Akademik Kadro

 
 

Esra Gençtürk

Profesör, Rektör

Prof. Dr. Esra Gençtürk, 1981 yılında University of Southern California’dan mezun olduktan sonra İşletme Yüksek Lisans derecesini 1983 yılında, Pazarlama doktorasını 1990 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladı.   1989 - 1996 yılları arasında Teksas Üniversitesi-Austin’da Pazarlama ve Uluslararası İşletme ögretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Gençtürk, 1996-2009 yılları arasında da Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı.

Dr. Esra Gençtürk, araştırmalarında örgüt içi ve örgütler arası pazarlama alışverişlerinin ve bilgi akışlarının yönetimi; uluslararası pazarlara giriş ve penetrasyon stratejileri; küresel pazar stratejisi geliştirme ve uygulama; araştırma geliştirme ve değerlendirme  konuları üzerine odaklanır. Prof. Dr. Gençtürk’ün  hakemli dergilerde, önemli kaynaklarda ve konferanslarda yer almış çok sayıda makalesi bulunur.  Makalelerine ek olarak, Prof. Dr. Gençtürk , “Journal of International Business Studies”,   “Journal of International Marketing”, “ Journal of International Management”, ve “Advances in International Marketing” dergilerinin de yayın kurullarında görev yapmaktadır.  AMA ve AIB konferanslarının yanı sıra “Journal of Marketing Research”, “Journal of the Academy of Marketing Science”, “International Marketing Review”, “Journal of World Business”, “International Management Review” ve “Review of Social Economics and Administrative Studies” gibi çeşitli dergiler için de belli dönemlerde hakem olarak hizmet vermektedir. 

 
 

Meltem Denizel

Profesör, Operasyon Yönetimi, Dekan, İşletme Enstitüsü Direktörü

Meltem Denizel lisans ve yüksek lisans derecelerini 1983 ve 1986 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden, Doktora derecesini ise 1993 yılında Florida Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nden aldı. 1994-96 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yardımcı doçent ve 1996-99 arası Florida Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak dersler verdi. 1999-2007 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde doçent olarak çalıştı, 2007 yılında aynı üniversitede profesör ünvanını aldı. Dr. Denizel, Sabancı Üniversitesi Akademik Kurul ve Yönetim Kurulu'nda yer aldı ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Doktora Programı Direktörlüğü dahil olmak üzere birçok idari görev yürüttü.
 
Dr. Denizel akademik çalışmalarını Yöneylem Araştırması ve Operasyon Yönetimi alanlarında sürdürmektedir. Bu alanlarla Pazarlama, Teknoloji Yönetimi, ve Organizasyon gibi diğer yönetim bilimleri arasında disiplinlerarası araştırmalar da yürütmüştür. Son olarak üzerinde çalıştığı konu sürdürülebilir kalkınmada ürün geri kazanımıdır. Dr. Denizel, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Akademik Danışma Kurulu üyesidir. 2007 yılında aldığı Fulbright doktora sonrası araştırma ödülü ile 2007-2008 arasında çalışmalarını Georgia Institute of Tecnology, College of Management'da, Institute for Sustainable Technology Development'dan diğer akademisyenlerle beraber sürdürmüştür. Uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda yayını ve yayın kurulu üyelikleri bulunmaktadır. MBA, EMBA, Doktora ve Yönetici Eğitimi programlarında dersler vermektedir.
 

Kişisel Websitesi
Araştırma Alanları
Üretim Planlama, Tedarik Zinciri Yönetimi, Ürün Kurtarma Sistemleri, Müşteri odaklı analiz, Yönetim bilimi
Doktora
University of Florida, Decision and Information Analysis, 1993
Yüksek Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1986
Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1983
 
 

Koen H. Pauwels

Profesör, Pazarlama

Dr. Pauwels lisans derecesini 1993 yılında Limburgs Universitair Centrum’da Ticaret Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans derecesini 1994 yılında Pazarlama üzerine Universite Catholique de Louvain’den tamamladı. Doktora derecesini 2001 yılında Pazarlama üzerine California Üniversitesi Anderson İşletme Fakültesi’nden almaya hak kazandı.  2002-2008 yılları arasında Dartmouth College’ta Tuck İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Dr. Pauwels, 2008 yılında Özyeğin Üniversitesi bünyesine katıldı. Dr. Pauwels’ın uzmanlık alanı ürün yeniliklerinin, fiyat değişikliklerinin, eklenen yeni dağıtım kanallarının, reklam kampanyalarının ve offline ve online pazarlamada kaynak tahsisinin satış performansı üzerindeki uzun vadeli etkileridir. Dr. Pauwels, Heinz, Nissan, Kayak, Sony, Tetrapak ve Unilever de dahil olmak üzere bugüne kadar çok sayıda şirketle işbirliği yaptı. 2010’da Google/WPP Araştırma Ödülü’ne, 2011’de Syntec Pazarlama/Karar Bilimleri Alanında En İyi Makale Ödülü’ne, 2001’de EMAC tarafından verilen en iyi akademik makale ödülüne, 2007’de Journal of Marketing Research dergisindeki en etkili makale için verilen O'Dell Ödülü’ne, 2008 ve 2009’da Emerald Management Reviews tarafından verilen Citation of Excellence mükemmeliyet ödülüne, 2009’da Journal of Retailing dergisindeki en iyi makale için verilen Davidson Ödülü’ne ve kariyerinin henüz başında pazarlama stratejisi araştırmalarına yaptığı katkılardan ötürü 2009’da Varadarajan Ödülü'ne layık bulundu. Dr. Pauwels’ın çalışmaları “Harvard Business Review”, “Journal of Advertising Research”, “Journal of Brand Management”, “Journal of Marketing”, “Journal of Marketing Research”, “Journal of Product Innovation Management”, “Journal of Retailing”, “Journal of Service Research”, “Marketing Letters”, “Marketing Science” ve “Management Science” dergilerinde yayınlandı.

