Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ömür
ŞENOL

Ömür
ŞENOL

Öğretim Görevlisi

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı (devam etmekte)

Yüksek Lisans

Bauhaus Üniversitesi, 2010

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, 2006Biyografi

Ömür Sözer Şenol lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü’nde 2006 yılında birincilik ile tamamlamıştır. 2017‘de TEV-DAAD bursu ile yüksek lisans eğitimi için Almanya’ya
gitmiştir. 2010 yılında Bauhaus Üniversitesi Weimar’dan, Avrupa Şehircilik Araştırmaları programından yüksek lisans derecesini alarak mezun olmuştur. Ardından Frankfurt am Main ve Oldenburg şehirlerinde peyzaj mimarlığı ve planlama alanında çeşitli ofislerde çalışmış; otel, konut ve okul peyzajlarından kentsel tasarım ve bölgesel peyzaj gelişim planlamasına kadar farklı ölçeklede projelerde çalışmış ve yarışmalara katılmıştır. 2019’da İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı’nda başlamış olduğu doktora eğitimine devam etmektedir. Araştırma ve çalışma alanları arasında peyzaj mimarlığı ve şehircilik arakesitinde tasarım, yağmur suyu yönetimi ve sel esnekliği, güncel peyzaj mimarlığı pratikleri ve peyzajın temsili konuları yer almaktadır.