Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Duygun
RUBEN

Duygun
RUBEN

Araştırma Görevlisi

Doktora

Atatürk Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, (devam ediyor)

Yüksek Lisans

Atatürk Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, 2019

Lisans

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Marmara Üniversitesi, 2015Araştırma Alanları

Kent Çalışmaları, Siyasal İktisat, Sosyal Adalet, Sosyal Politika, Eşitsizlik, Konut Çalışmaları


Biyografi

Duygun Ruben lisans derecesini 2015 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden, yüksek lisans derecesini 2019 yılında “Neoliberalization of Social Housing in Turkey: The Case of Kayaşehir (Türkiye’de Sosyal Konutun Neoliberalleşmesi: Kayaşehir Örneği)” başlıklı teziyle Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Modern Türkiye Tarihi yüksek lisans programından almıştır. Halen aynı enstitüde doktora eğitimine devam etmektedir. 2016-2019 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu’nda araştırmacı olarak çalışmıştır. Bir Avrupa Komisyonu projesi olan ve Türkiye ayağı Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu tarafından yürütülen "ETHOS: Towards a European Theory of Justice and Fairness (ETHOS: Adalet ve Hakkaniyete Dair Bir Avrupa Teorisine Doğru)" isimli projede araştırmacılık yapmış ve bu proje kapsamında yazılan ülke raporlarına katkıda bulunmuştur.