Dr. Pauwels, Avrupa Yeniden Entegrasyon Hibesi kapsamında gerçekleştirdiği araştırma projesinde, gelişmekte olan ve gelişmiş pazarlarda müşteri davranışının nasıl oluştuğunu ve bunun pazarlama faaliyetlerinin etkinliği üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Dr. Pauwels, pazarlama yönetimi, pazarlama stratejisi, dinamik modelleme, istatistik ve pazarlama yatırımlarının geri dönüşü üzerine çeşitli dersler vermektedir. Dr. Pauwels aynı zamanda “Marketing Producitivity Group”, “AIMark”, “MarketingNPV” ve “MarketShare Partners”ın danışma kurullarında görev yapmakta ve “International Journal of Research in Marketing”, “Journal of Marketing”, “Journal of Marketing Research”, ve “Marketing Science” dergilerinin de yayın kurullarında yer almaktadır. 

 
 

Muhittin Oral

Profesör, Yönetim

Dr. Oral, lisans derecesini Endüstri Mühendisliği üzerine ODTÜ’den, yüksek lisans derecesini Endüstriyel İdare alanında Robert College’tan aldı. Case Western Reserve Üniversitesi’nde (Cleveland, Ohio) Yöneylem Araştırmaları alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladı. 1965-1966 yılları arasında TÜBİTAK’ta, 1966-1968 yılları arasında ise İngiltere’de National Coal Board’da (Ulusal Kömür Kurulu) araştırmacı olarak görev yaptı. Doktorasını aldıktan sonra, Kanada’nın Québec şehrinde bulunan Laval Üniversitesi’nin Operasyonlar ve Karar Sistemleri Bölümü’ne katıldı (1972-1974). 1974-1978 yılları arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin Yöneylem Araştırmaları Birimi Direktörü olarak atandı. 1978 yılında tekrar Laval Üniversitesi’ne dönerek 1999 yılına kadar aynı bölümde hizmet verdi. 1996 yılında, Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş projesinin aktif bir üyesi olarak görev yapmaya başladı (1996-1997). 1997-2003 yılları arasında iki dönem Yönetim Fakültesi’nin Kurucu Dekanı olarak görev yaptı. 2010 yılında Özyeğin Üniversitesi’ne katılıncaya kadar Sabancı Üniversitesi’ndeki görevini sürdürdü. Dr. Oral 1981-1982 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde, 1989-1990 yılları arasında Canterbury Üniversitesi’nde (Canterbury, Christchurch, Yeni Zelanda), 1996-1997 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak farklı pozisyonlarda görev aldı. Dr. Oral, 2005’ten beri Tayland Ticaret Odası Üniversitesi ile çeşitli araştırma işbirlikleri gerçekleştirmektedir.

Dr. Oral’ın başlıca araştırma ilgi alanları arasında yatırım yönetimi, ürün planlama ve programlama, araştırma ve geliştirme projelerinin yönetimi, matematiksel modelleme, sayısal verimlilik, çok kriterli karar analizi, yöneylem araştırmaları metodolojisi, strateji geliştirme için rakip analizi yer alır. Dr. Oral, son araştırma projelerinde, araştırma paradigması, modelleme süreçlerinde akıl yürütme çeşitleri, anlam yönetimi, liderlik ve bilgelik konuları üzerinde yoğunlaşır. Dr. Oral’ın çalışmaları bugüne kadar “Management Science”, “Operations Research, Operations Management”, “IIE Transactions”, “European Journal of Operational Research”, “Interface”, “Computers and Operations Research”, “Journal of the Operational Research Society”, “International Journal of Forecasting”, “International Journal of Research in Marketing”, “Journal of Socio-Economic Planning Sciences”, “Journal of Global Optimization”, “Journal of Multinational Financial Management”, ve “Industrial Marketing Journal” gibi 60’ı aşkın uluslararası akademik dergide yayınlandı.

Dr. Oral, araştırma metodolojisi (Doktora), yönetimsel istatistik (İşletme Yüksek Lisans ve İşletme Yönetici Yüksek Lisansı) , rakip analizi ve strateji (Yönetici Yüksek Lisansı) üzerine çeşitli dersler vermektedir. Dr. Oral aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi Yönetici Gelişimi programlarının da aktif bir üyesidir.

 
 

Ümit Özlale

Profesör, Ekonomi, Ekonomi Bölümü Başkanı ve Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Başkanı

2001 yılında Boston College’dan ekonomi doktorasını alan Ümit Özlale, akademik kariyerine Bilkent Üniversitesi’nde devam etmiştir. 2006 yılında doçentlik, 2011 yılında da profesörlük derecesini almaya hak kazandıktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Uluslarararası Girişimcilik Bölümü bölüm başkanı, projeler ve uluslararası işbirliklerinden sorumlu rektör danışmanı, TEPAV’da ise Kamu Politikaları Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Direktörü olarak görev yapmıştır.

Temel çalışma alanları uygulamalı makroekonomi, maliye politikası ve para politikası olan Ümit Özlale, 2003 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na ve Maliye Bakanlığı’na akademik danışmanlık yapmıştır. 2011 yılında Avrupa Kalkınma Enstitüleri Birliği (EADI)’nin yönetim kurulu üyeliğine getirilen Ümit Özlale, TÜBİTAK tarafından 40 yaşın altındaki başarılı bilim adamlarına verilen Teşvik Ödülü’nün de sahibidir.

 
 

Atakan Yalçın

Doçent, Finans, Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı

 Dr. Yalçın, lisans derecesini 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra 1996 yılında Southern Methodist Üniversitesi Cox Yönetim Fakültesi’nden İşletme Yüksek Lisans derecesini, 2002 yılında ise Boston College Carroll Yönetim Fakültesi’nden doktorasını almaya hak kazandı.  Dr. Yalçın, Boston College, Brandeis Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nde çeşitli dersler verdi. 2000  yılında Boston College tarafından en iyi öğretim üyelerine verilen Donald J. White Mükemmeliyet Ödülü’ne layık bulundu.

