Enstitüler

 
intro.jpg

Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel merkezi İstanbul'da bulunan genç ve canlı bir üniversitedir. İleri teknoloji üzerinde akademik araştırmalara ve akademik programlardaki yenilikçi yaklaşımlara verdiğimiz büyük önemin yanı sıra teknolojinin ticarileştirilmesi ve yüksek teknoloji üzerinde yeni küçük şirketlerin yaratılması çalışmalarını da üniversitemizin temel faaliyetleri arasında görmekteyiz.