Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Toplumsal Programlar

Toplumu geliştirmenin üniversitenin itici gücü olduğu inancıyla, Özyeğin Üniversitesi; öğrencilerini, öğretim üyelerini, araştırmacılarını ve işbirliği içinde olduğu kurumları, toplumun ihtiyaçlarını belirlemek ve uygun çözümler yaratmak için harekete geçirir.

Özyeğin Üniversitesi’nin yaratıcı ve topluma hizmet amaçlı araştırmaları destekleyen bilimsel ortamı, bireylere ve organizasyonlara yönelik eğitim, seminer ve projeleri, Sosyal Sorumluluk Programı ve derslerle ilişkili toplumsal projeleri bu misyonu destekler.