Özyeğin University, Çekmeköy Campus Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

Phone : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

E-mail: info@ozyegin.edu.tr

Sep 07, 2019 - Sep 16, 2019

Özyeğin Üniversitesi Sağlık İhalesi

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Hizmetleri Alımı

Sağlık Hizmetleri Alımı ihalesi Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhaleyi Düzenleyen: ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Adresi: Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul

Telefonu: 0216 564 90 00

İhale ilanının Görülebileceği Internet Adresi:

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ihale-duyurulari

İhale No: 981

İhale Türü: Açık ihale

İhale Konusu: Özyeğin Üniversitesi için sağlık hizmetleri alınacaktır  

İhale Kapsamı: İşyeri Hekimliği ve Poliklinik Hekimliği Hizmeti, Hekimlik Hizmeti, Ambulans Sürücüsü (Kırmızı Şerit Ambulans Dahil), İş yeri Hemşiresi (ATT), Ambulans ATT si ( Haftaiçi ve hafta sonu); Ambulans Ekibi ATT (7/24), Yazılımla tedariki ile beraber Personel ve Öğrenci Sağlık dosyaları veri tabanı oluşturulması ve takibi, Sağlık Merkezi ve Revir ekipmanları bakım ve kalibrasyon takibi

İşin Yeri: Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul

Hizmet Başlangıç Tarihi:01.10.2019

İş Bitiş Tarihi: 31.08.2022

Geçici Teminat: İstenmemektedir

Kısmi Teklif: Verilemez.

İhale dokümanları Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresinde incelenebilir.

 

İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 1. a) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),
 2. b) İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
 3. c) İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihale tarihli faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir),
 4. d) İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,
 5. e) Gerçek kişi olan istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekaletname ile imza sirkülerini vermesi,
 6. f) İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname ibraz etmeleri,
 7. g) İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekaletnameyi ve imza sirkülerini vermesi,
 8. h) Ortaklık Limited Şirket olduğu takdirde; şirket ortaklarının tek, diğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noter’den tanzim edilmiş bir belgeyi vermesi,
 9. i) Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış ihae tarihli belge bulunması,
 10. j) Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).
 11. k) İsteklinin Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması
 12. l) İsteklinin kesinleşmiş vergi borcu olmaması
 13. m) Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)
 14. n) ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olmalıdır.

 

İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: Özyeğin Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Özyeğin Üniversitesi Şubesi,  IBAN: TR80 0010 3000 0000 0024 6551 23 hesaba yatırılmış 100 (yüz) TL ödemeye ilişkin dekont ibrazı karşılığında aynı adresten alabilir.

 

Teklifler aşağıda belirtilen gün ve saate dek Özyeğin Üniversitesi Satın alma Müdürlüğü Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresine elden teslim edilecektir.

Tarih: 16/09/2019

Saat: 13:30

cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys