Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Murat
TÜMAY

Murat
TÜMAY

Misafir Öğretim Görevlisi

Doktora

Leicester Üniversitesi

Yüksek Lisans

Essex Üniversitesi

Lisans

Ankara Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku


Biyografi

Yrd.Doç.Dr Murat Tumay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesidir. Aynı zamanda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi İSMAM Müdür Yardımcılığını yürütmektedir. Uzmanlık alanı Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukukudur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İngiltere’de 2002 yılında Essex Üniversitesi’nden master, 2007 yılında Leicester Üniversitesi’nden doktora derecesini almıştır. 2007 ile 2010 yılları arasında Leicester Üniversitesi ve Glasgow Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak göreve başlamıştır. 2005 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Stajyer Hukukçu olarak çalışmıştır. 2011 yılında Selçuk Üniversitesi İnsan Hakları Merkezini kurmuştur. 2014 yılında City University of New York’da (CUNY), 2015 yılında Houston Üniversitesinde, 2016 yılında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

 Anayasa hukuku, uluslararası insan hakları hukuku, hukuk devleti, ifade hürriyeti, din ve insan hakları, demokratik anayasa yapımı alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Oxford Üniversitesi Yayınevi, İngiltere Sanat ve Beşeri Bilimler Konseyi, İngiltere Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü, British Council ve Tübitak tarafından yürütülen ve finanse edilen birçok projede, Kıdemli Uzman, Uzman, Araştırmacı, Danışman ve Yürütücü olarak çalışmıştır. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Işık Üniversitesinde Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, İngilizce Uluslararası Hukuk dersleri vermektedir. Alanında çok sayıda kitap, editörlü kitap ve makaleleri bulunmaktadır. İngiltere, ABD, Japonya, Almanya, Fransa, Dubai, İtalya, İspanya başta olmak üzere birçok ülkede Konferans sunumları yapmıştır. İngiltere Hukuk Akademisyenleri Derneği, Türk-İngiliz Hukukçular Derneği, Londra merkezli İnsan Hakları Avukatları Derneği, Strasbourg Merkezli İnsan Hakları Savunucuları Derneği, Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği, İnsan Hakları Eğitimi Derneği yöneticiliği ve üyelikleri bulunmaktadır.