Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Oca 03, 2020 - Oca 13, 2020

Özyeğin Üniversitesi – TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu Araştırma Faaliyetleri Türkiye’nin Küresel Hedefler Yolundaki İlerlemesini Özetleyen Raporda İyi Uygulama Örneği Olarak Yer Aldı

Türkiye, 2. Gönüllü Ulusal Gözden geçirme (VNR) raporunu 15.07.2019 tarihinde New York’ta Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Siyasi Forumun’ da (HLPF) sundu.

Rapor, Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda kaydettiği ilerlemenin ve Küresel Hedefler’ in ulusal gündem ile bütünleşmesinin genel bir değerlendirmesini sunuyor. VNR raporları, 2030 Gündemi’ nin uygulanmasının hızlandırılmasını ve bu yolda elde edilen başarılar, karşılaşılan güçlükler ve çıkarılan dersler gibi deneyimlerin paylaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Raporda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 9 – “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” için iyi uygulama örneği olarak Özyeğin Üniversitesi  - TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu tarafından yürütülen Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması yer aldı.

Bu projenin amacı seçilecek olan sektörlerde, firma bazında toplanan verilerin, sektörel açıdan sürdürülebilirlik analizinin yapılması ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için en iyi ve uygun politikaların belirlenmesidir.

Proje kapsamında, firmaların sürdürülebilirlik performanslarını nesnel bir şekilde ölçecek bir metodoloji geliştirilmiş ve firmalar çevre, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal yönetişim, çalışan hakları, insan hakları ve ürün ve tedarik zinciri yönetimi alt başlıkları açısından analiz edilmektedir. Bu analizi Borsa İstanbul’a kote olan firmaların sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk raporu, faaliyet raporu veya kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk raporları gibi kamuya açık kaynaklarından yararlanılarak yapılmaktadır. Böylece firmaların sürdürülebilirliklerine dair kalitatif veri kantitatif veri haline getirilerek ülkemizde bu konudaki veri eksikliğini gidermektedir. Firma bazında toplanan bu veri toplulaştırılarak sektörün çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği değerlendirilmektedir.

Bu proje sayesinde Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların kamuya açık raporlarında sürdürülebilirlik performanslarına daha fazla yer vereceklerini ve yayınlanan raporların içeriklerinin kalitesinin artacağı öngörülmektedir. Böylece proje Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 9 – “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” yanı sıra Alt Hedef 12.6-“Şirketlerin Sürdürülebilir Uygulamalar ve Sürdürülebilirlik Raporlaması için Teşvik Edilmesi” ne de hizmet etmektedir.  Proje ayrıca Birleşmiş Milletler’ in “Kimseyi geride bırakma” ilkesi bağlamında şirketleri zorla çalıştırma, çocuk işgücü, cinsiyet, engellilik, yaş nedenli ayrımcılık yapmama ve uluslararası standartlara uyum açısından değerlendirerek bu uygulamaların azaltılması yönünde de katkı sağlamaktadır.

Gönüllü Gözden Geçirme Raporu'na buradan, Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması ile ilgili detaylı bilgiye de bu linkten ulasabilirsiniz.