Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisansüstü Ders İçerikleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisansüstü Ders İçerikleri

EE 501 Doğrusal Dizgeler

Öğrenciler sürekli ve ayrık zaman doğrusal sistemlerin temellerini, doğrusal sistemlerde basit kontrol ve kestirim yapmayı ve girdili ve çıktılı hareketli doğrusal sistemlerin analizini öğreneceklerdir. Derste işlenecek konular arasında QR ayrıştırması, en küçük kareler yöntemi, en küçük boy yöntemi, bunların uygulamaları, kendi kendine hareket eden ve girdili ve çıktılı sistemlerin analizi vardır.

EE 503 Rassal Süreçler

Öğrenciler olasılığın, rasgele değişkenlerin ve rassal süreçlerin temellerini öğreneceklerdir. Derste işlenecek konular arasında olasılık temelleri, rasgele değişkenler, beklenti, en iyi olabilirlik ve en iyi sonsal olasılıklı sezim, en küçük ortalama karesel hata kestirimi, yakınsama ve limit kuramları, rassal süreçler, Markov zincirleri, kuyruk kuramı vardır.

EE 519 Yeni Ekran Teknolojileri

Bu ders renkli ekran tasarim prensipleri, ekran teknolojilerinin siniflandirilmasi ve spesifikasyonlari, kullanilan elektronik aygitlarin calisma prensipleri ve ekran teknolojilerinin arkasindaki temel fizik ve bilimi anlatmayi amaclamaktadir. Konu olarak ekran icin temel optik, gorme ve  fotometri, ince film transistorler, sivi kristal ekranlar, inorganik LED ekranlar, organik LED ekranlar, plazma ekranlar, alan yayan ekranlar, kagit benzeri ve dusuk guclu ekranlar, mobil ekranlar, microekranlar, projeksiyon ekranlar icerilecektir.
 
EE 520 Gelişmiş Dijital Sinyal İşleme

Bu ders lisansüstü düzeyde istatistiksel sinyal işleme ve modelleme teknikleri, zaman-frekans gösterimleri ve gelişmiş sinyal işleme tekniklerinin pratik uygulamalarını tanıtacaktır. Ayrık zamanlı sinyal işleme ve rastgele süreçler gözden geçirilecektir.  Padé, Prony, otoregresif (AR), hareketli ortalama (MA) ve ARMA yöntemleri gibi çeşitli deterministik ve stokastik sinyal modelleme yöntemleri tanıtılacaktır. Ardından, optimum doğrusal süzgeçler, FIR ve IIR Wiener filtreler ve ayrık Kalman filtresi sunulacaktır. Sonra, rastgele süreçlerin güç spektrumu için tahmin teknikleri, periodogram tabanlı parametrik olmayan yöntemler ve parametrik yöntemler vasıtasıyla tanıtılacaktır. Ayrıca, harmonikler süreçlerin frekansları Pisarenko ve MUSIC gibi yöntemler kullanılarak tahmin edilecektir. Adaptif filtrelerin tasarımı ve uygulaması LMS ve özyinelemeli en küçük kareler algoritmasına odaklanarak tartışılmaktadır. İleri istatistiksel sinyal işleme yöntemlerinin yanı sıra,  kısa zaman Fourier dönüşümü ve dalgacık dönüşümü gibi zaman-frekans sinyal gösterimleri kesirli Fourier dönüşümü ve Wigner dağılımı da tartışmaya dahil ederek gözden geçirilecektir. Nihayet modern teknolojilerin gelişmiş sinyal işleme tekniklerinin uygulamaları, konuşma ve görüntü işleme, spektrum algılama, dizi işlemleri, iletişim sistemleri, sıkıştırılmış algılama sistemleri incelenerek ele alınacaktır. Yöntem ve analizler, sinyal işleme problemlerinin çözümü için gelişmiş tekniklere yol açan MATLAB ağırlıklı gelişmiş pratik algoritma setleriyle uygulanmaktadır.

