Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

360 Danışmanlık Ofisi Sıkça Sorulan Sorular

360 Danışmanlık Ofisi Sıkça Sorulan Sorular

1. 360 Danışmanlık Ofisi Nedir?

Kişisel, sosyal ve akademik hedeflerinizi gerçekleştirirken ihtiyacınız olan üniversite yönetmelik ve yönergeleri ile politika ve süreçler hakkındaki bilgileri sizinle paylaşacak, farklı seçenekleri sizinle beraber değerlendirip doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak, oluşabilecek riskler konusunda gerekli önlemleri almanızı sağlayacak ve diğer öğrenci destek birimleri ile birlikte hedeflerinizin gerçekleştirilmesinde size destek olacak birimdir.

2. 360 Danışmanlık Ofisi ile görüşmek istiyorum. Nasıl randevu alabilirim?

Görüşme için size uygun olan gün ve saatleri birkaç seçenek halinde advising@ozyegin.edu.tr adresine yazarak veya ofisimizi ziyaret ederek randevu alabilirsiniz.

3. 360 Danışmanlık Ofisi nerededir?

Ofisimiz Öğrenci Merkezi -3. katta, Fibabanka’nın karşı koridorunda yer almaktadır.

4. Bireysel görüşmelerin içeriği nedir?

Akademik durumunuz, üniversite deneyiminiz, varsa yaşadığınız zorluklar, ÖzÜ öğrenci destek birimleri ve bu birimlerin başarılı bir üniversite yaşamı için size sunabileceği katkılar, bireysel görüşme konularının temelini oluşturmaktadır. Ayrıca hedef belirleme ve hedeflerinizi gerçekleştirme süreci sizinle birlikte izlenmekte ve desteklenmektedir.

5. Bireysel görüşmelerin süresi nedir?

Bireysel görüşmelerin süresi ihtiyaca göre değişmekle birlikte ortalama 20-30 dakikadır.

6. 360 Danışmanı ile en fazla kaç bireysel görüşme yapabilirim?

İstediğiniz kadar bireysel görüşme yapabilirsiniz.  

7. SEC 101’deki danışman etkinliği için sizden daveti mi beklemeliyim? Daha önce görüşebilir miyiz?

Sec 101 kapsamındaki danışman etkinliği için davet beklemenize gerek yoktur. İstediğiniz zaman randevu alarak görüşebilir ya da SEC 101 seminer programını takip ederek Danışman Etkinliğine katılabilirsiniz.

8. Danışmanımla yaptığım her görüşmeden SEC 101 için puan alacak mıyım?

Hayır. Danışmanınızla istediğiniz kadar görüşebilirsiniz ancak sadece bir görüşme puanlandırılacaktır.

9. Danışmanımla görüşmüştüm, ancak SEC 101 yükümlülüklerini ilk dönem tamamlayamadım. İkinci dönem tekrar görüşme yapmam gerekiyor mu?

Hayır. İlk dönem SEC 101’in tüm yükümlülüklerini tamamlayamasanız da aldığınız puanlar ikinci döneme aktarılır. SEC 101 ile ilgili detaylı bilgi için sec101@ozu.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

10. Lisans programına başladığım ilk dönem 30/34 kredilik ders aldım. Daha fazlasını alabilir miyim?

İkinci yarıyıldan itibaren genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00-2,99 arasında olan öğrenciler 36 AKTS kredisi; 3,00-4,00 arasında olan öğrenciler 42 AKTS kredisi alabilirler.

Ders yükü ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

11. Güz döneminde hazırlık okudum. Bahar döneminde lisans programına başlarsam kaç kredi alabilirim?

Bahar Dönemi’nde lisans programına başlayan öğrenciler sadece birinci yarı yıllarında 34 AKTS kredisi alabilirler. Ders yükü ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

12. Aldığım bazı derslerden çekilmek istiyorum. Kaç tanesinden çekilebilirim? Not ortalamamı etkiler mi?

Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerin en fazla ikisinden çekilebilirler, not ortalamasını etkilemez ama not döküm belgesinde “W” harfi ile görünür. Çekilinen ders zorunlu ise, ilerleyen dönemlerde mutlaka dersin tamamlanması gerekir. Seçmeli derslerde ise tekrar zorunluluğu yoktur; başka seçmeli ders de alınabilir. Dersten çekilme ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

13. Geçtiğim dersi not ortalamamı yükseltmek için tekrar alabilir miyim?

“B” veya daha yüksek not alınan dersler tekrarlanamaz. “B-” veya daha düşük not alınan bir ders, bu dersten “C” veya daha yüksek not alınana kadar tekrarlanabilir. Ders tekrarı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Notlar Tekrar Durumu (Birinci) Tekrar Durumu (İki ve Üzeri)
A Tekrarlanamaz Tekrarlanamaz
A- Tekrarlanamaz Tekrarlanamaz
B+ Tekrarlanamaz Tekrarlanamaz
B Tekrarlanamaz Tekrarlanamaz
B- Tekrarlanabilir Tekrarlanamaz
C+ Tekrarlanabilir Tekrarlanamaz
C Tekrarlanabilir Tekrarlanamaz
C- Tekrarlanabilir Tekrarlanabilir
D+ Tekrarlanabilir Tekrarlanabilir
D Tekrarlanabilir Tekrarlanabilir
F Tekrarlanabilir Tekrarlanabilir
S Tekrarlanamaz Tekrarlanamaz
U Tekrarlanabilir Tekrarlanabilir
I I işareti, başarı notuna dönüşünceye kadar tekrarlanamaz, başarı notuna dönüştükten sonra yukarıda belirtilen başarı notlarına göre tekrar durumu uygulanır.

