Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu

OzU Senatosu’nda kabul edilmiş olan Kalite Komisyonu Yönergesi ile belirlenen Kalite Komisyonu Üyeleri:

KOMİSYON BAŞKANI: Prof. Dr. Esra Gençtürk (Rektör)

KOMİSYON ÜYELERİ:

  • Prof. Dr. Tanju Erdem (Komisyon Başkan Yardımcısı; Akademik İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı)
  • Prof. Dr. Güray Erkol (Öğrenci Gelişimi ve Deneyiminden Sorumlu Rektör Yardımcısı)
  • Prof. Dr. Aslıhan Ünlü (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili)
  • Prof. Dr. Yener Ünver (Alman Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)
  • Yrd. Doç. Dr. Hatice Küçükönal (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı)
  • Öğr. Gör. Teoman Alemdar (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü) Öğr. Gör. Nergis Akbay (Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü) 
  • Öğr. Gör. Yasemin Kilit Aklar (Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Koordinatörü)
  • Genel Sekreter
  • Öğrenci Temsilcisi

 

23/07/2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereğince Özyeğin Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nun, Özyeğin Üniversitesi Kalite Komisyonu olarak faaliyetlerine devam etmesine 21.08.2015 tarihinde 2015-8 Senatosu’nda karar verilmiştir.

Kalite Komisyonu Usül ve Esasları

Kalite Komisyonu Toplantıları

2015-2016 Akademik Yılı 

2016-2017 Akademik Yılı

2017-2018 Akademik Yılı

2018-2019 Akademik Yılı

2019-2020 Akademik Yılı