Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Endüstri Ürünleri Tasarımı Mesleği

Endüstri ürünleri tasarımı geliştirdiği yenilikçi ürün, hizmet ve sistemlerle insanların problemlerini çözmeyi, hayatlarını kolaylaştırmayı ve daha keyifli kılmayı hedefleyen bir alandır. Kullanıcı deneyimlerini anlamak, iyileştirmek ve yeni deneyimler yaratmak bu disiplinin merkezinde yer alır. CocaCola’nın simgesi haline gelen klasik cam şişesinden, müzik dinleme alışkanlıklarımızı değiştiren Sony Walkman’e ve günümüzde telefon tanımını yeniden yapan Apple iPhone’a kadar pek çok ürün, hizmet ve servis endüstri ürünleri tasarımı uygulamalarını içinde barındırır. Türkiye’de de kalkınma ve ekonomik büyümeye verilen önem doğrultusunda firmalar yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilmek için endüstri ürünleri tasarımına yönelmişlerdir. Bu sebeple, endüstri ürünleri tasarımı hem ülkemizde hem de dünyada geniş bir çalışma alanına sahiptir.

ÖzÜ EütB Yaklaşımı

ÖzÜ EütB yenilikçi eğitim felsefesiyle ile Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşır. Bu yenilikçi eğitim felsefesi diğer üniversitelerdeki endüstri ürünleri tasarımı programlarından farklılaşan üç temel özelliğe dayanmaktadır: eğitim programının etkileşim olgusunun etrafında şekillenmesi, girişimcilik ve işletme yönetimine vurgu yapılması ve isteyen öğrenciler için dört çalışma alanından birine (etkileşim tasarımı, ambalaj tasarımı, mobilya tasarımı ve moda ve aksesuar tasarımı) yoğunlaşma imkânı sunmasıdır.

ÖzÜ EütB’nin kurulumu sürecinde dünyada ve Türkiye’de değişen meslek pratikleri ve kullanıcı gereksinimleri derinlemesine incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonrası klasik endüstri ürünleri tasarımı eğitimindense etkileşim kavramı etrafında geliştirilmiş bir müfredatın günümüz ve gelecek ihtiyaçlarına daha iyi cevap vereceği sonucuna varılmıştır. Etkileşim merkezli eğitim felsefesi kapsamında etkileşim tasarımı, tasarım araştırması, hizmet tasarımı, deneyim tasarımı ve kullanıcı odaklı tasarım gibi derslerin ve stüdyo uygulamalarının üzerinde durulmaktadır. Etkileşimin yanı sıra mezunlarının girişimcilik ve stratejik ürün, hizmet ve sistem geliştirme uygulamalarında öncü rol alabilmesi için ÖzÜ EütB girişimcilik ve işletme yönetimine vurgu yapmaktadır. Bu amaçla ÖzÜ İşletme Fakültesi ile ortak çalışılmaktadır. Öğrenciler bu fakülteden dersler almakta ve işletme fakültesi öğretim üyeleri ile etkileşim içinde bulunmaktadırlar.

ÖzÜ EütB öğrencilerine altıncı dönemleri itibarı ile ileride çalışmak isteyebilecekleri dört çalışma alanından birinde, uzmanlaşma olanağı sunmaktadır. Öğrenciler, bireysel ilgileri doğrultusunda etkileşim tasarımı, ambalaj tasarımı, mobilya tasarımı veya moda ve aksesuar tasarımı alanlarından birini seçebilir ve bu alana özelleşebilirler. Herhangi bir alanda uzmanlaşmak istemeyen öğrenciler ise endüstri ürünleri tasarımı çalışmalarına devam ederler.

ÖzÜ EütB ürün, hizmet ve sistemleri içinde bulundukları ekosistem içinde bütüncül olarak ele alabilen endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunların, deneyimi fiziksel, duygusal ve imgesel yönleri ile ele alabilen, rekabetçi, doğal kaynakların kullanımında yenilenebilir enerjiye öncelik veren, tasarım ve üretim süreçlerinde sürdürülebilirliğe dair farkındalıkları yüksek, gerekli bilgi ve becerilere sahip tasarımcılar olmasını amaçlanmaktadır.

ÖzÜ EütB Özgeçmiş

ÖzÜ EütB 2013 yılında Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi içerisinde kurulmuştur. Yenilikçi bir eğitim felsefesini benimseyen bölüm, eğitim programını etkileşim tasarımı ekseninde dünya ve Türkiye’deki gelişmelere açık ve esnek bir sektörel uzmanlaşma ilkesi etrafında oluşturmuştur.

2013 yılı itibarı ile ÖzÜ EütB World Design Organization (WDO) üyesi olmuştur. Yine aynı tarihte, Mimalık ve Tasarım Fakültesi Cumulus (International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media) Organizasyonuna katılmıştır.

2014 yılı itibarı ile ÖzÜ / İID geleneksel etkinliği olan ve “yerinde tasarlamak” teması etrafında şekillenen Gökçeada/İmroz tasarım çalıştaylarına başlamıştır. İlk çalıştay dizisini Haziran 2014 yılında gerçekleştiren bölüm, 2015 ve 2016 yıllarında çalıştaylara uluslararası nitelikte devam etmiştir.

ÖzÜ İstanbul Institute of Design (ÖzÜ/İID) ve bünyesindeki “Tasarım, Teknoloji ve Toplum” lisansüstü (tezli) ve doktora programları 2015 yılı itibarı ile çalışmalarına başlamıştır. ÖzÜ/İID çatısı altında farklı altyapı ve disiplinden gelen araştırmacılar disiplinlerarası çalışmalar yürütmektedir.

Son güncelleme 15 Aralık 2016