Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Halide
Savaş

Halide
Savaş

Misafir Öğretim Görevlisi

Doktora

Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Tez Yazma aşamasında)

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü

Lisans

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lise

Kastamonu Sağlık Meslek LisesiAraştırma Alanları

Sağlık Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku


Biyografi

Av. Arb. Halide Savaş, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programını 2006 yılında, “Sağlık Çalışanlarının Ve Sağlık Kurumlarının Tıbbi Müdahaleden Doğan Sorumlulukları” konulu tez çalışması ile tamamlamıştır. Halen, İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde doktora öğrencisi olup tez yazma aşamasındadır. 2007 baskı “Sağlık Çalışanlarının Ve Sağlık Kurumlarının Tıbbi Müdahaleden Doğan Sorumlulukları” ve 2013 3. Baskı “Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları” adında iki kitabı ile “Temel Anestezi” , “Onkoloji Hemşireliği”, “Vakalarla Elektronik Fetal İzlem” kitaplarında bölüm yazarlığı ve bir çok yayımlanmış makalesi bulunmaktadır. 2010-2013 yılları arasında İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanlığı yapmıştır. 1993-1999 yılları arasında hemşirelik yapmış, 2003 yılından beri de sağlık hukuku ve özel hukuk alanında danışmanlık, avukatlık, bilirkişilik, eğitmenlik yapmaktadır.