Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Stratejik Plan

Stratejik Plan

Özyeğin Üniversitesi vizyonu doğrultusunda 2018-2023 stratejik planında ana sorumluluk alanları olarak dış ve iç paydaşlar lisans ve lisansüstü eğitim, araştırma, bilgi transferi ve yönetişim alanlarına karar verilmiştir. Bu ana sorumluluk alanlarına hizmet edecek 7 amaç ve 23 hedefe odaklanılmış, bu amaç ve hedeflere ulaşılabilirliği ölçmek amacıyla 132 performans metriği (gösterge) tayin edilmiştir. Üniversite stratejik planına https://www.ozyegin.edu.tr/tr/stratejik-plan adresinden ulaşılabilir.