Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Ek Madde-1 uyarınca


2016 - 2017 akademik yılı Bahar döneminde kurumlar arası yatay geçiş başvurusu alınmayacaktır.

2017-2018 Akademik yılı Güz dönemi başvuru-kabul takvimi Temmuz ayı içerisinde web sayfamızda yayınlanacak olup, genel bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş işlemleri, 2 Mayıs 2014 tarihli 28988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" e eklenen Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca yürütülmektedir.


Başvuru ve Tarihler
Başvuru Koşulları
Programlara göre Ek Başvuru Koşulları
Kontenjan
Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler
Değerlendirme ve Sonuçlar
Üniversiteye Kayıtlar
Ücretler ve Burslar
İntibak İşlemleri
Öğrenim Süresi
 

Başvuru ve Tarihler

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvuruları, web sayfasında ilan edilen tarihlerde ve belirtilen başvuru yöntemiyle yapılır:
 • Başvurular online başvuru formu aracılığı ile yapılmakta olup; başvuru formu, başvuruların ilk gününde saat 10:00 itibariyle açılır ve başvuruların son gününde saat 16:00 itibarıyla kapanır.
 • Başvuru formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulmuş olması ve istenilen belgelerin online olarak eklenmesi gerekir. Ayrıca, başvuru son gününden önce istenilen belgelerin onaylı asıllarının elden veya posta/kargo ile Öğrenci Hizmetlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Posta/kargoda yaşanacak gecikmelerden Üniversite sorumlu değildir.
 • Eksik belgeli başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.


Sayfa Başı

Başvuru Koşulları

Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler:

 • Türkiye ve KKTC’de ki üniversitelere kayıt yaptırmış olanlar,
 • Üniversiteye kayıt olunan yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istenilen lisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar,
 • Hazırlık sınıfları dahil tüm ara sınıflarda öğrenci statüsünde kayıtlı bulunanlar,
 • Üniversiteye Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre, sınavsız geçişten yararlanarak veya M.T.O.K programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden puan koşulunu yerine getirenler,
 • Ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden puan koşulunu yerine getirenler,
 • Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmayanlar. Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla diğer üniversitelere yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde başvuru yapabilirler.
 • 2015 ve önceki giriş yıllarında kayıt olanlar. 2016 ÖSYS sonucunda Üniversiteye kayıt olanlar bahar döneminde başvuruda bulunabilir.
 

Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar:

 • Kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği lisans programının o yılki taban puanından düşük olanlar,
 • ÖSYM tarafından belirtilen yükseköğretim kurumlarına yerleşen ancak kayıt yaptırmayanlar ile yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış olanlar,
 • Başvuru yapılan tarih itibariyle Üniversiteden ilişiği kesilmiş bulunanlar,
 • Üniversiteye yurt dışı öğrenci kabul koşullarına göre kabul edilip kayıt olanlar,
 • Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapanlar. Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde başvuru yapabilirler.
 • 2016 yılı ÖSYS sonucunda Üniversiteye kayıt olanlar güz döneminde başvuru yapamazlar, bahar döneminde başvuru yapabilirler.

Genel Durumlar

 • Kayıt dondurmuş olmak başvuru yapmak için engel değildir.
 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamamaktadır.
 
