Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Alpay
Filiztekin

Profesör Dr., İşletme Fakültesi Dekanı

Araştırma Alanları
 • Uygulamalı Ekonometri
 • Bölgesel Gelişme
 • Emek Ekonomisi
 • Eğitim, Gelir Dağılımı ve Türkiye Ekonomi Tarihi

Eğitim

Doktora
Boston College, 1994
Lisans
Boğaziçi University, 1989


Araştırma
Makaleler
 • “Income inequality trends in Turkey”, İktisat, İşletme ve Finans, 30(350), pp. 63-92, 2015.
 • “Price dynamics and market segmentation” with Mustafa Caglayan (Heriot-Watt University), Economic Letters, 134, pp. 94-97, 2015.
 • “Türkiye’de Bölgesel Gelir Eşitsizliği” (Regional Income Inequality in Turkey) with Murat Alp Celik (UPenn), Megaron, 5(3), pp 116-127, 2010.
 • “Regional unemployment in Turkey”, Papers in Regional Science, Vol. 88(4) pp. 863-78, November 2009.
 • “Sources of long-term economic growth for Turkey, 1880-2005” with Sumru Altug (Koc University) and Sevket Pamuk (Bogazici University), European Review of Economic History, 12(3), pp 393-430, December 2008.
 • “Inflation, price dispersion and market structure” with Mustafa Caglayan (University of Sheffield) and Michael T. Rauh (Kelley School of Business, Indiana University), European Economic Review, 52(7), pp. 1187-1208, October 2008.
 • “Empirical Validation and Comparison of Models for Customer Base Analysis” with Emine Batislam and Meltem Denizel (Sabanci University), International Journal of Research in Marketing, 24(3) pp. 201-209, September 2007.
 • “Türkiye’de Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Evrimi” (The Evolution of Revealed Comparative Advantage of Turkish Exports), Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, October 2006.
 • “Does Size Matter in Growth, Productivity, Employment and Vulnerability/Flexibility in Turkish Manufacturing?” (with Refik Erzan, Bogazici University), Turkish Studies, Spring 2005.
 • “A Multisectoral Co-feature Analysis of Fluctuations in Turkey,” Emerging Markets Finance and Trade, Vol.40(6), Nov.-Dec. 2004.
 • “Kredi İstemi Esnekliği ve Bankacılıkta Fon Aktarımından Alınan Vergilerin İstem Üzerine Etkisi” (Estimating the Elasticity of Credit Demand and The Impact of Taxes on Credit Demand), with Hasan Ersel (Sabanci University), Bankacılar, No. 49, pp. 33-67, 2004.
 • “Nonlinear Impact of Inflation on Relative Price Variability” (with Mustafa Caglayan, University of Liverpool), Economics Letters, Vol.79, pp. 213-18, 2003.
 • “Scale Effects, Time-varying Markups, and Cyclical Behavior of Primal and Dual Productivity” (with Sumru Altug), Applied Economics, Vol 34, pp. 1687-1702, 2002.
 • “Anatolian Tigers: Are They for Real?” (with Insan Tunali), Spring 1999, New Perspectives on Turkey, 1999.
 • “Competitiveness of Turkish SMSEs in the Customs Union” (with Refik Erzan), European Economic Review, May 1997.
 • “Time Series Evidence on the Saving-Investment Relationship” (with John Barkoulas and Robert G. Murphy), Applied Economics Letters, Vol.: 3 No.: 2, April 1996.

Kitap Bölümleri

 • “Türkiye Emek Piyasasında Eğitim-İş Uyuşmazlığı”, (Education-occupation mismatch in Turkish labor market ) ed. N. Yıldırım, Tuncer Bulutay'a Armağan. Mülkyeliler Birliği Yayını, Ankara, 2015.
 • “Türkiye'de Suç ve Emek Piyasası İlişkisi”, (Crime and Labor Markets in Turkey) eds. A Aşıcı, M. Hisarcıklılar, İ. İlkkaracan, D. Karakaş and T. Kaya, Ümit Şenesen'e Armağan: Sayılarla Türkiye Ekonomisi. Literatür, İstanbul, 2013.
 • “Türkiye’de Bölgelerarası Gelişmişlik Farkları ve Bütünsel Politika Gerekliliği”, (Interregional Development Differences and A Need for Comprehensive Policy) ed. Korel Göymen, Bölgesel Gelişme ve Bölge Planlamada Yeni Yaklaşımlar. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, İstanbul, 2010.
 • “Türkiye’de Bölgesel Farklar”, (Regional Differences in Turkey) ed. Korel Göymen, Yerel Kalkınmanın Yönetişimi. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, İstanbul, 2009.
 • “Incentives or compensation? Government support for private investments in Turkey”, with Hasan Ersel (Sabanci University), ed. Ahmed Galal, Industrial policy in the Middle East and North Africa: Rethinking the role of the state. The American University in Cairo Press, Cairo, Egypt, 2008.
 • “AB ile Gümrük Birliğinin Türkiye İmalat Sanayiine Etkileri”, (The Impact of Customs Union with the EU on Turkish Industry) with Refik Erzan and Ünal Zenginobuz (Bogazici University), eds. Ali Bilge and Hasan Ersel, Gümrük Birliği ve Türkiye Sanayisi Üzerine Etkileri, pp. 9-58, Tepav, Ankara 2007.
 • “Productivity and Growth, 1923-2003”, with Sumru Altug (Koc University), eds. Sumru Altug and Alpay Filiztekin, The Turkish Economy: The real economy, corporate governance and reform, pp. 15-62, Routledge, London 2006.
 • “A Disaggregated Analysis of Price Dynamics” with Mustafa Caglayan (University of Leicester), eds. Sumru Altug and Alpay Filiztekin, The Turkish Economy: The real economy, corporate governance and reform, pp. 128-145, Routledge, London 2006.
 • “Türkiye Birinci Futbol Liginde Rekabet” (Competition in Turkish Football Super League), ed. Tugrul Aksar and Kutlu Merih, Futbol Ekonomisi, Istanbul 2006.
 • “Bölgesel Büyüme, Eşhareketlilik ve Sektörel Yapı” (Regional Growth, Co-movement and Sectoral Structure), ed. Haluk Erlat, Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Akdeniz Ekonomisi, pp. 209-228, Ankara 2005.
 • “A Preliminary Investigation of Price Distribution in Istanbul,” in Economic Research on Turkish Economy, edited by TOBB, Ankara 2003.
 • “Türkiye'de İller Arasında Yakınsama” (Provincial Convergence in Turkey), in III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, eds. M. Aytac, E. Isigicok and F. Acar, 1996.
 • “Decomposing Output and Facts About Long- and Short-run Fluctuations”, in II. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, eds. M. Gunes and S. Ucdogruk, 1995.

