Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

İş olanakları

Faculty Positions in Mechanical Engineering at Ozyegin University

Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü,  2015 Güz akademik dönemi için iki pozisyon icin öğretim üyesi başvurularını kabul etmeye başlamıştır.  Makina Mühendisliği Bölümü, başvurularda yardımcı doçent düzeyindeki adaylara öncelik verecek olmakla birlikte,   olağanüstü araştırmalar gerçekleştirmiş diğer düzeylerdeki öğretim üyelerinin başvurularını da değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru sahiplerinin doktoralarını Makina Mühendisliği veya ilgili bir alanda tamamlamış olması gerekmektedir. Bu yil ‘Sayisal Mekanik’  (Computational Mechanics) ve Akustik/Vibrasyon’  uzerinde odaklanmis adaylara öncelik verilecektir.
Bölüme kabul edilen adayların, üniversite dışı kurumlar tarafından desteklenen güçlü araştırma programları geliştirmesi ve bölümün araştırma ve egitim faaliyetlerine önemli katkılarda bulunması beklenmektedir.
2010 yılında kurulan Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği 8 esas ve 3 bolumle iliskisi olan oğretim uyesi bulunmaktadır. Makina Mühendisliği Bölümü, yüksek lisans ve doktora programları da sunmakta olup,  AB-ÇP7, AB-Ufuk2020, TÜBİTAK, Santez ve çeşitli sanayi programları tarafından 6M$’ı aşkın destek almış araştırma projeleri yürütmektedir. Buna ek olarak, adayların, lisans ve lisansüstü dersler verip bölümün eğitim misyonunu gerçekleştirmesinde aktif bir rol oynamak için istekli olması gerekmektedir. Adayların başvurularını, ön yazıları, eksiksiz özgeçmişleri, öğretmenlik ve araştırma ilgi alanlarına dair bir bilgi yazısı, ve dört referansın adresi (e-posta adresleri dahil) ile birlikte Prof. M. Pınar Mengüç’e göndermesi gerekmektedir (Başvurular e-posta yoluyla Candan Tuncalp’e gönderilmelidir (candan.tuncalp@ozyegin.edu.tr, Bölüm Sekreteri).

Çağdaş eğitim sistemi, yaşamla iç içe yenilikçi yapısı ve hizmet sektörü odaklı eğitim programları ile özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreterek, toplumsal gelişime katkı sağlamayı hedefleyen Özyeğin Üniversitesi’nin resmi kuruluşu, 18 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleşmiştir. Özyeğin Üniversitesi kurulduğu günden bugüne seçkin öğretim üyelerini bünyesine katarak güçlü bir akademik ortam oluşturmuştur.  Üniversiteye katılan öğretim üyelerinin yüzde 60’ı dünyada ilk 100, yüzde 85’i ise ilk 200’de yer alan üniversitelerden gelmiştir.  Üniversite, Eylül 2011’de Çekmeköy Kampüsü’nde eğitime başlamış ve böylece öğrenim verdiği toplam alan 136 bin m2’ye ulaşmıştır. Makina Mühendisliği Bölümü, Özyeğin Üniversitesi’nin Çekmeköy Kampüsü’nde yer alan ve yedi Makina Mühendisliği laboratuvarına sahip modern  Mühendislik Binası’nda yer almaktadır.