Dr. Yalçın’ın başlıca araştırma konuları arasında varlık fiyatlandırması, firma değerlemesi, optimum portföy seçimi,  hisse senedi getirileri ve “Adil Bilgilendirme” yönetmeliği yer alır. Dr. Yalçın’ın çalışmaları bugüne kadar Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Research, Journal of Empirical Finance, Emerging Markets Finance and Trade, ve Journal of Marketing gibi çok sayıda dergide yer almıştır.  Dr. Yalçın, portföy yönetimi, türev ürünleri, finansal modelleme, finansal yönetim, yatırım yönetimi, vadeli işlemler ve yönetim finansı üzerine çeşitli dersler vermektedir. 

 
 

Işıl Erol

Doçent, Gayrimenkul Finansmanı

Dr. Işıl Erol lisans derecesini 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Böle Planlama bölümü, yüksek lisans derecelerini 2000 yılında ODTÜ Ekonomi bölümü ve 2001 yılında Cambridge Üniversitesi Arsa Ekonomisi bölümünden aldıktan sonra doktora derecesini Cambridge Üniversitesi’nden 2004 yılında almıştır.

Doktoradan sonra sekiz yıl ODTÜ Ekonomi bölümünde Finans Teorisi, Kurumsal Finans, Gayrimenkul Ekonomisi ve Finansmanı, Opsiyon Fiyatlama Modelleri dersleri vermiştir. Dr. Erol, Adelaide Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde de dersler vermiştir. 2009 Haziran-2010 Haziran döneminde mortgage piyasaları ve konut kredileri fiyatlama konusunda İş Bankası’na danışmanlık ve eğitmenlik yapmıştır.

Dr. Erol’un araştırmaları gayrimenkul finansmanı, mortgage piyasaları, opsiyon fiyatlama modelleri ile mortgage kredilerinin fiyatlandırılması ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları üzerine yoğunlaşmıştır.  Journal of Housing Economics, Journal of Real Estate Finance and Economics, Urban Geography ve Review of Urban and Regional Development Studies dergilerinde yayınları bulunmaktadır.
 

 
 

Kutsal Doğan

Doçent, Yönetim Bilişim Sistemleri

Kutsal Doğan, 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İşletme Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra 1997 yılında Virginia Tech Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans derecesini, 2002 yılında Florida Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı.2002-2009 yılları arasında Florida Üniversitesi’nde dersler verdi ve  Teksas Üniversitesi-Dallas'ta İşletme Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Teksas’taki görevi sırasında, 2007 yılında fakültenin Lisans Düzeyinde En Seçkin Öğretim Üyesi ödülüne layık görüldü. 2012 Yılında İBM Fakülte Ödülünü kazandı. 2013 yılında Özyeğin Üniversitesi mezunlarınca En Sevilen Öğretim Üyesi seçilmiştir. 2014 yılında Ozyegin Üniversitesi’nin üniversite çapında verdiği En İyi Eğitimci Ödülü’nü kazandı.

Dr. Doğan'ın araştırma alanları genel olarak; yönetim bilişim sistemleri, ekonomi ve pazarlama üzerine yoğunlaşır. Yönetim bilişim sistemleri alanında, yazılım ve benzeri bilişim ürün ve hizmetlerinin ekonomik analizleri ile ilgilenen Dr. Doğan, pazarlama alanındaki çalışmalarında ise, promosyonlar vasıtasıyla ikinci derece fiyat farklılaştırmasının tüketiciler ve rekabet üzerindeki etkilerini inceler. Dr. Doğan aynı zamanda pazarlama ve ekonomi alanlarındaki davranışsal konularla da ilgilenir.

Dr. Doğan’ın makaleleri bugüne kadar “Information Systems Research”, “Decision Sciences”,” International Journal of Industrial Organization”, “Decision Support Systems”, “Quantitative Marketing and Economics” ve “Information Technology and Management” dergilerinde yayınlandı.
Dr. Doğan, “Decision Sciences Journal.” “International Journal of E-Business Research” ve Yönetim Bilişim Sistemleri dergilerinin yayın kurullarında ve yönetim bilişim sistemleri alanındaki birçok ulusal ve uluslararası seçkin konferans ve çalıştayların program komitelerinde editör ve bilim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
 

 
 

Mustafa Onur Çağlayan

Doçent, Finans, İşletme Doktora Programı Direktörü

Dr. Mustafa Onur Çağlayan lisans derecesini 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden aldıktan sonra,   doktorasını 2000 yılında The City University of New York’ta Finansal Ekonomi üzerine tamamladı. 2000-2006 yılları arasında New York'taki JPMorgan Chase Bank genel müdürlüğünde Döviz Kurları Araştırma Grubu'nda Bölüm Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2006-2008 yılları arasında New York'taki Millenium Partners adlı serbest fonda (hedge fund) portföy yöneticisi olarak görev yaptı. Dr. Çağlayan, Aralık 2008'de Özyeğin Üniversitesi’ne katıldı.

Dr. Çağlayan'ın başlıca araştırma konuları arasında yatırımlar, serbest fonlar, portföy kuramı ve optimizasyonu, varlık dağılımı, sermaye varlıklarını fiyatlandırma modelleri, döviz kurları değerleme modelleri, makroekonomi ve para politikaları, zaman serileri ekonometrisi, uluslararası ekonomi ve finans yer alır. Son araştırma çalışmalarında, makroekonomik risk ve bunun serbest fonların gelecekteki getirileri üzerindeki etkilerini inceleyen Dr. Çağlayan’ın yayınları bugüne kadar  “Journal of Financial Economics”, "Financial Management", “Journal of Futures Markets”, “Journal of Portfolio Management”, “Journal of Global Optimization” ve “Brookings-Wharton Papers on Financial Services” adlı dergilerde yer aldı.