Devam eden Araştırmalar

 • “Slaves and slave ownership in Ottoman Bursa, 1460-1880,” with Hulya Canbakal (Sabanci University), http://research.sabanciuniv.edu/28320/, 2016.
 • “Social Wealth and inequality in Ottoman central lands in the early modern period,” with Hulya Canbakal (Sabanci University), http://research.sabanciuniv.edu/28314/, 2015.
 • “Social returns to education in a developing country,” MRPA Paper No. 35124, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/35124/
 • “Education-occupation mismatch in Turkish labor market,” MRPA Paper No. 35123, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/35123/
 • “The Sources of Long-Term Growth for Turkey,” with Sumru Altug (Koc University) and Sevket Pamuk (Bogazici University), CEPR Discussion Paper Series No. 6463, 2007.
 • “Incentive or Compensation? Government Support for Private Investments in Turkey,” with Hasan Ersel (Sabanci University), The Egyptian Center for Economic Studies Working Paper Series No. 107, 2005.
 • “Capacity Choice, Foreign Trade and Exchange Rates,” (with Benan Zeki Orbay, Istanbul Technical University) Sabanci University Discussion Paper Series No. 0405, 2005
 • “Exchange Rates and Employment in Turkish Manufacturing,” Sabanci University Discussion Paper Series No. 0405, 2005.
 • “Market Structure, Inflation and Price Dispersion” (with Mustafa Caglayan, University of Liverpool and Michael T. Rauh), University of Liverpool Working Paper Series.
 • “Eğitim ve Demografi” (Education and Demography), Egitim Reformu Girisimi Danisma Toplantisi Bildirileri, 2003.
 • “Endogenous Migration: A Theoretical and Empirical Analysis,” (with Nejat Anbarci, Florida International University and Hasan Kirmanoglu, Istanbul Bilgi University), Sabanci University Discussion Paper Series No. 0203.
 • “Agglomeration and Growth in Turkey, 1980-1995,” Sabanci University Discussion Paper Series No. 0201.
 • “Relative Price Variability and Inflation: New Evidence from Turkey” (with Mustafa Caglayan, University of Liverpool), Sabanci University Discussion Paper Series No. 0111.
 • “Openness and Productivity Growth in Turkish Manufacturing,” Sabanci University Discussion Paper Series No. 0104.
 • “Estimates of the Returns to Scale for U.S. Manufacturing” (with Sumru Altug), Center for Economic Policy Research (CEPR) Discussion Paper No. 2121.
 • “Convergence Across Turkish Provinces and Sectoral Dynamics”, Background paper for Turkey: Economic Reforms, Living Standards and Social Welfare Study, World Bank Report, Poverty Reduction and Economic Management Unit, World Bank, 1999.
 • “Convergence Across Industries and Provinces in Turkey”, Koc University Working Paper No. 1998/08.
 • “A Multisectoral Common Factor Analysis of Fluctuations in the US Economy” (with Jesus Gonzalo), Koc University Working Paper No. 1995/14.

Ödüller

 • 2005 Co-investigator, with Ahmet Alkan, Ali Carkoglu and Firat Inceoglu, ‘Türkiye Ortaöğretim Sektöründe Katma Değer Oluşumu,’ (Value Added in Turkish Secondary Education), TUBITAK Grant. 
 • 2004 Co-investigator, with Hasan Ersel, ‘Price Elasticity of Demand for Credit in Turkey,’ Turkiye Bankalar Birligi (TBB) Grant. 
 • 2002 The Union of Chambers of Commerce, Industry, Maritime Trade and Commodity Exchanges of Turkey, Research on Turkish Economy Honorable Mention Award, September. 
 • 2001 Co-investigator, with Refik Erzan and Unal Zenginobuz (Bogazici University), “Impact of the Customs Union with EU on Turkish Manufacturing Industry,” Turkiye Ekonomik ve Sosyal Etutler Vakfi (TESEV) Grant. 
 • 07-08/1998 Harvard-Koç Visiting Research Fellow 
 • 1993 Boston College, Graduate School of Arts and Sciences, Dissertation Fellowship Award, Fall.

Verilen Dersler

Büyüme ve Gelişme (ECON 420)