Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu

OzU Senatosu’nda kabul edilmiş olan Kalite Komisyonu Yönergesi ile belirlenen Kalite Komisyonu Üyeleri:

KOMİSYON BAŞKANI: Prof. Dr. Esra Gençtürk (Rektör)

KOMİSYON ÜYELERİ:

 • Prof. Dr. Tanju Erdem (Rektör Yrd.) (Başkan Yrd.)
 • Prof. Dr. Fatih Uğurdağ (Mühendislik Fak. Dekan V/Fen-Bilimleri Ens. Müd. V)
 • Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut (Hukuk Fak. Dekanı)
 • Prof. Dr. Canan Sümer (Sosyal Bilimler Fak. Dekanı)
 • Prof. Dr. Aslıhan Ünlü (Mimarlık ve Tasarım Fak. Dekanı)
 • Prof. Dr. Atakan Yalçın (İşletme Fak. Dekanı-İşletme Enst. Müd.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Uğur Dalay (Öğrenci Dekanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hatice Küçükönal (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Dekan Yard.)
 • Öğr. Gör. Teoman Alemdar (UBYO Müd.)
 • Öğr. Gör. Nergis Uyan (Yabancı Diller Yüksekokulu Müd.)
 • Ahmet Barış Özel (Genel Sekreter)
 • Yasemin Kilit (Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Koord.)
 • Öğrenci Birliği Temsilcisi

23/07/2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereğince Özyeğin Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nun, Özyeğin Üniversitesi Kalite Komisyonu olarak faaliyetlerine devam etmesine 21.08.2015 tarihinde 2015-8 Senatosu’nda karar verilmiştir.

Kalite Komisyonu Usül ve Esasları

Kalite Komisyonu Toplantıları

2015-2016 Akademik Yılı 

2016-2017 Akademik Yılı

2017-2018 Akademik Yılı

2018-2019 Akademik Yılı

2019-2020 Akademik Yılı

2020-2021 Akademik Yılı

2021-2022 Akademik Yılı

2022-2023 Akademik Yılı