Dr. Çağlayan, Özyeğin Üniversitesi’ne katılmadan önce akademik kariyeri süresince, New York'ta Baruch ve Hunter Üniversitelerinde ve Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde makroekonomi, istatistik, ekonometri, finansal yönetimin temelleri, ve yatırımlar üzerine çeşitli dersler verdi. 

 
 

Munir Tolga Akçura

Doçent, Pazarlama

Dr. Akçura, lisans derecesini 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans derecesini ise 1996 yılında yine aynı üniversitede İşletme üzerine tamamladı. Carnegie Mellon Üniversitesi’nden 1998 yılında İşletme Yüksek Lisans derecesini, 2000 yılında ise Endüstriyel Yönetim doktorasını almaya hak kazandı. Pazarlama stratejisi; pazarlama araştırması; veritabanı pazarlaması ve dijital pazarlama konuları üzerine çeşitli dersler veren Dr. Akçura, akademik kariyerine başlamadan önce Procter & Gamble Avrupa’nın Avrupa Yeni Ürün Planlama Departmanı Müdürü olarak görev yaptı.

Kısa bir süre önce sosyal medya ve markalama üzerine odaklanan çalışmalarıyla ve ÖzÜ Girişim Fabrikası bünyesinde kurduğu yüksek teknoloji şirketi ile TÜBİTAK tarafından araştırma desteğine layık bulunan Dr. Akçura, aynı zamanda Purdue Üniversitesi’nin İşletme Yüksek Lisans öğrencileri tarafından da iki sene üst üste En Seçkin Öğretim Görevlisi seçildi. Dr. Akçura’nın Veritabanı Pazarlaması üzerine kaleme aldığı iki makale, bu alandaki en iyi dergilerde yayınlandı ve William W. Cooper Ödülü’ne layık görüldü. Dr. Akçura, ayrıca bugüne kadar Doğrudan Pazarlama Derneği (Direct Marketing Association), Amerikan Pazarlama Derneği Konsorsiyumu (American Marketing Association Consortium) ve Andrew Mellon araştırma destekleri ile ödüllendirildi. Dr. Akçura’nın çalışmaları “Marketing Science”, “Management Science”, ve “Decision Support Systems” gibi saygın akademik dergilerde yer aldı. Dr. Akçura aynı zamanda “Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies” dergisinde yayınlanan iki baş makalenin de yazarıdır.

 
 

Nuran Acur

Doçent, İnnovasyon ve Operasyon Stratejisi

Dr. Nuran Acur,   lisans ve   yüksek lisans derecelerini sırasıyla Yıldız Teknik (1994) ve İstanbul Üniversitelerinde (1996) İstatistik üzerine tamamladı. 2001 yılında  İngiltere’de Strathclyde Üniversitesi’nde Stratejik Yönetim doktorasını almaya hak kazandı.  Strathclyde Üniversitesi’nde İnnovasyon ve Operasyon Stratejisi alanında doçent olarak görev yapan Dr. Acur, burada Stratejik Yönetim ve Stratejik Teknoloji Yönetimi dersleri verdi. Dr. Acur,  2008 yılında Strathclyde Üniversitesi’ne atanmadan önce, Aalborg Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde innovasyon yönetimi alanında yardımcı doçent olarak görev yaptı.

Dr. Acur gerçekleştirdiği akademik çalışmaların yanı sıra, hizmet şirketlerine, teknoloji şirketlerine ve yeni girişimlere de danışmanlık sunmaktadır. Dr. Acur’un araştırma ve danışmanlık projeleri, özellikle hizmet/teknolojik yenilik (innovasyon) süreçlerinin tasarlanması, operasyon stratejileri geliştirme, müşteri deneyimi yönetiminin tasarlanması, hizmet yenilikleri süreçlerinin geliştirilmesi, ve girişimcilik süreçlerinin değerlendirilmesi üzerine odaklanır.

Dr. Acur, teknolojik yenilikler ve hizmet yeniliklerine yönelik projeleri desteklemek amacıyla Araştırma Konseyi tarafından sunulan araştırma desteğini de almaya hak kazanmıştır. Dr. Acur aynı zamanda 2006 yılından beri EurOMA’da (Avrupa Operasyon Yönetimi Derneği) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Acur’un çalışmaları “the Journal of Product Innovation Management”, “International Journal of Operations & Production Management”, “Creativity and Innovation Management”, “Supply Chain Management: an International Journal”ın da aralarında bulunduğu çok sayıda akademik dergide yayınlanmıştır.

 
 

Romana Khan

Misafir Doçent, Pazarlama

Dr. Khan, lisans derecesini 1994 yılında Swarthmore College’tan Ekonomi ve İngiliz  Edebiyatı üzerine tamamladıktan sonra,  1998 yılında Iowa State Üniversitesi’nden Ekonomi alanında yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisans çalışmaları sırasında İstatistik alanında yan dal yaptı. 2004 yılında Northwestern Üniversitesi Kellogg Yönetim Fakültesi’nde pazarlama alanında doktorasını almaya hak kazandı.

Dr. Khan, Teksas Üniversitesi-Austin  McCombs İşletme Fakültesi’nde; Chicago Üniversitesi Booth İşletme Fakültesi’nde ve Northwestern Üniversitesi’nde çeşitli dersler verdi.

Dr. Khan’ın araştırma ilgi alanları, fiyat ve fiyat farklılaştırması, kişiselleştirme, kamu politikaları, perakendecilik ve deneysel endüstriyel örgütler üzerine yoğunlaşır.

