Dünyaya Açılan Kapınız

Uluslararasılaşmanın, eğitim ve araştırma kalitesini artırdığına inanıyoruz ve bu doğrultuda yaratıcılığı, öğrenmeyi ve keşfetmeyi destekleyip kültürlerarası alışveriş için çok sayıda fırsat sunan bir ortam yaratmak istiyoruz. Özyeğin Üniversitesi’nin tüm eğitim programlarının tasarlanmasında Bologna süreci esas alınmaktadır. Hareketlilik, şeffaflık ve yeterliklerin tanınmasını sağlamak amacıyla, müfredatımız, Avrupa ve ulusal yeterlilikler çerçevesine dayanılarak hazırlanmıştır ve kredi dağılımı için AKTS kullanılmaktadır.
Özyeğin Üniversitesi, ilk akademik yılımız olan 2009’da Erasmus Genişletilmiş Üniversite Beyannamesi’ni ve 2014-2020 yıllarını kapsayan Erasmus Beyannamesini almaya hak kazanmıştır.


 
OzU-.jpg
 
Logo_300x120.jpg