Kurum İçi (Programlar Arası) Yatay Geçiş


Özyeğin Üniversitesi'nin bir lisans programından diğer bir lisans programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.


Başvuru ve Tarihler
Başvuru Koşulları
Programlara göre Ek Başvuru Koşulları
Kontenjan
Değerlendirme ve Sonuçlar
Burslar ve Ücretler
Üniversiteye Kayıtlar
İntibak İşlemleri 
Öğrenim Süresi
 

Başvuru ve Tarihler

Kurum içi programlar arası yatay geçiş başvuruları, aşağıda ilan edilen tarihlerde ve belirtilen başvuru yöntemiyle yapılır:
 • Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden online başvuru formu aracılığı ile yapılmakta olup; başvuru formu, başvuruların ilk gününde saat 10:00 itibariyle açılır ve başvuruların son gününde saat 16:00 itibarıyla kapanır.
 • Başvuru formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulmuş olması gerekir. Eksik veya gerçeğe aykırı beyanla başvuru yaptığı tespit edilen öğrencinin kaydı yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.

Başvuru formuna eklenmesi gereken belge:
 • LYS (YGS ve Yerleştirme Puanları dahil) Sonuç Belgesi: Üniversiteye yerleştiğinizi gösterir yıla ait, ÖSYM web sitesinden alabileceğiniz tüm yerleştirme puan bilgilerini gösteren sonuç belgesi. DGS ile yerleşen öğrenciler için de DGS'ye ait tüm yerleştirme puanlarını gösterir belge.
 • İngilizce Dil Yeterlik Belgesi: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvuru için İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge. Belgesi olmayan öğrenciler aşağıda belirtilen İngilizce sınavlarına girebilirler. Dil yeterlik koşulları için tıklayınız.

2016-2017 akademik yılı Bahar dönemi kurum içi yatay geçiş başvuru-kabul takvimi:

Başvuru ve Değerlendirme Tarihleri
Başvuruların Başlaması 2 Ocak 2017, saat: 10.00 itibariyle
Başvuruların Son Günü 13 Ocak 2017, saat: 16:00 itibariyle
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Özel Yetenek Sınavı
Yazılı Sınav: 5 Ocak 2017 Perşembe, saat 10:00
Mülakat: 5 Ocak 2017 Perşembe, saat 11:00’den itibaren
Sonuçların Web'de İlan Edilmesi 24 Ocak 2017, saat: 16:00 itibariyle
Kayıt Niyeti Bildirimleri 24 Ocak 2017, e-mail ile student.services@ozu.edu.tr adresine
*İngilizce Seviye Tespit Sınavı
PLACEMENT (I. Aşama)
17 Ocak 2017 Salı
*İngilizce Yeterlik Sınavı
TRACE (II. Aşama)
18 Ocak 2017 Çarşamba
Ders Kayıtları 25-27 Ocak 2017
Derslerin Başlaması 30 Ocak 2017 Pazartesi
*Öğrenim dili Türkçe olup, öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrenciler  dil yeterliği için belirtilen tarihlerde PLACEMENT ve TRACE sınavlarına girebilirler. 

Sayfa Başı
 

Başvuru Koşulları

 • Kayıt Durumu: Öğrencinin ÖzÜ’de bir lisans programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde olması gerekir. (Kayıt dondurmuş olmak başvuru yapmaya engel değildir.)
 • Öğrenim Süresi: Öğrencinin lisans programında, hazırlık ve yaz okulu hariç, en az iki dönem öğrenim görmüş ve normal öğrenim süresini (sekiz dönem) aşmamış olması gerekir. (Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresine sayılmaz.)
 • Eşdeğerlik:  Öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programının yatay geçiş yapmak istediği ÖZÜ lisans programına eş değer olması gerekir. (Eş değer programlar, aynı ÖSYM yerleştirme puan türüne sahip programlar olup isimleri aynı olan veya ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma programlarıdır.)
 • Taban Puan: Farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci alan programlara yatay geçişlerde, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli puan türünde merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği ÖzÜ lisans programına eşdeğer yurt içindeki Üniversitelerin (KKTC üniversiteleri hariç) lisans programlarının o yılki en düşük taban puanından az olmaması gerekir. Yurt içindeki tüm Üniversitelerin diploma programlarının o yılki en düşük taban puanları, “ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları Kitabı” ile her yıl ÖSYM tarafından yayımlanır. Türkiye genelinde ÖzÜ lisans programlarına eşdeğer programların yıllara göre en düşük taban puanları için ÖSYM resmi web sitesini inceleyiniz.

Sayfa Başı
 

Programlara göre Ek Başvuru Koşulları

Öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını sağlamaları gerekir:
 • İngilizce Dil Yeterlik Belgesi: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvuru için İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge. Belgesi olmayan öğrenciler belirtilen tarihlerde PLACEMENT ve TRACE sınavlarına girebilirler. Dil yeterlik koşulları için tıklayınız.
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı için: Bedensel ve ruhsal yönden işletmelerin her türlü gıda üretimi süreçlerinde görev almaya elverişli olduklarını tam teşekküllü sağlık kurumlarından alacakları sağlık kurulu (heyet) raporu ile belgelemeleri, verem savaş dispanserinden alınacak Akciğer TB, PA Akciğer film raporu ile diğer tüm raporları online başvuru formuna eklemeleri gerekir. Sağlık kurulu (heyet) raporu için adayın tam teşekküllü bir hastanenin iç hastalıklar, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları, ortopedi, nöroloji, psikiyatri ve gerekli diğer servislerinde uzman muayeneleri yapılmalı; kronik ve bulaşıcı hastalıklar, el becerisi gerektiren bıçak ve benzeri mutfak aletlerinin kullanılması açısından nörolojik ve ortopedik engel, mutfak koşullarında çalışmasına engel olabilecek duyu kaybı (görme, işitme, tat vb.), yoğun eğitim ve çalışma saatlerine uyumu zorlaştırabilecek hastalık veya rahatsızlık, hizmet sektöründe çalışmaya engel olabilecek ruhsal rahatsızlık gibi konularda değerlendirilmeli, rapor ilgili test (Hepatit Testi - Hepatit B, C Markerleri, HSB Ag, Anti HBS, Anti HCV; HIV Testi; Burun, Boğaz Kültür tetkikleri; Portör Testi - GAİTA Mikroskopisi, GAİTA Kültürü) sonuçlarını içermelidir.  Akciğer filmi ve diğer tüm belge ile raporların asıllarının kayıt sırasında sunulması gerekir.
 • Havacılık Yönetimi programı için: Havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv kayıtlarının bulunmadığını belgelemek zorundadırlar. Ayrıca bu öğrenciler mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu getirmeleri gerekir.

Sayfa Başı
 

Kontenjan

 
2016-2017 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ
YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
Fakülteler / Yüksekokullar / Programlar Puan Türü* 2. Sınıf 3. Sınıf
Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji TM-3 4 5
Uluslararası İlişkiler TM-3 5 10
İşletme Fakültesi
Uluslararası Finans TM-1 4 5
Girişimcilik TM-1 4 4
Ekonomi TM-1 2 4
İşletme TM-1 8 10
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret TM-1 5 10
Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 4 4
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı MF-4 5 5
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 5 5
İletişim Tasarımı TS-1 5 5
Mimarlık (İngilizce) MF-4 3 9
Mimarlık (Türkçe) MF-4 10 10
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 4 5
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 5 5
Endüstri Mühendisliği MF-4 20 19
İnşaat Mühendisliği MF-4 9 10
Makina Mühendisliği MF-4 4 5
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Havacılık Yönetimi TM-1 5 5
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları YGS-4 3 5
Otel Yöneticiliği YGS-6 5 10
* Puan Türü : Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki puan türü dikkate alınacaktır.
Tablodaki puan türleri ÖSYM - 2016 puan türleridir

Değerlendirme ve Sonuçlar

Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin değerlendirmesi, başvuru yapılan programın bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul yönetim kurullarının oluşturduğu komisyonlarca yapılır. Komisyon gerek gördüğü takdirde öğrencilerle mülakat yapabilir.  Öğrenci kabulüne fakülte/yüksekokul yönetim kurulu karar verir.

