Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

EÇEM Hakkında

EÇEM, Enerji, Çevre ve Ekonomi konuları üzerine odaklanan, temel bilgi ve mühendislik kavramlarını oluşturan ve uygulayan bir merkez olmak hedefiyle 2009 yılında Özyeğin Üniversitesi çatısı altında kurulmuştur. EÇEM’in asıl hedefi insana ve topluma doğrudan dokunabilmektir. Uzun dönemde, ülkemize ve dünyaya anlamlı katkılarda bulunmayı amaç gören EÇEM,  özellikle doğa ile uyum içinde olmaya yönelik çalışmalar üzerinde yoğunlaşmakta, iklim değişikliklerinin çevremizde yarattığı olumsuz etkilerden kaçınmak için çeşitli düşük karbon çözüm ve stratejileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedeflerin hayata geçirilebilmesi için, EÇEM kamu ve özel sektördeki mühendisler, mimarlar ve uygulayıcılar, tarihçiler, şehir planlamacıları, üniversitelerdeki akademisyenler, belediyelerdeki ve iş dünyasındaki karar vericiler ve de sokaktaki insanlar da dahil olmak üzere herkesi aynı çatı altında buluşturmaya özen göstermektedir.

Temel bilimler alanında hem nano- hem de makro-boyut ışınımla ısı transferi ve ısıl bilimler üzerine çeşitli araştırmalar EÇEM bünyesinde AB ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerle yürütülmektedir.  Uygulamalı olarak enerji verimliliği çalışmalarına da ağırlık veren EÇEM, yeni yapılan ve de mevcut binalarda kapsamlı iyileştirmeye yönelik iki AB FP-7 Projesi yürütmektedir. Özyeğin Üniversitesi kampüsünde yapılan SCOLA binası çalışması (NEED4B Projesi kapsamında) tamamlanmış olup izleme aşamasındadır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi yenileştirme çalışması ise  (BRICKER kapsamında) devam etmektedir. Ayrıca Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Binası uygulaması olan UFUK2020 Projesi (TRIBE kapsamında) nesnelerin interneti ile enerji verimliliğini birleştirmektedir. Binalarda enerji verimli iyileştirmelerdeki finansal risk analizi de EÇEM bünyesi altında desteklenen bir TUBITAK-ABD/NSF ikili işbirliği projesi de tamamlanmıştır.

EÇEM’in Enerji ve Çevre konuları üzerine yoğunlaşan çalışmaları ÖzÜ Makina Mühendisliği Programı bünyesinde yüksek lisans programları içinde de yer almaktadır. Bu çabaların amacı, geleneksel anlamdaki akademik eğitimlerin ötesine geçerek en yeni bilgileri en son teknolojiler ile harmanlamaktır. Bütün bu araştırma ve uygulamalarda, yenilikçi enerji kullanımı ve tasarrufu, ekolojik amaçlar ve ekonomik veriler ile bir bütün içinde incelenmektedir.