Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ana Eylem 2: Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği

Ana Eylem 2: Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği

Ana Eylem 2, eğitim, öğretim, gençlik, üniversite iş dünyası işbirliği ve bilgi paylaşımı alanlarında yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların Erasmus+ programına katılan kurum ve kuruluşlar arasında paylaşılmasını desteklemektedir.

Stratejik Ortaklıklar: Kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin kurumları arasında stratejik işbirliği ve ortaklık projeleri desteklenmektedir.

Sektörel Beceri Ortaklıkları: Mesleki eğitim sistemlerinin, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine cevap verebilirliğini arttırmayı hedefleyen uluslararası sistemlerdir.

Bilgi Ortaklıkları: Yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir. Bilgi Ortaklıkları ile yükseköğretim, iş dünyası ve geniş sosyo-ekonomik çevrede yenilikçiliğin teşvik edilerek Avrupa’nın yenilikçilik kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme
Kapasite Geliştirme Projeleri, Program Ülkeleri ve Ortak Ülkelerde gençlik alanında faal olan çok taraflı ortaklıklara dayanan ulusötesi işbirliği projeleridir. Bunlar eğitim ve öğretimin diğer alanlarından ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden kurum/kuruluşları da kapsayabilir.

Daha detaylı bilgi için Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz: https://tto.ozyegin.edu.tr/tr