Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Veri Analizi ve Raporlama

Veri Analizi ve Raporlama

Planlama ve Analiz Ofisi

Planlama ve Analiz Ofisinin temel amacı Özyeğin Üniversitesi’nde kurumsal gelişimin izlenmesine yönelik uygulamaların ve ilgili raporların tek merkezden ve güvenilir ve geçerli veriyle etkin bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak ve Üniversite’nin kurumsal gelişimini destekleyecek diğer plan, program ve projelerde araştırma, koordinasyon ve destek hizmetleri vermektir.

Planlama ve Analiz Ofisi Ana Fonksiyonları

  •         Kurumsal gelişimi destekleyecek plan, program ve projelerle ilgili Rektörlükçe belirlenen araştırma ve incelemeleri yapmak, hazırlık sürecinde gerekli koordinasyon ve desteği vermek
  •         Kurumsal gelişimin izlenmesine yönelik performans ve kalite göstergelerini belirlenmesine katkıda bulunmak
  •         Gerekli bilgi ve verileri ilgili birimlerce zamanında ve uygun yöntemlerle toplanması ile ilgili yöntem önerilerinde bulunmak
  •         Verilerin analiz ve raporlamaya uygun bir mimari çerçevesinde ÖzÜ.Data veri ambarında saklanmasını sağlamak, analiz etmek ve yorumlayarak Rektörlüğe sunmak
  •         Verilerin güncel, eksiksiz, doğru ve tutarlı olmasını sağlamak amacıyla ÖzÜ.Data veri ambarında otomatik veri kalite testleri geliştirmek
  •         Kurum içi ve dışı için dönemsel ve amaca özel raporları hazırlamak, güncellemek, arşivlemek ve belirlenen dağıtım ve yetki listesi dâhilinde paylaşmak
  •         Üniversite yönetim bilgi sistemleri geliştirme çalışmalarına destek vermek
  •  Kurumsal raporlama sistemi geliştirme çalışmalarını yürütmek ve geliştirilen sistemi yönetmek

Anketler 

Özyeğin Üniversitesi’nde paydaşların geribildirimleri çeşitli anketler aracılığıyla toplanmaktadır. Düzenli yapılan anketler aşağıdaki tabloda paylaşılmaktadır.

Anket Adı

Periyot

Tarih

Hedef Kitle

Öğrenci ve Çalışan Memnuniyet Anketleri

Yılda 1 (Öğrenciler)

2 yılda 1 (Çalışanlar)

Mayıs

Kayıtlı tüm öğrenciler (Lisans ve lisansüstü)

Akademik ve idari çalışanlar (Tam zamanlı)

Yılda 1

Mayıs

Kayıtlı tüm öğrenciler (Lisans- Yüksek Lisans-İngilizce Hazırlık)

Yılda 1

Mayıs

Kayıtlı tüm öğrenciler (İlk Yılını Yaşayan Lisans ve İngilizce Hazırlık)

Yılda 1 (Öğrenciler)

2 yılda 1 (Çalışanlar)

Mayıs

Kayıtlı tüm öğrenciler (Lisans ve lisansüstü)

Akademik ve idari çalışanlar (Tam zamanlı)

Yılda 1 (Öğrenciler)

2 yılda 1 (Çalışanlar)

Mayıs

Kayıtlı tüm öğrenciler (Lisans)

Akademik çalışanlar (Tam zamanlı)

Mezun Adayı Anketi

Yılda 2

Ocak ve Mayıs

Son dönemlerini okumakta olan lisans öğrencileri

Mezun Adayı Anketi

Yılda 2

Ocak ve Mayıs

Son dönemlerini okumakta olan lisans öğrencileri

Mezun Anketi

Yılda 1

Ocak

Mezuniyetlerinin üzerinden 1 yıl geçmiş lisans ve lisansüstü mezunları

Ders Değerlendirme Anketi

Yılda 3

Ocak,Mayıs Ağustos

 

İşletme Memnuniyet Anketleri

Ayda 1

Her ay

Kampüsteki tüm öğrenci ve çalışanlar

Etkinlik Değerlendirme Anketleri

Eğitim düzenlendikçe

-

Eğitimlere katılan kişiler

TTO Memnuniyet Anketi

Yılda 1

 

TTO'dan hizmet almış akademisyenler