EE 521 Sayısal Imge İşleme

Bu ders, renk teorisi ve insan görme sistemi, çok boyutlu örnekleme ve Fourier analizi, görüntü transformları, iyileştirme, gürültü süzgeçleme, onarma, bölütleme, geri-çatma ve kodlama konularını içermektedir.

EE 522 Sayısal Ses İşleme

Bu ders ses sinyali analizi, ses kodlaması, metinden sese çeviri, sesten metine çeviri ve sesten kimlik doğrulama yöntemlerini kapsamaktadır.

EE 523 Sezim ve Kestirim Kuramı

Bu dersin temel konuları basit hipotez testleri, birleşik hipotez testleri, Bayesian testi, Neyman-Pearson testi, gürültülü ortam içinde deterministik/rastgele sinyallerin sezimi, bilinmeyen parametreleri olan sinyallerin sezimi, optimum kestirim kuralları, kestirim başarımı için Cramer-Rao sınırları, deterministik parametre kestirimi, Bayesian yaklaşımıyla rastgele parametre kestirimini içermektedir.

EE 525 Makinaya Öğretme

Bu ders doğrusal bağlanım ve sınıflandırma kavram ve yöntemleri, yapay sinir ağlarıyla sınıflandırma yöntemleri, Gauss karışım modelleri ve EM algoritması, ana bileşen analizini ve faktör analizi, destek vektör makinaları ve çoklu sınıflandırma yöntemlerini kapsamaktadır.

EE 526 Sayısal Video İşleme

Bu ders, video yakalama görselleme sistemleri, zaman-uzamsal örnekleme ve Fourier analizi, video iyileştirme, gürültü süzgeçleme, onarma, hareket-bölütleme, yüksek çözünürlüklü geri-çatma ve video kodlama konularını içermektedir.

EE 528 Video Sıkıştırma

Bu dersin konuları, entropi kodlama, sayısal ve vektörel örnekleme, bit dağıtımı, öngörüsel kodlama, dönüşümsel kodlama, altkanal kodlaması, ve video sıkıştırma dünya standartlarını içermektedir.

EE 533 Bilgisayarla Görme

Bu dersin konuları, kameralar ve izdüşümler, öznitelik tespiti ve eşleştirmesi, stereo görme ve çoklu görüntü geometrisi, hareket ve derinlik kestirimi, hareketten yapı ve nesne takibi konularını içermektedir.

EE 534 İleri Nesne Yönelimli Programlama

Dersin konuları nesne-yönelimli programlama dili kavramlarını, tasarım şablonlarını, mimari şablonları, ve paralel programlama şablonlarını içerir. UML, soysallar, ilgi-yönelimli programlama, özellik-yönelimli programlama konularına da giriş yapılacaktır.

EE 541 Bilişim Kuramı

Bu ders bilişim kuramına giriş yapar ve bu kuramın güvenilir, verimli iletişim sistemlerine olan uygulamaları üzerine eğilir. İşlenen konular bilginin matematiksel tanımı ve özellikleri, kaynak kodlama kuramı, bilginin kayıpsız sıkıştırılması, eniyilenmiş kayıpsız kodlama tekniği, gürültülü iletişim sistemleri, kanal kodlama kuramı, kaynak-kanal ayrıştırma kuramı, çoklu erişim kanalları, tümegönderim kanalları, Gauss gürültüsü ve zaman ile değişen kanalları içerir.

EE 543 Sayısal Haberleşme
Bu dersin temel konuları sayısal modülasyon metodları, koherent ve koherent olmayan sezme, simgelerarası girişim ortamında sinyalleşme, kanal kodlama, yayılmış spektrum teknikleri, kablosuz haberleşme için çeşitleme teknikleri, çok antenli sistemler ve çok-taşıyıcılı sayısal haberleşmeyi içermektedir.