Kişisel Websitesi
 
 

Steven H. Seggie

Doçent, Pazarlama, İşletme Bölümü Başkanı

Lisans derecesini Glasgow Üniversitesi’nde, İşletme Yüksek Lisans derecesini Sabancı Üniversitesi’nde tamamlayan Steven H. Seggie, doktora derecesini 2007 yılında Michigan State Üniversitesi'nden aldı. Ana branşı olan pazarlamaya ek olarak, uluslararası işletme alanında yan dalını tamamladı.

Dr. Seggie’nin başlıca araştırma ilgi alanları arasında bilimetri, kurumlararası ilişkiler, dağıtım kanalları ve uluslararası pazarlama stratejisi yer alır. Dr. Seggie’nin çalışmaları bugüne kadar “Journal of Marketing”, “International Marketing Review”, “Journal of Product Innovation Management”, “Journal of Business Research”, ve “Industrial Marketing Management” dergilerinde yer aldı. Dr Seggie, 2009 yılında International Marketing Review dergisi tarafından verilen Yılın Makalesi Ödülü ve 2006 yılında Michigan State Üniversitesi tarafından en iyi öğretim üyelerine verilen “Stanley C. Hollander Teaching Excellence Award” ödülüne layık bulundu. Dr. Seggie, aynı zamanda Journal of International Marketing’in yayın kurulunda görev yapmaktadır.

 
 

Ulaş Özen

Doçent, Operasyon Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı

2000 yılında lisans derecesini, 2003 yılında yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Dr. Özen, 2007 yılında Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nden operasyon yönetimi/yöneylem araştırmaları üzerine doktora derecesini almaya hak kazandı. Doktora çalışmaları sonrasında Alcatel-Lucent, Bell Laboratuarları’nda araştırmacı olarak görev yaptı. Buradaki görevi sırasında tedarik zinciri ve hizmet sistemleri operasyonlarının iyileştirmesine yönelik pek çok araştırma ve uygulamalı projede yer aldı.

Dr. Özen’in başlıca araştırma konuları arasında hizmetler ve tedarik zinciri  operasyon yönetimi, tedarik zincirinin oluşturulması ve koordinasyonu, uygulamalı oyun kuramı, stokastik modelleme ve optimizasyon (eniyileme), ve stok kuramı yer alır. Dr. Özen’in makaleleri bugüne kadar “Manufacturing & Service Operations Management”, “Operations Research Letters”, “European Journal of Operational Research” ve “Omega-the International Journal of Management Science” gibi çeşitli akademik dergilerde yer aldı.

 
 

Ahmet Murat Fiş

Yardımcı Doçent, Yönetim ve Organizasyon, Girişimcilik Bölüm Başkanı

Dr. Ahmet Murat Fiş, lisans derecesini 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden, İşletme Yüksek Lisans derecesini ise 1995 yılında Oklahoma State Üniversitesi’nden aldı. İşletme Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra, Başkanlık, İnsan Kaynakları, Kalite ve Bilişim Sistemleri gibi çeşitli departmanlarda farklı pozisyonlarda görev yaptı. Sektörde uzun yıllar hizmet verdikten sonra, Sabancı Üniversitesi’nde doktora programına başlayan Dr. Fiş, 2009 yılında Yönetim alanında doktorasını almaya hak kazandı.

Dr. Fiş, disiplinlerarası araştırmalarında, girişimcilik, örgüt kültürünün çeşitli örgütsel olgulara etkileri, stratejik yönelimler ve bu stratejik yönelimlerin şirket genelindeki sonuçları üzerinde yoğunlaşır. Kurumsal girişimcilik konusunu ele aldığı son araştırmalarında,   özellikle firma düzeyindeki girişimciliğin altında yatan nedenleri ve bunların sonuçlarını inceler.  Bugüne kadar çeşitli ulusal ve uluslararası konferanslara katılan ve çalışmaları hakemli dergilerde yer alan Dr. Fiş’in aynı zamanda bir de kitap bölümü bulunmaktadır. Dr. Fiş, araştırmalarını sürdürdürdüğü alanlar üzerine çeşitli dersler vermeye de devam etmektedir.

Dr. Fiş, 1999 yılından beri Ulusal Kalite Ödülü için Değerlendirmeci ve/veya Baş Değerlendirmeci olarak görev yapmaktadır. Memnuniyet anketleri için sunduğu danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, Dr. Fiş aynı zamanda kurumsal girişimcilik ve innovasyon alanlarında yönetici eğitimleri vermektedir.

Doktora
Sabanci University, 2009
Yüksek Lisans
Oklahoma State University, 1993
Lisans
Oklahoma State University, 1993
 
 

Ata Can Bertay

Yardımcı Doçent, Bankacılık ve Finans

Dr. Bertay lisans derecesini 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünden aldıktan sonra yüksek lisans ve doktora derecelerini  Tilburg Üniversitesi’nden 2010 ve 2014 yıllarında almıştır. 2010-2012 yılları arasında Dünya Bankası'nın araştırma bölümünde danışman olarak görev yapmıştır. Doktora eğitimi sürerken 2013 yılında New York University, Stern School of Business’i araştırma yapmak amacıyla ziyaret etmiştir.

Dr. Bertay'ın başlıca araştırma konuları arasında bankacilik, finansal ekonomi, ve makrofinans yer alır. Dr. Bertay'ın çalışmaları bugüne kadar Journal of Banking and Finance ve Journal of Financial Intermediation dergilerinde yer almıştır.  Dr. Bertay, bankacılık ve finansal aracılık, ve para ve bankacılık üzerine çeşitli dersler vermektedir. 

CV'yi İndir Kişisel Websitesi
 
 

Başak Altan

Yardımcı Doçent, İktisat

Dr. Altan, lisans derecesini 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden Matematik Bölümü'nde çift ana dal yaparak aldı. Doktora derecesini 2010 yılında Chapell Hill’deki North Carolina Üniversitesi’nde yine İktisat üzerine tamamladı.  Aynı yıl Özyeğin Üniversitesi’ne katıldı.

