Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programlarımızın amacı, öğrencilerimize lisansüstü düzeyde gerekli temel bilgileri vermek, bunları kullanarak araştırma ve geliştirme yapabilme yeteneğini kazandırmak, Endüstri Mühendisliği alanındaki en son gelişmeleri tanıtmak ve bu konularda araştırma yaptırmaktır.

Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin dünya standartlarında alacağı eğitim, onların çalışacakları kurum ve kuruluşlarda çağdaş bilime, endüstri uygulamalarına, ülke ekonomisine ve iş dünyasına katkıda bulunabilecek, girişimciliğe açık, takım çalışması kavramını benimsemiş mühendisler olarak, değişim ve gelişmenin öncüleri olmalarını sağlayacaktır. Bunun yanında, program endüstriyel uygulamalar konusunda girişimciliği destekleyerek, ülke ekonomisine ve iş dünyasına bu yönde de katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Programda Türk öğrencilerin yanı sıra yabancı öğrencilerin de bulunmasının hedefleniyor olması ve programın yoğun yurtdışı etkinlikler ve ilişkilerle zenginleştirilmesi, öğrencilerin uluslararası ve kültürlerarası etkileşimden yararlanmalarını sağlayacaktır.

Disiplinler arası çalışmanın öneminin giderek artığı günümüzde, hem İşletme hem de diğer mühendislik alanlarında matematiksel karar desteği verebilecek bir dal olan Endüstri Mühendisliği, Özyeğin Üniversitesi’ndeki tüm diğer lisansüstü programlarla ortak dersler açabilecektir. Ayrıca bütün lisansüstü öğrencilerimiz için ortak seminer ve çalıştaylar organize edilecektir. Endüstri Mühendisliği lisansüstü öğrencileri, diğer lisansüstü öğrencilerimizle birlikte, tez konularını yeni iş alanlarına dönüştürme olanaklarına sahip olacaklardır.