EE 544 Telsiz İletişim

Bu ders telsiz iletişim sistemlerinin altında yatan mekanizmaların anlaşılmasını sağlamaya yöneliktir. İşlenen konular arasında sayısal sinyallerin eklentili beyaz Gauss kanallarda en iyi sezimi, kablosuz kanallarda yayılması, sayısal kipleme, kablosuz iletişim sistemlerinin performans analizi, çeşitlilik teknikleri, çoklu antenler, ve uzay-zaman iletişimi, çoklu taşıyıcılı kipleme, yaygın spektrum teknikleri, çoklu kullanıcılı sistemleri ve kablosuz ağlara giriş sayılabilir.

EE 551 Kablosuz Haberleşme Teknolojileri

Bu ders, gelecekteki araştırma yönlerini işaret ederek, kablosuz iletişim teknolojilerindeki temel kavramları  ve haberleşme sistemlerindeki uygulamalarını sunacak. Radyo dalgalarının yayılım modelleri ve yol kaybı,  gölgeleme ve solma  gibi kendilerine özgü özellikleriyle kablosuz kanallar anlatılacak. Kablosuz kanal kapasitesi temel bilgi teorik sonuçlar kullanılarak ele alınacaktır.  Genlik, faz ve frekans modülasyonu dahil olmak üzere temel modülasyon teknikleri ele alınacaktır.
Kablosuz iletişim kanalları üzerindeki dijital modülasyon tekniklerinin hata ve kesinti olasılığı performansları incelenecektir. Verici ve alıcı çeşitlilik teknikleri, adaptif iletim ve modülasyon, denkleştirme, çoklu taşıyıcılı ve spektrum yayılım teknikleri kablosuz kanallarda performans iyileştirmeleri için sunulacaktır. Ayrıca,  algılayıcı ağlar, akıllı ev ve taşıt uygulamaları  için haberleşme teknolojileri gibi kablosuz haberleşme teknolojilerinin yenilikçi ve önemli uygulamaları incelenecektir.
 
EE 562 Sayısal Elektronik ve FPGA Tasarımı

Bu dersin konuları şunları içermektedir: CMOS sayısal devre tasarımı, temel VLSI kavramları, baskı devre seviyesinde sayısal elektronik, ASIC – FPGA – CPU karşılaştırması, HDL – Devre Şeması karşılaştırması, Verilog dili, Veri Akış Çizelgeleri, RTL tasarımı, zaman eniyilemesi, alan eniyilemesi, sentez, doğrulama, işlevsel ve zamanlama gereksinimlerinin gevşek bir tasarım probleminden süzülmesi, FPGA’in doğru seçenek olup olmadığının belirlenme yordamı, FPGA’ler etrafında elektronik sistemlerin tasarımı, Hesap Makinesi, Yedi Segman sürücüsü, Fare sürücüsü, VGA sürücüsü, basir bir CPU tasarımı üzerine lab çalışmaları. Bu ders sırasında, öğrencilere sayısal devrelerin nasıl gerçeklendiğini, Veri Akış Çizelgeleri’ni, Zamanlama Kısıtları’nı, Hız-Alan-Güç ödünleşimlerini ve FPGA-CPU ödünleşimlerini tarif edeceğiz.

EE 565 Gömülü Sistem Tasarımı

Bu ders şu konuları kapsayacaktır: Mimari yaklaşımla sistem tasarımı, Mikrodenetleyiciler, Mikroişlemciler, DSP işlemcileri, RISC mimarisi, Dallanma kestirimi, Cache bellekler, MMU, Sistem hatları, DMA, Süperskaler işlemciler, VLIW, PIC, ICD, Kesmeli programlar, PIC tabanlı geliştirme platformları, Zamanlayıcılar, Çevre birimleri, İşletim sistemi temelleri, Semaforlar, Dosya sistemleri, Gömülü Linux, ARM tabanlı sistemler, Donanım/yazılım kaynak idaresi, Gömülü sistemler için paralel programlama.