Dr. Altan'ın başlıca araştırma konuları arasında, endüstriyel örgüt, oyun kuramı ve bilgi ekonomisi yer alır. Dr. Altan’ın yeni araştırmaları,  dikey ürün farklılaştırması, dayanıklı tüketim mallarının tekelleşmesi ve  Coase varsayımı,  seçimlerde kampanya fonlarının politik reklam için stratejik dağılımı üzerinedir.

Dr. Altan, mikroekonomi kuramı,  endüstriyel örgüt ve oyun kuramı üzerine dersler vermektedir.

 
 

Begüm Güney

Yardımcı Doçent, İktisat

Dr. Begüm Güney, lisans derecesini 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Matematik bölümünde birincilikle ve Yüksek Onur derecesi ile tamamladı. 2008 yılında yüksek lisans derecesini, 2011 yılında ise doktora derecesini  Ekonomi alanında Henry MacCracken Fellowship ile tam burslu olarak öğrenim gördüğü New York Üniversitesi’nden aldı. New York Üniversitesi’ndeki doktora çalışmaları sırasında, lisans düzeyinde Mikroekonomi and Makroekonomi dersleri verdi.

Dr. Güney’in araştırma alanları Karar Kuramı, Deneysel ve Davranışsal Ekonomi üzerinde yoğunlaşır. Dr. Güney, akademik çalışmalarında deneysel çalışmalarda gözlemlenmiş fakat standart iktisat teorisi ile tutarlı olmayan tercihleri ve seçimleri açıklamak için yeni kuramlar ortaya koyar; bu kuramları çeşitli deneyler ile sınayarak, bunların pazarlama, oyun kuramı vb. alanlardaki uygulamalarını inceler. Dr. Güney’in ulaşılamayan hayallerin tercihler ve seçimler üzerindeki etkileri konusunda yaptığı deney çalışması 2010 yılında Russell Sage Vakfı tarafından Davranışsal Ekonomi alanında araştırma desteği ile ödüllendirilmiştir. 

 
 

Berrak Bahadır

Yardımcı Doçent, Ekonomi

Dr. Berrak Bahadır lisans derecesini 2001 yılında Marmara Üniversitesi  İşletme bölümünden, yüksek lisans derecesini 2004 yılında İktisat bölümünden aldıktan sonra doktora derecesini iktisat alanında Emory University’den 2008 yılında almıştır.

Doktoradan sonra 2008-2010 yılları arasında University of Richmond Robin School of Business, 2010-2014 yılları arasında University of Georgia Terry School of Business ekonomi bölümlerinde yardımcı doçent olarak lisans ve doktora programlarında çeşitli seviyelerde makroekonomi dersleri vermiştir. Dr. Bahadır’ın çalışmaları kredi genişlemelerinin makro ekonomik etkileri üstünde yoğunlaşmıştır. Dr.Bahadır’ın makaleleri Journal of Banking and Finance, Journal of Macreconomics ve Economic Inquiry dergilerinde yayınlanmıştır. 
 

 
 

Beyza Polat

Assistant Professor, İktisat

Beyza Polat Bilkent Üniversitesinden İşletme alanında lisans ve ekonomi alanında yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır. 2009 yılında yüksek lisans ve 2014 yılında doktora derecelerini London School of Economics and Political Science (LSE) ekonomi bölümünden aldı.

Beyza Polat genelde uygulamalı mikroekonomi, daha spesifik olarak ise endüstriyel organizasyon, bölgesel kalkınma ve sanayi politikası konularında çalışmaktadır; bölgesel ekonomik kalkınma politikalarının bölgesel işsizlik ve firma davranışları üzerindeki etkilerini incelemektedir. Doktora çalışmaları sırasında LSE bünyesinde bulunan Center for Economic Performance (CEP) adlı araştırma merkezinde araştırmacı olarak çalışmış, lisans ve yüksek lisans düzeyinde mikroekonomi, ekonometri, endüstriyel organizasyon ve matematiksel iktisat dersleri vermiştir.

 
 

Bige Saatçioğlu

Yardımcı Doçent, Pazarlama

Dr. Bige Saatçioğlu, lisans derecesini 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, yüksek lisans derecesini ise 2000 yılında Rochester Institute of Technology’de Master of Business Administration alanında tamamladı. Akademik kariyerine başlamadan önce Türkiye’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde pazarlama, satış, ürün yönetimi ve pazar araştırmaları alanlarında kurumsal görevlerde bulunan Dr. Saatçioğlu, pazarlama alanında doktora derecesini 2009 yılında Virginia Tech Üniversitesi’nce tamamladı. 2009-2013 yılları arasında Fransa’da HEC Paris Üniversitesi’nde tüketici davranışları, sosyal pazarlama ve kalitatif araştırma teknikleri üzerine lisans ve doktora alanlarında dersler verdikten sonra 2013 yılında Özyeğin Üniversitesi bünyesine katıldı.
 
Dr. Saatçioğlu’nun akademik araştırmaları sosyal pazarlama, tüketici davranışları, kalitatif araştırma teknikleri ve data analizi üzerine yoğunlaşmıştır. Dr. Saatçioğlu’nun çalışmaları bugüne kadar Journal of Consumer Research, Journal of Public Policy & Marketing, Journal of International Business Studies, Journal of Business Research ve Journal of Macromarketing dergilerinde yayınlandı. Virginia Tech Üniversitesi’ndeki akademik çalışmaları sırasında ACR/Sheth Foundation ve American Marketing Association’in araştırma destek ödüllerini almaya hak kazandı.

Dr. Saatçioğlu pazarlamaya giriş, tüketici davranışları, sosyal pazarlama ve kalitatif araştırma teknikleri konularında dersler vermektedir.

