Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Şub 07, 2016

ÖzÜ TTO Uluslararası Yayılım Faaliyetleri

ÖzÜ TTO Cambridge Üniversitesi Eğitim Programına Katılmaya Hak Kazandı

cambridge-logo-(1).png
Cambridge Enterprise, Birleşik Krallık-Türkiye Bilim ve İnovasyon Yılı kapsamında 2015 yılında Türkiye’de düzenlenmiş olan Fikri Hakların Ticarileştirilmesi Uygulamalı Çalıştayının devamı niteliğinde yeni bir program başlatmıştır. “Türk Üniversitelerindeki TTO Yöneticilerine Yönelik Fikri Hakların Ticarileştirilmesinde Kapasite Geliştirme Programı” başlıklı Cambridge Üniversitesi Eğitim Programı Birleşik Krallık Refah Fonu (FCO) vasıtasıyla İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Eğitim, 23 Kasım – 1 Aralık 2016 tarihleri arasında Cambridge’de gerçekleştirilecektir.
 
Eğitim programına yapılan başvurunun Cambridge Enterprise ve FCO tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ÖzÜ TTO, çok sayıda başvurunun içinden seçilen, eğitim programına katılmaya hak kazanan 15 TTO’dan biri olmuştur. Program kapsamında ele alınacak başlıca konular; fikri haklar, start-up’ların fonlanması ve başarılı yenilikleri desteklemek için gerekli ekosistem olacaktır. Bu programın ardından katılımcılar eğitim sırasında öğrenilenleri uygularken kişisel mentorluk yoluyla kendilerine destek sağlanacaktır. 2017 yılında İstanbul’da bir kapanış çalıştayı düzenlenmesi planlanmaktadır.
 
ÖzÜ TTO, katılacağı bu iki haftalık eğitim programı ile hem uluslararası yayılım faaliyetlerini hem de ticarileştirme faaliyetleri konusundaki bilgi birikimini güçlendirmiş olacaktır.


ÖzÜ TTO’ya PROGRESS-TT’den Kapasite Geliştirme Desteği Almaya Hak Kazandı

progresstt-gorsel1.jpg

ÖzÜ TTO, uluslararası yayılım faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek Avrupa Komisyonunun UFUK 2020 programı tarafından fonlanan PROGRESS-TT projesi kapsamında, kapasite geliştirme desteği almaya hak kazandı. 
 
Açılımı “Public Research Organisation GRowing Europe through best practice SolutionS for Technology Transfer” olan ve PERA Consulting tarafından yönetilen PROGRESS-TT projesi, 2016 ve 2017 yılları boyunca Avrupa çapında yaklaşık 30 TTO’ya, araştırma çıktılarını ticari değere dönüştürebilmeleri için yatırım çekebilmeleri konusunda kapasite geliştirme desteği verecektir. PROGRESS-TT ağı; MITO Technology, MOEZ-Fraunhofer, UNIBO, KIM, ASTP-Proton, DSM Nutritional Products Ltd., Philips International B.V., VTT Ventures OY gibi uluslararası tanınmış kurumlardan oluşan bir konsorsiyum aracılığıyla, teknoloji transferi konusunda potansiyeli yüksek TTO’lara mentorluk hizmeti vermekte ve TTO’ların gelecekteki hedeflerine ulaşabilmeleri için kapasitelerini ve verimliliklerini arttırmayı hedeflemektedir.
 
Bu kapsamda, Ocak 2016’da “PROGRESS-TT Capacity Building” adı altında açılan ilk çağrıya başvurarak başarılı olan ÖzÜ TTO, Avrupa çapında kapasite geliştirme desteği verilecek 15 TTO arasına girmeye hak kazanmıştır. Türkiye’den dört TTO’nun (Özyeğin Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi and Ege Üniversitesi TTO) yer aldığı grupta, seçilen her TTO için ayrı bir uzman atanarak ilgili TTO’nun ihtiyacı belirlenmekte ve hazırlanan aksiyon planları doğrultusunda workshop, seminer ve eğitim kampları düzenlenmektedir.
 
Programın ilk toplantısı 1 Haziran, 2016 tarihinde İtalya’nın Milano kentinde gerçekleştirilmiş ve toplantıda TTO’lar, mentorları ile buluşarak ihtiyaçlar ve yol haritası konusunda birebir görüşme imkanı bulmuştur. ÖzÜ mentoru Jon Wulff Petersen’in ilk ÖzÜ ziyareti 18-19 Ağustos tarihlerinde, ikinci ziyareti ise 4 Ekim tarihinde gerçekleşmiştir.  Yapılan ziyaretler sırasında ÖzÜ’nün PROGRESS-TT aksiyon planı belirlenmiştir Bu kapsamda ilk olarak ÖzÜ araştırmacılarına “Buluş Bildirim Sürecinin İyileştirilmesi” konulu bir seminer verilmiştir.
 

progresstt-gorsel-2TR.png