Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

ÖzÜ Endüstri Mühendisliği'nde hem yüksek kalitede yayınlar hem de önemli iş uygulamaları üretecek bireysel ve disiplinlerarası araştırmayı amaçlamaktayız. Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün temel araştırma alanları, optimizasyon, stokastik, tedarik zinciri yönetimi, üretim planlama ve kontroldür. Özgül araştırma konuları aşağıda verilmiştir: 

 

Optimizasyon

 • Kombinezonlar (tamsayı ve ayrık) optimizasyonu
 • Ayrık optimizasyon için kesin ve buluşsal optimizasyon
 • Doğrusal olmayan (evrensel, yerel ve stokastik) optimizasyon
 • Doğrusal olmayan optimizasyon için kesin ve buluşsal optimizasyon
 • İşbirlikli/işbirliksiz oyun kuramı
 • Matematiksel modelleme
 • Optimizasyon stratejileri ve yazılım uygulamaları
 • Karar desteği sistemleri
 • Optimizasyonun mühendislik, ekonometrik, finansal ve bilimsel uygulamaları

 

Stokastik

 • Uygulamalı olasılık
 • Stokastik süreçler
 • En iyi stokastik kontrol
 • Stokastik optimizasyon: model, algoritma ve yazılım geliştirme
 • Benzetim ve optimizasyon çalışmaları

 

Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Taşıma, dağıtım ve lojistik sistemlerinin planlama ve kontrolü
 • Ters tedarik zinciri yönetimi
 • Kapalı döngü tedarik zinciri yönetimi
 • Envanter kontrolü
 • Ürün iyileştirme sistemleri

 

Üretim Planlama ve Kontrolü

 • İmalat planlama ve kontrolü
 • Esnek imalat sistemleri
 • Sürdürülebilir işlemler