Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ender Ethem
ATAY

Ender Ethem
ATAY

Prof. Dr.
İdare Hukuku


Doktora

Aix-Marseille Université

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Ankara Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

İdare ve İdari Yargılama Hukuku, Anayasa Hukuku, İnsan Hakları, Avrupa Birliği Hukuku


Biyografi

1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Prof. Dr. Ender Ethem ATAY, 1987 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde Kamu Yönetimi bölümünde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1988 yılında Ankara Barosu’na kaydolmuştur. 1990 yılında Les règles du droit turc relatives aux engagements internationaux, “Türk Hukukunda Milletlerarası Yükümlülüklere İlişkin Kurallar” isimli tez ile Aix- Marseille III Üniversitesi’nden kamu hukuku doktora (docteur en droit public); 2008 yılında “İptal Davasının Nitelikleri ve İptal Kararlarının Uygulanması” takdim tezi ile Profesör unvanını almıştır. Uluslararası hukuk iç hukuk ilişkisi, Avrupa Birliği hukuku (tarihsel gelişim ve kurumlar), Düzenleyici ve denetleyici kurumlar/kurullar, İnsan hakları, Anayasa hukuku, İdari yargılama hukuku ve Türk yargı sistemi konularında yazılmış çok sayıda eserin yazarıdır; ayrıca bu konularda çeşitli seminer ve bilimsel toplantılarda konuşmacı ve oturum başkanı olmuştur.