Özyeğin University, Çekmeköy Campus Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

Phone : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

E-mail: info@ozyegin.edu.tr

Araştırma Laboratuvarları

Araştırma Laboratuvarları

İmalat Teknojileri Laboratuvarı

Bu laboratuvar, makina mühendislerinin faydalandığı mevcut imal usullerini öğretmeye yöneliktir. Ayrıca yine öğrencilerin ilerleyen yıllarda yapacakları proje ve deneylerde ihtiyaç duymaları durumunda tasarladıkları parça ve ürünleri imal etmelerine olanak sağlayacaktır. Laboratuvar dahilinde, önem sırasına göre bir freze tezgahı, bir torna tezgahı, bir matkap, birer elektrik ark kaynağı ve gazaltı kaynak makinaları yer alacaktır. İhtiyaç duyulması halinde laboratuvarın araştırma projelerinde gerek görülen parça ve aparatların imalinde de kullanılması hedeflenmektedir.
Yer: MF:B07

Mekanik Laboratuvarı

Bu laboratuvar, öğrencilerin Makina Mühendisliği alanında kullanılan temel mekanik, elektrik, ve ısıl sistem parametrelerinin ölçüm metotlarını öğrenmelerine yöneliktir. Laboratuvar bünyesinde öğrenciler iki ya da üç kişilik gruplar şeklinde çalışacaklardır. Laboratuvarda söz konusu ölçümler için yeterli sayıda bilgisayar, deneysel düzenek kurulum masaları ve sabitleme/bağlama elemanları, kumpas, mikrometre, avometre (multimetre), osiloskop, sinyal üreteci, güç kaynağı, gerilme göstergesi (strain gauge), elektrik ve elektronik temel devre elemanları (direnç, kondansatör, transistör, tristör, diyak, triyak, ADC, DAC, OPAMP, potansiyometre, fotodiyot, vb.), breadboardlar, ısılçift (termokupl), manometre, termometre, nemölçer, load cell, dijital kodlayıcı, debimetre, gaz emisyon ölçer, vb. eleman ve aletler bulunacaktır.
Yer: MF:221

Mikro/Nano Teknolojileri Laboratuvarı

Yer: MF:236

Optik Laboratuvarı

Yer: MF:240

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Laboratuvarı

Bu laboratuvarda Malzeme Bilimi dersinde malzeme karakterizasyonu ve testi amaçlarıyla kullanılan temel cihaz ve makinalar tanıtılacaktır. Söz konusu laboratuvarda çekme-basma test cihazı, yorulma test cihazı, Vickers, Brinell ve Rockwell normlarında yüzey sertlik ölçme cihazları yer alacaktır. Bu laboratuvar 3. sınıfta kullanılacaktır.
Yer: MF:401

Enerji Teknolojileri Laboratuvarı

Bu laboratuvarda boru akışın en temel özelliklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik olarak sıkıştırılamaz akışlarda debi, hız, ve basınç değerlerinin ölçümünün yapılabileceği deney setleri yer alacaktır. Bu laboratuvar 3. sınıfta kullanılacaktır. Bu laboratuvarda iletim, taşınım ve ışınım yollarıyla gerçekleşen ısı transferinin öğrenim sürecinin deneysel olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Laboratuvarda birer adet iletim, doğal ve zorlanmış taşınım ve ışınım deney setleri bulunacaktır. Bu laboratuvar 3. sınıfta kullanılacaktır.
Yer: MF:419

Robotik Laboratuvarı

Özyeğin Üniversitesi Robotik Laboratuvarı Yard. Doç. Özkan Bebek ve Doç. Erhan Öztop tarafından kuruldu. Temel hedeflerimiz araştırma yapmak, birinci sınıf robotik projeleri üretme amaçlı robotik sistemler simüle etmek ve uygulamak ve aşağıdaki alanlarda öncü robotik laboratuvarlarından biri haline gelmektir:

 • Medikal Robotik
  • Robotik Destekli Atan Kalp Ameliyatı
  • Küçük Hayvan Biyopsileri için Robotik Sistemler
 • Kontrol Konuları
  • Kalp Hareketi Tahmini
  • Etkin Aydınlatma Sistemleri için Hareket Tespiti
 • Bilişsel Robotik
  • Bilişsel Nörobilim
  • Biyolojik İlhamlı Robotik
  • Beyin Fonksiyonunun Bilgisayar Modelleri
 • İnsansı Robotik
  • Denge Kontrolü
  • Maharetli İşleme
  • Dış İskelet Gelişimi
 • Akıllı Mobil Makineler
  • Otonom Uçuş
  • Otonom Gezinme

Yer: MF:516A

Website