Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mar 22, 2023 - Mar 24, 2023

Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Özyeğin Üniversitesi, 2547  sayılı kanunun ilgili maddeleri ile 6 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‘’ hükümleri çerçevesinde İşletme Fakültesi, Uluslararası Finans Bölümü Araştırma Görevlisi  kadrosuna yapılan başvuruların ön değerlendirmesi sonucunda sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri  ve sınav detayları aşağıda belirtilmektedir.

İşletme Fakültesi, Uluslararası Finans

  • Yu... Kı../ Yazılı sınava katılabilir.
  • Gi... Kö... / Yazılı sınava katılabilir.
  • Se.. Ka..... / Yazılı sınava katılabilir.
  • Ah... E... Yı.... / Yazılı sınava katılabilir.
  • Se.... Öz.... Kı... / Yazılı sınava katılabilir.
  • Bu.... Ca... Du... / Yazılı sınava katılabilir.
  • Hu.... Ay..... Ko. / Yazılı sınava katılabilir.

Yazılı Sınav - Tarihi ve Saati: 24 Mart 2023, Cuma 10:00
Yazılı Sınav - Yeri: Özyeğin  Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü AB2 Binası 345 nolu Toplantı odası