 
 

Biliana Güner

Yardımcı Doçent, İktisat ve İstatistik

Dr. Güner, lisans derecesini 1999 yılında Sofya Üniversitesi’nde Ekonomi üzerine, yüksek lisans derecesini 2000 yılında Warwick Business School’da Ekonomi ve Finans üzerine tamamladı. 2007 yılında University of California’dan İstatistik doktorasını almaya hak kazandı. Doktora çalışmaları sırasında Deneysel Finans üzerinde uzmanlaştı. OSI/FCO/Chevening ve Fullbright Bursları ile ödüllendirildi. Doktorasını tamamladıktan sonra, Dr. Güner, Amerika’da yeni kurulan bir serbest fonda (hedge fon) algoritmik işlem stratejileri üzerine çalıştı ve Yeditepe Üniversitesi’nde finans alanında yardımcı doçent olarak görev yaptı.

Dr. Güner’in araştırma ilgi alanları arasında pazar riski yönetimi,  yatırım yönetimi, kalın kuyruklu finansal modelleme, ekonometri, ve finansta Bayes yöntemleri yer alır.  Dr. Güner’in aynı zamanda finans alanında Bayes yöntemleri üzerine eş-yazarlığını üstlendiği bir de kitabı bulunmaktadır. Dr. Güner’in çalışmaları, Spinger, Risk Books ve Wiley tarafından yayınlanan kitapçıklarda yer almıştır. Dr. Güner, son araştırma projelerinde, serbest fon kaldıraçları ve bunların finansal performansla ilişkileri ile serbest fonların çeşitli özellikleri üzerine yoğunlaşmaktadır.

 
 

Cem Bahadır

Yardımcı Doçent, Pazarlama

Dr. S. Cem Bahadır lisans derecesini 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, yüksek lisans derecesini mühendislik yönetimi dalında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden aldıktan sonra doktora derecesini pazarlama alanında Emory University’den 2007 yılında almıştır.

Doktoradan sonra University of South Carolina, Darla Moore School of Business, pazarlama bölümünde yardımcı doçent olarak lisans ve yüksek lisans programlarında pazarlama ilkeleri, pazarlama yönetimi, ürün ve marka yönetimi dersleri vermiştir.

2012 yılında PMBA programında ‘Outstanding Elective Professor’ ödülünü almıştır. Dr. Bahadır’ın çalışmaları stratejik marka yönetimi, marka değeri ve uluslararası pazarlarda marka yönetimi alanlarında yoğunlaşmıştır. Dr.Bahadır’ın makaleleri Journal of Marketing, International Journal of Research in Marketing ve Journal of the Academy of Marketing Science dergilerinde yayınlanmıştır.  

 
 

Emrah Şener

Yardımcı Doçent, Finans, Finans Mühendisliği Merkezi Direktörü

Özyeğin Üniversitesi'nde Finans Yardımcı Doçenti olarak görev yapan Dr. Emrah Şener,  lisans derecesini 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. 2003 yılında London School of Economics'te Ekonomi ve Finans yüksek lisans derecesini, 2007 yılında ise London School of Economics ve Imperial College London'da Matematiksel Finans alanında doktorasını almaya hak kazandı.

2005-2009 yılları arasında, London School of Economics, City University London, Bradford University ve Imperial College London'da çeşitli dersler verdi. 2001-2002 yılları arasında Standard Bank London'da, 2002-2005 yıllarında, Londra'da bulunan HSBC Yatırım Bankacılığı'nda görev yaptı. 2005-2007 yılları arasında yine Londra'da Citigroup bünyesinde Küresel Sabit Gelirler bölümünde çalıştı. 2007-2009 yılları arasında ise   Bank of America'da (Londra) İkinci Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Araştırmalarında matematiksel finans, algoritma tasarımı ve analizi, finans mühendisliği, stokastik süreçler, finansal ekonometri ve finans mühendisliği konuları üzerine yoğunlaşan Dr. Şener, “Türk KOBİ'leri İçin Risk Yönetimi - Akıllı KOBİ" adlı projesiyle 2009 yılında IBM International tarafından akademisyenlere sunulan ödülü almaya hak kazanmıştır. Dr. Şener, C++ ile finansta sayısal teknikler, stokastik matematik, türev ürünlerinin fiyatlandırılması, finansal ekonometri ve kredi riski konuları üzerine de çeşitli dersler vermektedir.

 
 

Emre Soyer

Yardımcı Doçent, Akıl Yürütme ve Karar Verme

Dr. Soyer, Davranış Bilimi doktorasını 2012 yılında Pompeu Fabra Üniversitesi'nde tamamladı. Pompeu Fabra Üniversitesi'nden (2007) ve Nottingham Üniversitesi'nden (2005) Ekonomi üzerine yüksek lisans dereceleri aldı. Lisans eğitimini Ekonomi alanında Koç ve Bocconi Üniversiteleri'nde tamamladı (2004).
 
Dr. Soyer, karar alma, ikna, motivasyon ve yaratıcılık alanlarında eğitim ve danışmanlık veriyor. İşletme lisans, MBA, EMBA, Girişimcilik ve Finans yüksek lisans programlarında, farklı sektörlerdeki birçok sertifika eğitimlerinde ve uygulamalı girişimcilik ve yönetim modüllerinde dersler veriyor.
 
Harvard Business Review ve MIT Sloan Management Review’da yazıları yayınlanan, deneyimin kararlara etkisi üzerine TEDx sunumu bulunan Dr. Soyer, araştırmalarını uygulamalı psikoloji ve davranış bilimi üzerine yapıyor. Journal of Experimental Psychology: General, Judgment and Decision Making, International Journal of Forecasting ve Journal of Business Research gibi dergilerdeki akademik makalelerinin yanı sıra Harvard Business Review Türkiye bünyesinde aylık bir blogu bulunuyor.
 

