Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

R. Barış
ATLADI

R. Barış
ATLADI

Dr. Öğr. Üyesi
Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku


Doktora

Bayreuth Üniversitesi

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bayreuth Üniversitesi

Lisans

Anadolu Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

Çevre Ceza Hukuku ve Tıp Ceza Hukuku


Biyografi

Lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (1999-2003) yılında tamamlayan Dr. Barış Atladı 2003 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı yüksek lisans öğrenimini Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurtdışı yüksek lisans ve doktora bursunu alması üzerine yarıda bırakmış ve 2004 yılından itibaren Almanya’da yükseköğrenimine devam etmiştir. Bu çerçevede yüksek lisans ve doktora öğrenimini Bayreuth Üniversitesi’nde (2004-2011) tamamlayan Dr. Atladı, bu süreçte 2009-2011 yılları arasında Freiburg şehrinde bulunan Uluslararası ve Karşılaştırmalı Max Planck Ceza Hukuku Enstitüsü’nde burslu araştırmacı statüsünde araştırma faaliyetlerinde bulunmuştur.  Çalışmaları çevre ceza hukuku ve tıp ceza hukuku alanlarında yoğunlaşan Dr. Atladı, doktora öğrenimini tamamlamasını müteakip Türkiye’ye geri dönmüş ve 2012 yılından bu yana çalışmakta olduğu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde meslek hayatına adım atmıştır. 2013 yılından beridir Özyeğin Üniversitesi bünyesinde lisans ve yüksek lisans programları çerçevesinde ders veren Dr. Atladı, gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında çok sayıda karşılaştırmalı ceza hukuku alanında çok sayıda bilimsel faaliyet icra etmiş olup; halen doçentlik takdim tezi çalışmalarını sürdürmektedir.