Sayfa Başı

Programlara göre Ek Başvuru Koşulları

Öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını da sağlamaları gerekir:
 • İngilizce Dil Yeterlik Belgesi: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvuru için İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge. Belgesi olmayan öğrenciler belirtilen tarihlerde PLACEMENT ve TRACE sınavlarına girebilirler. Dil yeterlik koşulları için tıklayınız.
 • Hukuk programı için: 2015-2016 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 150.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Mimarlık (İngilizce ve Türkçe) programları için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 200.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Mühendislik programları için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 240.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı için: Bedensel ve ruhsal yönden işletmelerin her türlü gıda üretimi süreçlerinde görev almaya elverişli olduklarını tam teşekküllü sağlık kurumlarından alacakları sağlık kurulu (heyet) raporu ile belgelemeleri, verem savaş dispanserinden alınacak Akciğer TB, PA Akciğer film raporu ile diğer tüm raporları online başvuru formuna eklemeleri gerekir. Sağlık kurulu (heyet) raporu için adayın tam teşekküllü bir hastanenin iç hastalıklar, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları, ortopedi, nöroloji, psikiyatri ve gerekli diğer servislerinde uzman muayeneleri yapılmalı; kronik ve bulaşıcı hastalıklar, el becerisi gerektiren bıçak ve benzeri mutfak aletlerinin kullanılması açısından nörolojik ve ortopedik engel, mutfak koşullarında çalışmasına engel olabilecek duyu kaybı (görme, işitme, tat vb.), yoğun eğitim ve çalışma saatlerine uyumu zorlaştırabilecek hastalık veya rahatsızlık, hizmet sektöründe çalışmaya engel olabilecek ruhsal rahatsızlık gibi konularda değerlendirilmeli, rapor ilgili test (Hepatit Testi - Hepatit B, C Markerleri, HSB Ag, Anti HBS, Anti HCV; HIV Testi; Burun, Boğaz Kültür tetkikleri; Portör Testi - GAİTA Mikroskopisi, GAİTA Kültürü) sonuçlarını içermelidir.  Akciğer filmi ve diğer tüm belge ile raporların asıllarının kayıt sırasında sunulması gerekir.
 • Pilot Eğitimi programı için: SHGM tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenen son 3 ay içinde alınmış, geçerli Class I Sağlık Sertifikası ile Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesini kayıt sırasında  sunmaları gerekir.
 • Havacılık Yönetimi programı için: Havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv kayıtlarının bulunmadığını belgelemek zorundadırlar. Ayrıca bu öğrenciler mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu getirmeleri gerekir.
Özyeğin Üniversitesi lisans programlarının yıllara göre taban puanları için ÖSYS - Yükseköğretim Kurumları Programlarının  Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları Kitabı'nı ilgili yıllar için inceleyiniz.

Sayfa Başı
 

Kontenjan

 2017-2018 Akademik yılı Güz dönemi kontenjanları Temmuz ayı içerisinde yayınlanacaktır. 
 

Sayfa Başı
 

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.
 • Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu.
 • Öğrenci Belgesi: Kayıtlı bulunduğunuz üniversite tarafından hazırlanmış, başvuru sırasında halen kayıtlı öğrenci olduğunuzu, sınıfınızı, kayıtlı olduğunuz programa kabul türünüzü (ÖSYM yerleştirme, yatay geçiş vb.) gösterir imzalı mühürlü belge.
 • Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı bulunduğunuz üniversite tarafından hazırlanmış, disiplin cezası durumunuzu gösterir imzalı mühürlü belge. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.)
 • LYS (YGS ve Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil) Sonuç Belgesi: Üniversiteye yerleştiğinizi gösterir yıla ait, ÖSYM web sitesinden alabileceğiniz tüm yerleştirme puan bilgilerini gösteren sonuç belgesi. DGS ile yerleşen öğrenciler için de DGS'ye ait tüm yerleştirme puanlarını gösterir belge.
 • Resmi Transkript: Kayıtlı bulunduğunuz üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli.
 • Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Transkriptinizde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler.
 • Kimlik Belgesi Kopyası:  Nüfus cüzdanının arkalı önlü kopyası. (sürücü belgesi kabul edilmez.) Mavi kart sahibi olanların, mavi kartlarının kopyası.
 • Kayıtlı bulunduğunuz üniversite tarafından hazırlanmış, Ek Madde-I uyarınca daha önce merkezi yatay geçiş puanıyla geçiş yapmadığınızı belirten resmi yazı.

Sayfa Başı

Değerlendirme ve Sonuçlar
Değerlendirme ilgili Komisyonlar tarafından, öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri ilgili programın puan türündeki puanlarına göre yapılır. Bir programa başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek öğrenciden başlamak üzere sıralama yapılarak kabul edilenler açıklanır.

Değerlendirme sonuçları, başvuru-kabul takviminde ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesinde duyurulur. 
Merkezi yerleştirme puan türüyle yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır. Ancak, Üniversite her yıl belirlediği akademik başarı (üniversiteye yerleşilen yıla puan, başarı sırası, üniversitede öğrenim görülen dönemlere ait genel not ortalaması, hazırlık sınıfının başarı durumu vb.) kriterlerine göre burs tahsisinde bulunabilir. Burs tahsisinde bulunulan aday öğrencilere, burs oranı, süresi ve koşulları ayrıca e-posta adreslerine bildirilir.