EE 566 Yonga üzeri Sistem Tasarımı

Bu ders şu konuları kapsayacaktır: FPGA, ASIC, SoC kategorizasyonu; sayısal mantık tasarımı; Verilog diline genel bir bakış; test kodu yazma ve benzetim; sentez; FPGA kartı üzerinde temel tasarım örnekleri; daha ileri seviye tasarımlar; SoC tasarım örneği; video uygulamaları için yonga tasarımı.

EE 567 Optik ve Optik Metodların Mühendislik Biliminde Uygulamaları

Bu ders temel optik bilgilerini içerir. Dersler ışın optiğinin temelleriyle başlar ve elektro-manyetik dalga dağılımıyla devam eder. Basit harmonik salınım, serbest ve uyarımlı salınımlar incelenir. Yansıma, kırılma, karışma ve polarizasyon bu dersin konuları arasındadır. İnterferometri ve Holografi gibi optik teknikler de derste sunulur. Lazerlarin calışma prensipleri ve mühendislik uygulamaları da anlatılır. Ders ayrıca mercek, optik algılayıcılar, polarizerlar ve ışın büyütücülerinin çalışma prensiplerini de içerir.

EE 568 Donanım Tasarım Desenleri

Bu ders, yazılım tasarım desenleri isimli alanda yapılmaya çalışılan şeyleri donanım dünyasında başarmaya çalışır. Bu derste donanım tasarımı sırasında sık sık karşılaşılan çeşitli donanım modülleri sade arayüzlü, uygulamadan bağımsız, tekrar kullanılabilir donanım tasarım şablonlarına dönüştürülür.

EE 571 Enerji Verimli Aydınlatma Sistemleri

Bu derste, lighting sistemlerinin temelleri, electrinkler, opti,ki dizayn konseptleri, malzemeler, ve aydınaltma orenkleri çalışılacaktır. Ögrenciler dersin sonunda bşr SSL temelli aydınlatma sistemi tasarlayacaklardır.

EE 578 MEMS Aygıtlar ve Uygulamaları

Bu ders MEMS aygıtları ve bunların uygulamalarını öğretir. Ders MEMS üretim teknikleriyle başlar. MEMS algılayıcılar ve eyleyiciler bunların çalışma prensipleriyle beraber tartışılır. Ayrıca, bu aygıtların uygulamaları da derste gösterilir.

EE 581 Mikrodalga Muhendisligi I

Ders konuları: iletim hatlari kurami (hem alan, hem de dagitilmis devre analizleri), es devreler, dalga kilavuzlari, yuzeysel iletim hatlari (mikroserit), empedans, maksimum guc transferi, Smith diyagrami, mikrodalga ag parametreleri, isaret akis diyagramlari, guc boluculer, ve baglayicilar.

EE 582 Mikrodalga Muhendisligi II

Ders konuları: filtreler, tinlayicilar, aktif mikrodalga devreleri (dusuk gurultulu yukselticiler, karistiricalar), gurultu, mikrodalga sistem analizi ve temel anten konseptleri.

EE 585 Mühendisler için kuantum mekaniği

Kuantum mekaniği son zamanlarda elektrik ve makine mühendisliği, malzeme bilimi ve nanoteknoloji gibi disiplinleri kapsayan bir yelpazede giderek daha önemli hale gelmiştir. Bu ders mühendisler için kuantum mekaniğine tanıtım ve giriş dersi olarak planlanmıştır. Gerekli olan fizik ve matematik alt yapısı çeşitli mühendislik disiplinlerden öğrencilere uygun olması açısından asgari duzeyde tutulmuştur. Schrödinger denklemi ve kuantum mekaniği arkasındaki ana matematiksel içerik açıklanacaktır. Kuantum mekaniği içerisinde yaklaşık olarak hesaplama yöntemleri sunulacaktır. Tek boyutlu problemler, spin ve özdeş parçacıklar anlatılacaktır.

