Hakkımızda

Uluslararası İlişkiler Ofisi


Özyeğin Üniversitesi'nin uluslararası faaliyetlerini koordine etmekten Uluslararası İlişkiler Ofisi sorumludur. Uluslararası İlişkiler Ofisi, ikili değişim ve işbirliği anlaşmalarını hazırlar, yurtdışına gidecek olan değişim programı öğrencilerinin seçilmesi ve yerleştirilmesiyle ilgilenir, değişim programı ile gelen tüm uluslararası öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ihtiyaç ve idari gereksinimlerini karşılar. Ulusal ve uluslararası ölçekte tüm ilgili toplantılarda Özyeğin Üniversitesi'ni temsil eder, uluslararası programlarımızın tanıtımını yapar ve kalite güvencesi değerlendirmelerini yürütür. Ortak kurumlarımızın, değişim programları dahilinde yurtdışından gelen ve yurtdışına gidecek olan tüm öğrencilerin ve öğretim elemanlarının birincil temas noktası Uluslararası İlişkiler Ofisidir.