Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Tem 16, 2020 - Tem 31, 2020

Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Derya Deniz’in Projesine Uluslararası Destek

İnşaat yapılarının afetlere karşı hasar risk seviyelerini tespit edip en aza indirmek ve afet sonrası hızlıca kalkınmak için gerekli karar ve önlemlerin planlanması kapsamında araştırma çalışmaları yürüten Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Derya Deniz önemli bir başarıya imza attı. Dr. Deniz’in Marie Skłodowska-Curie Bireysel Bursları (MSCA IF-2019) kapsamında yürüttüğü “MulHaRes: A Probabilistic Decision Framework for Multi-hazard Resilience of Residential Building Portfolios subjected to Floods and Landslides” isimli projesi 98.6 puan alarak, AB ülkelerinden yapılan farklı disiplinlerdeki tüm başvuruların arasında yüzde olarak ilk dilime girme başarısı elde etti ve desteklenmeye hak kazandı.

Haziran 2020’de başlayan Dr. Derya Deniz’in projesi, AB Ufuk 2020 çerçevesince iki yıl boyunca finansal olarak desteklenecektir. Projede, ağır yağışlar nedeniyle oluşan sel ve heyelan felaketlerinin konut yapılarına ve toplumlara olan etkileri incelenecektir. Bu kapsamda geliştirilen modellerle, Avrupa’daki çeşitli tipteki konutlar hem bireysel hem de toplumsal boyutta ele alınarak, afetlere dayanıklı konut yapıları ve afetlere dirençli toplumlar için karar sistemleri oluşturulacaktır. Böylece, proje kapsamında geliştirilen modeller aracılığıyla, şehirler ve toplumlar için afetlere karşı önlem ve güçlendirme stratejileri geliştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Proje ile ilgili detaylı bilgiye https://faculty.ozyegin.edu.tr/deryadeniz/mulhares/ adresinden erişilebilir.