14. Yaz okulunda en fazla kaç kredi alabilirim?

Bir yaz döneminde üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumundan alınabilecek staj/seminer/sertifika dâhil toplam ders yükü tüm öğrenciler için en fazla 18 AKTS kredisidir. Ders yükü ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

15. Lisans programındaki öğrenim süresi nedir?

Lisans diploma programlarında normal öğrenim süresi sekiz dönem (dört akademik yıl), azami öğrenim süresi on dört dönemdir (yedi akademik yıldır). İngilizce hazırlık programı ile yaz okullarında geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil değildir. Öğrenim süresi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

16. Yandal programına ne zaman kayıt yaptırabilirim?

Yandal Programına, anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarı yılın başında başvurabilirsiniz. Yandal programına başvuru, kabul ve kayıt koşulları için tıklayınız.

17. Yandal programına başvuru yapabilmem için ortalamamın kaç olması gerekiyor?

Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması ve başvurduğu yarı yıla kadar anadal programına ilişkin aldığı tüm dersleri en az geçer not ile tamamlamış olması gerekir. Yandal programına başvuru, kabul ve kayıt koşulları için tıklayınız.

18. Yandal sertifikası almam için ortalamamın kaç olması gerekiyor?

Öğrencinin yandal öğrenimini tamamlayabilmesi için, anadalından mezuniyet hakkını kazanmış olması ve yandal programı kapsamında aldığı derslere ilişkin genel not ortalamasının en az 2.00 olması gereklidir. Yandal sertifikası ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

19. Anadal programımdaki dersleri tamamladım, mezun oluyorum ancak yandal programımdaki dersleri tamamlayamadım. Ek süre alabilir miyim?

Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrenciye, bu programı tamamlamak için yandal programını yürüten fakültenin/yüksekokulun yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Yandal programında öğrenim süresi detayları için tıklayınız.

20. Çift anadal programına ne zaman kayıt yaptırabilirim?

Çift anadal öğrenimine lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında başvurabilirsiniz. Çift anadal programına başvuru, kabul ve kayıt ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

21. Çift anadal programına başvuru yapabilmem için ortalamamın kaç olması gerekiyor?

Genel not ortalamanızın en az 2,72 olması ve esas anadal programında kendi yarıyılınızdaki öğrencilerin genel not ortalamasına göre yapılan başarı sıralaması itibarıyla ilk %20’ye girmiş olmanız gerekmektedir.Çift anadal programına başvuru, kabul ve kayıt ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

22. Çift anadal programından mezun olabilmem için ortalamamın kaç olması gerekiyor?

İkinci anadaldan mezun olabilmeniz için ikinci anadala ilişkin mezuniyet yükümlülüklerini tamamlamanız ve ikinci anadal programına ait genel not ortalamanızın en az 2.72 olması gerekir. Çift anadal programı mezuniyet bilgileri için tıklayınız.

23. Erasmus programına başvuru yapabilmem için not ortalamamın kaç olması gerekiyor?

Erasmus Programına başvuru için genel not ortalamanızın en az 2.20 olması ve Erasmus Dil Sınavı’ndan en az 60 puan almış olmanız gerekmektedir. Erasmus Programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

24. Erasmus programına ne zaman başvuru yapabilirim?

Erasmus Programı başvuru dönemi her Güz Dönemi sonuna doğru Uluslararası Ofis tarafından duyurulur. Erasmus Programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

25. Erasmus programı kapsamında staj yapabilir miyim?

Evet, Erasmus Programına staj için de başvuru yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

26. Erasmus dışında ne tür uluslararası programlardan yararlanabilirim?

Global değişim programlarından yararlanabilirsiniz. Başvuru için not ortalamanızın en az 3.00 olması gerekmekte ve Uluslararası Ofis tarafından duyuruları yapılmaktadır.Uluslararası değişim programları ve işbirlikleri ile ilgili detaylı bilgi için  tıklayınız. 

27. Kampüste çalışmak istiyorum. Nereye başvuru yapabilirim?

İş imkanları ile ilgili detaylı bilgiyi Profesyonel Gelişim Ofisi’ndenöğrenebilir, link professional platformu üzerinden yayınlanan staj ve iş ilanlarını takip edebilir ve size uyan ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

28. Hedeflerimi belirlemek ve motivasyonumu hep canlı tutmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Hedef belirlemenin ve motivasyonun etkili kullanımı ile ilgili bilgilerin yanında ders başarısını arttırmaya yönelik çalışmalar hakkında detaylı bilgiyi Öğrenme Ofisinden alabilirsiniz.

29. Günlük sorunlarla başa çıkmakta zorlanıyor, sorunlarımı nasıl çözeceğimi bilemiyorum. Ne yapmalıyım?

Psikolojik Gelişim Birimi ile iletişime geçebilir, görüşmek için randevu alabilirsiniz.

30. Öğrenci kulüplerine üye olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Sosyal Gelişim Birimi ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

360 Danışmanlık Ofisi

cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys