Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurum İçi Yatay Geçiş

Ek Madde-1 uyarınca

2016 - 2017 akademik yılı Bahar döneminde kurum içi yatay geçiş başvurusu alınmayacaktır.

2017-2018 Akademik yılı Güz dönemi başvuru-kabul takvimi Temmuz ayı içerisinde web sayfamızda yayınlanacak olup, genel bilgiler aşağıda belirtilmiştir


Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş işlemleri, 2 Mayıs 2014 tarihli 28988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" e eklenen Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca yürütülmektedir.


Başvuru ve Tarihler
Başvuru Koşulları
Programlara göre Ek Başvuru Koşulları
Kontenjan
Değerlendirme ve Sonuçlar
Üniversiteye Kayıtlar
Ücretler ve Burslar
İntibak İşlemleri
Öğrenim Süresi
 

Başvuru ve Tarihler

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvuruları, web sayfasında ilan edilen tarihlerde ve belirtilen başvuru yöntemiyle yapılır:
 • Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden online başvuru formu aracılığı ile yapılmakta olup; başvuru formu, başvuruların ilk gününde saat 10:00 itibariyle açılır ve başvuruların son gününde saat 16:00 itibarıyla kapanır. Başvuru formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulmuş olması gerekir. Eksik veya gerçeğe aykırı beyanla başvuru yaptığı tespit edilen öğrencinin kaydı yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.

Başvuru formuna eklenmesi gereken belge:

 • LYS (YGS ve Yerleştirme Puanları dahil) Sonuç Belgesi: Üniversiteye yerleştiğinizi gösterir yıla ait, ÖSYM web sitesinden alabileceğiniz tüm yerleştirme puan bilgilerini gösteren sonuç belgesi. DGS ile yerleşen öğrenciler için de DGS'ye ait tüm yerleştirme puanlarını gösterir belge.
 • İngilizce Dil Yeterlik Belgesi: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvuru için İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge. Belgesi olmayan öğrenciler aşağıda belirtilen İngilizce sınavlarına girebilirler. Dil yeterlik koşulları için tıklayınız.
 
Sayfa Başı
 

Başvuru Koşulları

Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler:

 • Üniversiteye kayıt olunan yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istenilen lisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar,
 • Hazırlık sınıfı dahil tüm ara sınıflarda öğrenci statüsünde kayıtlı bulunanlar,
 • Üniversiteye Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerden puan koşulunu yerine getirenler,
 • Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmayanlar. Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla diğer üniversitelere yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde başvuru yapabilirler.
 • 2015 ve önceki giriş yıllarında kayıt olanlar.
 • 2016 ÖSYS sonucunda Üniversiteye kayıt olanlar bahar döneminde başvuruda bulunabilir.

Aşağıdaki durumda bulunan aday öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar:

 • Kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği lisans programının o yıl ki taban puanından düşük olanlar,
 • ÖSYM tarafından belirtilen yükseköğretim kurumlarına yerleşen ancak kayıt yaptırmayanlar ile yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış olanlar,
 • Başvuru yapılan tarih itibariyle Üniversiteden ilişiği kesilmiş bulunanlar,
 • Üniversiteye yurt dışı öğrenci kabul koşullarına göre kabul edilip kayıt olanlar,
 • Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapanlar. Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde başvuru yapabilirler.
 • 2016 yılı ÖSYS sonucunda Üniversiteye kayıt olanlar güz döneminde başvuru yapamazlar, bahar döneminde başvuru yapabilirler.

Genel Durumlar

 • Kayıt dondurmuş olmak başvuru yapmak için engel değildir.
 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamamaktadır.

Sayfa Başı

Programlara göre Ek Başvuru Koşulları

Öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını sağlamaları gerekir:
 • Hukuk programı için: 2015-2016 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 150.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Mimarlık (İngilizce ve Türkçe) programları için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 200.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Mühendislik programları için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 240.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı için: Bedensel ve ruhsal yönden işletmelerin her türlü gıda üretimi süreçlerinde görev almaya elverişli olduklarını tam teşekküllü sağlık kurumlarından alacakları sağlık kurulu (heyet) raporu ile belgelemeleri, verem savaş dispanserinden alınacak Akciğer TB, PA Akciğer film raporu ile diğer tüm raporları online başvuru formuna eklemeleri gerekir. Sağlık kurulu (heyet) raporu için adayın tam teşekküllü bir hastanenin iç hastalıklar, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları, ortopedi, nöroloji, psikiyatri ve gerekli diğer servislerinde uzman muayeneleri yapılmalı; kronik ve bulaşıcı hastalıklar, el becerisi gerektiren bıçak ve benzeri mutfak aletlerinin kullanılması açısından nörolojik ve ortopedik engel, mutfak koşullarında çalışmasına engel olabilecek duyu kaybı (görme, işitme, tat vb.), yoğun eğitim ve çalışma saatlerine uyumu zorlaştırabilecek hastalık veya rahatsızlık, hizmet sektöründe çalışmaya engel olabilecek ruhsal rahatsızlık gibi konularda değerlendirilmeli, rapor ilgili test (Hepatit Testi - Hepatit B, C Markerleri, HSB Ag, Anti HBS, Anti HCV; HIV Testi; Burun, Boğaz Kültür tetkikleri; Portör Testi - GAİTA Mikroskopisi, GAİTA Kültürü) sonuçlarını içermelidir.  Akciğer filmi ve diğer tüm belge ile raporların asıllarının kayıt sırasında sunulması gerekir.
 • Pilot Eğitimi lisans programı için:  SHGM tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenen son 3 ay içinde alınmış, geçerli Class I Sağlık Sertifikası ile Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesini kayıt sırasında  sunulması gerekir.
 • Havacılık Yönetimi programı için: Havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv kayıtlarının bulunmadığının belgelenmesi gerekir. Ayrıca mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporunun kayıt sırasında sunulması gerekir.