Sayfa Başı

Üniversiteye Kayıtlar

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin ilan edilen kayıt tarihlerinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Üniversite Öğrenci Hizmetlerine şahsen gelerek kayıt yaptırmaları gerekir.  Süresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler geçiş haklarını kaybederler.

Kayıt Belgeleri:

Başvuru için istenilen evraklardan, orijinal ıslak imzalı sunulmamış belgelerin tamamı.
 • Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf. Pilot Eğitimi lisans programı için ek olarak 12 adet daha vesikalık fotoğraf.
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı için: Yukarıda “programa göre ek başvuru koşulları” nda belirtilen sağlık raporları.
 • Pilot Eğitimi lisans programı için: Yukarıda “programa göre ek başvuru koşulları” nda belirtilen Class-I sağlık sertifikası ve adli sicil kayıtlarını gösterir belge.
 • Havacılık Yönetimi lisans programı için: Yukarıda “programa göre ek başvuru koşulları” nda belirtilen sağlık raporunu ve adli sicil kayıtlarını gösterir belge.
 • Öğrenci bilgilerinin toplandığı ve kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli bilgileri içeren öğrenci kayıt bilgi formları onay çıktısı. Öğrenci kayıt bilgi formlarının açık olduğu tarihleri öğrenebilmek ve formları doldurabilmek için; http://www.ozyegin.edu.tr/kayit   adresinden bilgi edinebilirsiniz.

Sayfa Başı

Ücretler ve Burslar

Ücretler ve ödeme yöntemleri için Ücretler ve Ödemeler sayfasından, akademik başarı bursu veya spor bursu gibi burs olanakları hakkında bilgi almak için Burs ve Finansal Destek sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Merkezi yerleştirme puan türüyle yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır. Ancak, Üniversite her yıl belirlediği akademik başarı (üniversiteye yerleşilen yıla puan, başarı sırası, üniversitede öğrenim görülen dönemlere ait genel not ortalaması, hazırlık sınıfının başarı durumu vb.) kriterlerine göre burs tahsisinde bulunabilir. Burs tahsisinde bulunulan aday öğrencilere, burs oranı, süresi ve koşulları ayrıca e-posta adreslerine bildirilir.

Sayfa Başı

İntibak İşlemleri

Başvurusu olumlu bulunan öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite’deki programlarından almış oldukları derslerden muafiyet verilebilir. Geçiş yapmak istenilen programa uygun olan dersleri ve bu derslerin kredi ile not uyarlamaları ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

Sayfa Başı

Derslerden Muafiyet için Genel Kurallar

 • Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite’deki programında alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
 • Muafiyet verilen dersler not dönüşüm tablosuna göre kredi ve notları dönüştürülerek kayıtlara geçirilir. Not dönüşüm tablosu, Üniversite tarafından düzenli olarak güncellenmekte olup, ders muafiyeti talebinde bulunacağınız Üniversitenin tabloda bulunmaması halinde kayıtlı olduğunuz fakülteye / yüksekokula başvurmanız gerekmektedir.
 • Disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri içerisinde, Özyeğin Üniversitesi veya diğer yükseköğretim kurumlarından ders almalarına izin verilmez; alınan dersler geçerli sayılmaz.
 • Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az iki yarıyıl kayıtlı olmak ve bu süre içinde en az 60 AKTS kredisi ders almış olmaları şartı aranır.
 • Muafiyet verilerek intibakı yapılan dersler, Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alınamaz.
Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgi hakkında Derslerden Muafiyet sayfasından veya Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği‘nden edinebilirsiniz.

Sayfa Başı

Öğrenim Süresi

Muaf sayılarak intibakı yapılan derslerin kredi toplamı dikkate alınarak muafiyet verilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresine sayılır. Sayılan AKTS kredisinin toplamı 24 – 30 arasındaysa bir dönem veya 30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24 – 30 arasındaysa bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.