Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Nuran
HAYDAR

Nuran
HAYDAR

Araştırma Görevlisi

Doktora

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Kamu Hukuku

Yüksek Lisans

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Kamu Hukuku

Lisans

Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Lise

Istanbul Erkek LisesiAraştırma Alanları

Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku


Biyografi

Nuran Haydar, 2012 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmuş, lisans eğitimini 2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ikincilik derecesiyle tamamlamıştır. 2018 yılında İstanbul Barosu'ndaki stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesini almıştır. 2019 yılında "susma hakkı" üzerine yazdığı teziyle Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmuştur. Aynı yıl yine Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı doktora eğitimine hala devam etmektedir.

2021 itibariyle Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.