Özyeğin Üniversitesi lisans programlarının yıllara göre taban puanları için ÖSYS - Yükseköğretim Kurumları Programlarının  Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları Kitabı'nı ilgili yıllar için inceleyiniz.

Sayfa Başı
 

Kontenjan

2017-2018 Akademik yılı Güz dönemi kontenjanları Temmuz ayı içerisinde yayınlanacaktır.


Sayfa Başı
 

Değerlendirme ve Sonuçlar

Değerlendirme ilgili Komisyonlar tarafından, öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri ilgili programın puan türündeki puanlarına göre yapılır. Bir programa başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek öğrenciden başlamak üzere sıralama yapılarak kabul edilenler açıklanır.

Değerlendirme sonuçları, başvuru-kabul takviminde ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesinde duyurulur. 
 
Merkezi yerleştirme puan türüyle yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır. Ancak, Üniversite her yıl belirlediği akademik başarı (üniversiteye yerleşilen yıla puan, başarı sırası, üniversitede öğrenim görülen dönemlere ait genel not ortalaması, hazırlık sınıfının başarı durumu vb.) kriterlerine göre burs tahsisinde bulunabilir. Burs tahsisi yapılan öğrencilerin ÖzÜ e-posta adreslerine burs oranı, süresi ve koşulları ile ilgili bilgiler bildirilir.

Sayfa Başı
 

Üniversiteye Kayıtlar

Aşağıdaki programlara yatay geçişi kabul edilen ve geçiş yapmak için kayıt niyetini olumlu olarak bildiren öğrencilerin ders kayıtları öncesinde belirtilen belgeleri Öğrenci Hizmetlerine teslim etmeleri gerekir. Süresi içinde belgeleri teslim etmeyen öğrenciler geçiş haklarını kaybederler.

Kayıt Belgeleri:

 • Pilot Eğitimi lisans programı için: 12 adet daha vesikalık fotoğraf.
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı için: Yukarıda “programa göre ek başvuru koşulları” nda belirtilen sağlık raporları.
 • Pilot Eğitimi lisans programı için: Yukarıda “programa göre ek başvuru koşulları” nda belirtilen Class-I sağlık sertifikası ve adli sicil kayıtlarını gösterir belge.
 • Havacılık Yönetimi lisans programı için: Yukarıda “programa göre ek başvuru koşulları” nda belirtilen sağlık raporunu ve adli sicil kayıtlarını gösterir belge.

Sayfa Başı
 

Ücretler ve Burslar

Öğrenciler, giriş yıllarına ait ücret ve ödeme yöntemlerine tabidirler. Ücretler ve ödeme yöntemleri için Ücretler ve Ödemeler sayfasından,  akademik başarı bursu veya spor bursu gibi burs olanakları hakkında bilgi almak için Burs ve Finansal Destek sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Merkezi yerleştirme puan türüyle yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır. Ancak, Üniversite her yıl belirlediği akademik başarı (üniversiteye yerleşilen yıla puan, başarı sırası, üniversitede öğrenim görülen dönemlere ait genel not ortalaması, hazırlık sınıfının başarı durumu vb.) kriterlerine göre burs tahsisinde bulunabilir. Burs tahsisi yapılan öğrencilerin ÖzÜ e-posta adreslerine burs oranı, süresi ve koşulları ile ilgili bilgiler bildirilir. 

Sayfa Başı
 

İntibak İşlemleri

Başvurusu olumlu bulunan öğrencilerin daha önceki programlarından almış oldukları derslerden muafiyet verilebilir. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önceki dönemlerde aldığı derslerden kabul edilenleri not ve kredileri ile yeni programlarında aynen geçerli olur; farklı kodla alınmış dersler için eşdeğerlik işlemleri yapılır.
Geçiş yapmak istenilen programa uygun olan dersleri ve bu derslerin kredi ile not uyarlamaları ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

Derslerden Muafiyet için Genel Kurallar

 • Öğrencinin alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır. 
 • Disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri içerisinde, Özyeğin Üniversitesi veya diğer yükseköğretim kurumlarından ders almalarına izin verilmez; alınan dersler geçerli sayılmaz.

Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgi hakkında Derslerden Muafiyet sayfasından veya Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği‘nden edinebilirsiniz.

Sayfa Başı
 

Öğrenim Süresi

Muaf sayılarak intibakı yapılan derslerin kredi toplamı dikkate alınarak muafiyet verilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresine sayılır. Sayılan AKTS kredisinin toplamı 24 – 30 arasındaysa bir dönem veya 30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24 – 30 arasındaysa bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.