Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ender Ethem
ATAY

Ender Ethem
ATAY

Profesör Dr.

Doktora

Aix-Marseille Université

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Ankara Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

İdare ve İdari Yargılama Hukuku, Anayasa Hukuku, İnsan Hakları, Avrupa Birliği Hukuku


Biyografi

1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılında “Anayasa Mahkemesince Siyasi Partilerin Kapatılması” konulu yüksek lisans tezi ile yüksek lisans yapmış ve 1997 yılında “Les règles du droit turc relatives aux engagements internationaux (Türk Hukukunda Milletlerarası Yükümlülüklere İlişkin Kurallar)” konulu doktora tezi ile Fransa’nın Aix-Marseille Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır.
1997 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atanmış, “Fransız İdare Hukukunda Bağımsız İdari Otoriteler ve Türk Hukukunda Uygulanabilirliği Sorunu” adlı doçentlik teziyle, 2002 yılında doçent unvanını almıştır. 2002 yılına dek Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.
2 Kasım 2008’de profesör unvanını almıştır.
1999- 2001 yıllarında Türk Hukuk Enstitüsü İnsan Hakları Birimi Başkanlığı, 1998-2013 yılları arasında PTT Yönetim Kurulu üyeliği, 199- 2010 yılları arası Telekomünikasyon Kurumu Hukuk Danışmanlığı görevini yapmış ve Ankara Barosu Yasa İzleme Kurulu üyeliğini hala sürdürmektedir.
Lisans ve lisansüstü düzeyde pek çok fakülte ve enstitüde idare hukuku dersleri vermiştir. Ulusal pek çok projelerde yöneticilik yapmış, ulusal ve uluslararası pek çok konferansta bildiriler sunmuştur.
2021 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’na öğretim üyesi olarak atanmıştır.
İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.