Kişisel Websitesi
 
 

Erik den Hartigh

Yardımcı Doçent, Strateji ve Yönetim

Dr. Erik den Hartigh, yüksek lisansını 1995 yılında Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nde (Hollanda) Ekonomi üzerine tamamladı. 2005 yılında yine aynı üniversiteden artan getiriler ekonomisi dalında doktora derecesini almaya hak kazandı. 2003 yılından beri, Delft Teknoloji Üniversitesi’nin  Teknoloji, Strateji ve Girişimcilik Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapan  Dr. den Harting, burada işletme, kurumsal strateji ve innovasyon sistemleri üzerine çeşitli dersler vermektedir.

Dr. den Harting’in başlıca araştırma ilgi alanları arasında,  kurumsal strateji, innovasyon ve iş ağları yer alır.  Dr. den Harting aynı zamanda 1998'den beri önemli şirketlere ve devlet kurumlarına karmaşık stratejik konularda danışmanlık desteği sunan TVA Developments şirketinde yarı zamanlı danışman olarak görev yapmaktadır.

 
 

Erkan Yönder

Yardımcı Doçent, Finans ve Gayrimenkul

Dr. Erkan Yönder, Ekonomi alanında 2004 yılında lisans derecesini, 2007 yılında yüksek lisans derecesini aldığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde eğitim görmüştür. Maastricht Üniversitesi Finans Bölümü’nden 2013 yılında doktora derecesini almıştır. Doktora eğitimi sürerken 2012 yılında Massachusetts Institute of Technology, Center for Real Estate’i araştırma yapmak amacıyla ziyaret etmiştir.
 
Dr. Yönder, araştırmalarında gayrimenkul finansmanı (Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları), kurumsal finans, davranışsal finans, yeşil binalar ve kurumsal sürdürebilirlik alanlarında yoğunlaşmıştır. Çeşitli makaleleri, Journal of International Money and Finance ve Real Estate Economics gibi akademik dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. Dr. Yönder’in bazı projeleri, Real Estate Research Institute (RERI) and Principles for Responsible Investment (PRI) gibi uluslararası araştırma enstitüleri tarafından ödüllendirilmiş ve desteklenmiştir.
 
Dr. Yönder, kurumsal finans, gayrimenkul finansmanı, bankacılık ve iş değerleme alanlarında lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler vermektedir.

 
 

Işıl Yavuz

Yardımcı Doçent, Girişimcilik ve Uluslararası Strateji

Dr. Yavuz, doktora derecesini 2011 yılında Minnesota Üniversitesi’nde Stratejik Yönetim üzerine tamamladı. Dr. Yavuz’un doktora tezi, KFS tarafından En İyi Doktora Tezi Ödülü’ne, Kaufmann Vakfı tarafından verilen Tez Ödülü’ne ve Minnesota Üniversitesi Carlson İşletme Fakültesi tarafından verilen Doris McNamara Kadın Tezleri Ödülü’ne layık bulundu. Yüksek lisans derecesini 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji üzerine tamamlayan Dr. Yavuz’un  yüksek lisans tezi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Yılın Tezi Ödülü’ne layık bulundu. Dr. Yavuz lisans derecesini 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek onur derecesi ile bölüm birincisi olarak tamamladı

Dr. Yavuz, araştırmalarında ileri teknoloji alanındaki yeni girişimlerin erken uluslararasılaşma safhası ve performansı, büyüyen ekonomilerde ileri teknoloji alanındaki girişimler ve ileri teknoloji sektörlerinde yeni şirket kurma konuları üzerine yoğunlaşır. Dr. Yavuz’un çalışmaları bugüne kadar “Entrepreneurship Theory” ve “Practice and the Journal of Business Venturing” dergilerinde yayınladı.

 
 

Lena Knappert

Yardımcı Doçent, Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Dr. Knappert yüksek lisans derecesini 2007 yılında Almanya’da bulunan Potsdam Üniversitesi’nde Psikoloji üzerine tamamladı. Yüksek lisansının ardından Almanya ve Singapur’da çeşitli danışmanlık deneyimleri kazanan Dr. Knappert, 2013 yılında ESCP Europe’un Berlin kampüsünde Yönetim doktorasını almaya hak kazandı. Dr. Knappert, Özyeğin Üniversite ailesine katılmadan önce, Fransa’da Grenoble İşletme Enstitüsü’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Dr. Knappert’ın başlıca araştırma konuları arasında, işyerinde çeşitlilik, kültürlerarası yönetim, ve uluslararası insan kaynakları yönetimi yer alır. Araştırmaları, Human Resource Management, Harvard Business Manager, ve Thunderbird International Business Review gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır.

Dr. Knappert, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, ve iş etiği konuları üzerine dersler vermektedir.

 
 

Mehmet Ali Soytaş

Yardımcı Doçent, İktisat

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlayan Dr. Soytaş, 2011 yılında Pittsburgh Üniversitesi’nden Ekonomi doktorasını almaya hak kazandı. Dr. Soytaş, 2012 Güz döneminde Özyeğin Üniversitesi’ne Ekonomi öğretim üyesi olarak katılmadan önce Pittsburgh Üniversitesi Endüstri Çalışmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırma görevlisi (2011) ve Dünya Bankası’nın Ankara şubesinde danışman olarak görev yaptı (2012).

Dr. Soytaş, araştırmalarında özellikle ekonometri, iş ekonomisi ve uygulamalı mikroekonomi konuları üzerine yoğunlaşır. Dr. Soytaş son araştırmalarında gelir dağılımında nesiller arası değişim, bireylerin aldığı ekonomik kararların sonraki kuşaklara etkisi ve kuşaklararası bağlamda ailelerin çocuğa yaptığı yatırımın etkileri konularını incelemektedir.

Kişisel Websitesi
 
Toplam 47 kayıt bulundu. 1 - 30 arası gösteriliyor.
  < 1 2  >