EE 588 Fotonik

Bu bir giriş seviyesi fotonik dersidir ve fotonik süreç ve cihazların temellerini açıklayacaktır. Modern aydınlatma, bilgi ve telekomünikasyon teknolojileri için kullanılan cihaz ve sistemlerde geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Bu derste fotonlar ve atomlar arasındaki etkileşim üzerine tartışma ile başlayacaktır. Lazerler ve yarı iletken tabanlı fotonik aygıtları tartışacağız. Akusto-optik, elektro-optik, doğrusal olmayan optik, çok hızlı optik, optik ara bağlantı ve anahtarları sunacağız.

EE 594 Anahtarlamalı Güç Kaynakları

Anahtarlamalı güç kaynakları bir yarıiletken anahtarın yüksek frekansta anahtarlanması ile güç dönüşümünü gerçekleştiren güç elektroniği devreleridir. Düşük kayıplı elemanları (kapasite, endüktans, transformatör, yarıiletken anahtar) ihtiva ettiği için, yüksek verim, küçük boyut ve düşük ağırlık gibi özellikler bu tür kaynakların günümüzde birçok uygulamada yaygın bir kullanım alanı oluşturmasını sağlamaktadır. Bu dersin amacı bu devrelerin sürekli ve geçici haldeki analizleri için gerekli olan matematiksel ifadelerin çıkarılmasıdır. Manyetik elemanlar ve kontrolör gibi bir anahtarlamalı güç kaynağının tasarımında gerekli olan bilgilerin kazanılması da bu dersin kapsamı içerisindedir.
 
EE 595 İleri Enerji Depolama Sistemlerinde Güç Yönetimi

Bu ders yüksek lisans düzeyinde enerji depolama cihazlarının analizini ve modellemesini vermektedir. Enerji sisteminde güç yönetimi detaylı biçimde işlenmektedir.  Talep ve üretim tarafında sistem karakteristikleri incelenmektedir. Enerjinin etkin kullanımı için kaynakları yönetimi açıklanmaktadır. Teknik ve ekonomik açıdan kaynakların kullanım sırası işlenmektedir. Batarya tipleri incelenmekte ve modelleme tekniği verilmektedir.   Bataryadaki yük miktarının tespiti için model verilmektedir ve sayısal işlemcide programlama tekniği anlatılmaktadır.  Güç elektroniği dizgeleri ile AC-DC, DC – DC ve DC-AC dönüştürücüler  devre örnekleri ile anlatılarak güç yönetiminde nasıl kullanıldıkları işlenmektedir.

EE 596 EMC Mühendisliği

Bu ders elektromanyetik uyumluluk biliminin temel prensip ve teknikleri üzerine odaklanmıştır. İlk olarak öğrencilere genel elektromanyetik kavramı verilecektir. Öğrenciler, iyi EMC tasarımı teknikleri konusunda teşvik edilecekler. EMC problemini teşhis etme ve çözme konusunda yeteneklerini geliştirecekler. Bu yolla EMC problemlerinin sebebini öğrenecekler ve testler sırasında bu problemi çözebileceklerdir. Uyumlu ürünlerin tasarlanması için yöntem ve araçları gözden geçireceklerdir.  EMC ile ilgili standartlar dersler sırasında gözden geçirilecektir.  Ders kapsamında olan konular arasında anten modellemesi ve benzetimi yer almaktadır.

EE 670 Yüksek Lisans Dönem Projesi

EE 680 Seminer

EE 690 Yüksek Lisans Tezi

EE 990 Doktora Tezi

EE 901/902/903 Temel Araştırma I / II / III

Bu dersin konuları açık bir araştırma probleminin detaylı tanımlanması ve değerlendirilmesi, konuyla ilgili kapsamli bir lteratür taramasının yapılması, yeni bir teknikle bahsedilen probleme bir çözüm önerisinin ortaya çıkarılması ve deneysel, teorik ya da simülasyon platformunun önerilen çözümün performansının incelenmesi için tanımlanmasından oluşur.