Değerlendirme sonuçları, başvuru-kabul takviminde ilan edilen tarih(ler)de Üniversitemiz web sitesinde duyurulur. Öğrenciler, süresi içinde kayıt niyetlerini bildirmelidirler. Süresi için kayıt niyetini bildirmeyenler, yatay geçiş haklarını kaybederler.

Sayfa Başı
 

Burslar ve Ücretler

Kurum içi yatay geçiş yapanların, Üniversiteye kayıt olduğunda almaya hak kazandıkları kılavuz bursları (Pilot Eğitimi programı hariç) ve belli gruplara verilen ek bursları (öğrenim muafiyet bursu, nakit, yemek, yurt/ulaşım vb.) koşulları ile birlikte geçiş yaptıkları yeni programlarında aynen devam eder. Pilot Eğitimi programına diğer programlardan geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, ilk kayıt olduklarında almış oldukları kılavuz bursları devam etmez.Burs süresine geçiş öncesi ve geçiş sonrası eğitim görülen tüm süreler dahildir.

 
Öğrenciler, geçiş yaptıkları programın öğrenim ücreti dışında varsa ek ücretlerini (uçuş ücreti, üniforma ve bıçak seti ücreti vb.)  ödemekle yükümlüdürler.  Ek ücretler; tam burslu, kısmi burslu veya burssuz tüm öğrenciler tarafından öğrenim ücreti burs ve muafiyetleri dikkate alınmadan geçiş yaptıkları ilgili akademik yıl için belirlenen ücret ve ödeme koşullarına göre ödenir. Öğrencilerin, geçiş yapmadan önceki programlarında öğrenim ücreti dışında varsa ödemiş oldukları ek ücretlerine ait (üniforma ve bıçak seti ücreti veya uçuş saatine göre ödenmesi gereken uçuş ücreti vb.) ödemeler iade edilmez.
Öğrenci kurum içi yatay geçiş yaptığında, Üniversiteye  kayıt olduğunda geçerli olan ücret, ödeme yöntemi, burs koşul ve sürelerine tabidir. Üniversiteye giriş yılınıza göre öğrenim ücreti bursları ve koşulları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Sayfa Başı

Üniversiteye Kayıtlar

Aşağıdaki programlara yatay geçişi kabul edilen ve geçiş yapmak için kayıt niyetini olumlu olarak bildiren öğrencilerin ders kayıtları öncesinde belirtilen belgeleri Öğrenci Hizmetlerine teslim etmeleri gerekir. Süresi içinde belgeleri teslim etmeyen öğrenciler geçiş haklarını kaybederler.Diğer programlar için kayıt niyetini olumlu bildiren öğrencilerin işlemleri Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır, bu öğrencilerin herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

Kayıt Belgeleri

 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı için: Yukarıda “programa göre ek başvuru koşulları” nda belirtilen sağlık raporları.
 • Havacılık Yönetimi lisans programı için: Yukarıda “programa göre ek başvuru koşulları” nda belirtilen sağlık raporunu ve adli sicil kayıtlarını gösterir belge.

Sayfa Başı
 

İntibak İşlemleri

Başvurusu olumlu bulunan öğrencilerin daha önceki programlarından almış oldukları derslerden muafiyet verilebilir. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önceki dönemlerde aldığı derslerden kabul edilenleri not ve kredileri ile yeni programlarında aynen geçerli olur; farklı kodla alınmış dersler için eşdeğerlik işlemleri yapılır.
Geçiş yapmak istenilen programa uygun olan dersleri ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

Derslerden Muafiyet için Genel Kurallar

 • Öğrencinin alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
 • Disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreler içerisinde, diğer yükseköğretim kurumlarından ders almalarına izin verilmez; alınan dersler geçerli sayılmaz.
Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgi hakkında Derslerden Muafiyet sayfasından veya Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği‘nden edinebilirsiniz.

Sayfa Başı

Öğrenim Süresi

Muaf sayılarak intibakı yapılan derslerin kredi toplamı dikkate alınarak muafiyet verilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresine sayılır. Sayılan AKTS kredisinin toplamı 24 – 30 arasındaysa bir dönem veya 30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24 – 30 arasındaysa bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.