Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin
ALTAŞ

Prof. Dr. Hüseyin
ALTAŞ

Misafir Öğretim Görevlisi

Biyografi

Prof. Dr. Hüseyin Altaş, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı’nda tamamlamış ve 2003 yılında doçent, 2009 yılında profesör unvanını almıştır. Altaş, akademik görevlerinin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının idari organlarında, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türksat A.Ş. gibi çeşitli kurumların yönetim kurulunda görev almıştır.

Altaş, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İnşaat Hukuku, Telekomünikasyon Hukuku ve Kira Hukuku alanında beş adet kitabın yanı sıra yerli ve yabancı bilimsel dergilerde yüzden fazla makale yayımlamıştır. Bununla birlikte düzenli olarak ulusal ve uluslararası hukuk konferansı ve sempozyumlarına katılım göstermekte ve Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Elektronik Haberleşme Hukuku’na ilişkin konularda konuşmacı olarak yer almaktadır.

Altaş, hayatının her döneminde eğitime çok büyük katkılarda bulunmuştur. Doğup büyüdüğü Denizli iline anne ve babasının adlarını yaşatarak Kavaklar Beyelli-Mehmet Altaş İlköğretim Okulu ve Çivril Lütfiye Altaş İlkokulu'nu yaptırmış ve Milli Eğitim Bakanlığı'na vermiştir. Eğitimin bir toplumun gelişmesinde ne kadar etkin ve önemli rol oynadığı bilinciyle hareket eden Altaş, gerek akademik anlamda sunduğu hizmetler gerekse imkanları kısıtlı ama başarılı öğrencilere verdiği destekle toplumun eğitim seviyesinin gelişmesine büyük katkılar sunmuştur. Bu misyonuyla Altaş, hukuk eğitimine devam eden başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen/verilecek desteklerin kurumsallaştırılması amacıyla 2014 yılında, bugün de Onursal Başkanlık vazifesini yürütmeye devam ettiği, Hukuk & Araştırma Vakfı’nı kurmuştur.