Özyeğin University, Çekmeköy Campus Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

Phone : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

E-mail: info@ozyegin.edu.tr

Işık Özer
Işık
Özer

Işık
Özer

Assistant Professor

PhD

Ankara Üniversitesi 2013Biography

Dr. Işık Özer, lisans derecesini 2004 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, yüksek lisans derecesini 2007 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünden ve doktora derecesini ise 2013 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Bölümünden almıştır. Doktora eğitimi sırasında, TÜBİTAK bursu ile gittiği Pennsylvania State Üniversitesi Dickinson School of Law’da misafir doktora öğrencisi olarak araştırmalarını tamamlamıştır. 2004 ila 2013 yılları arasında araştırma görevlisi olarak; 2013 – 2014 yılları arasında da öğretim görevlisi olarak Başkent Üniversitesinde görev yaptıktan sonra, 2014 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinde çalışmaya başlamıştır. Görevi sırasında Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku dersleri de vermiş olan Dr. Özer, özellikle Şirketler Hukuku ve kurumsal yönetim ilkeleri konularında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
Işık Özer got her BA and MA degrees in Law from Başkent University in 2004 and 2007, respectively.  She then received a Ph.D. in Commercial Law from Ankara University in 2013. While studying towards her doctoral degree, she obtained a Tubitak Grant to spend a semester in the Dickinson School of Law at Penn State University. She was first a research assistant, and then an instructor in the Faculty of Law at Başkent University between 2004 and 2014. She taught Commercial Enterprise Law, Commercial Law and Negotiable Instruments Law during her tenure at Başkent University. In 2014, she joined the Faculty of Law at Özyeğin University as an Assistant Professor. Her areas of specialization are Corporate Law and Corporate Governance Principles.