Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mayıs 12, 2023 - Mayıs 31, 2023

Özyeğin Üniversitesi bu sene Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’ndan 5 Yıllık Tam Akreditasyon Alan Beş Üniversiteden Biri Oldu

Türkiye’nin yeni nesil, girişimci ve araştırmacı üniversitesi Özyeğin Üniversitesi bu sene Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından değerlendirmeye alınan 30 üniversite arasında kurumsal tam akreditasyon almaya hak kazanan beş üniversiteden biri oldu.

YÖKAK 2020 yılından bu yana Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) ile yükseköğretimde standartların belirlenmesi ve eğitim kalitesinin artırılması için çalışıyor. KAP’a dahil edilecek yükseköğretim kurumları, YÖKAK tarafından belirleniyor ve bu kurumların yapısına uygun olarak değerlendirme takımları oluşturuluyor. Değerlendirme kapsamında başvuruda bulunan üniversiteler, Yönetim ve Liderlik, Eğitim, Araştırma ve Toplumsal Katkı olmak üzere dört temel başlık altında inceleniyor. Kurum tarafından hazırlanan akreditasyon raporunu dikkate alan YÖKAK, değerlendirme takımının yükseköğretim kurumunu yerinde incelemesinin ardından, ilgili yükseköğretim kurumunun beş yıl süreyle tam akreditasyon veya iki yıl süreyle koşullu akreditasyon almasına ya da akreditasyon almanın öncesinde kalite güvencesi uygulamaları bağlamında kuruma destek olunmasına karar veriyor.

YÖKAK tarafından bugüne kadar değerlendirmeye alınan üniversitelerden Özyeğin Üniversitesi’nin de aralarında yer aldığı sadece 18’i beş yıl süreyle tam akreditasyon, 53’ü ise iki yıl süreyle koşullu akreditasyon almış bulunuyor.