Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

İnşaat Mühendisliği lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarının amacı, öğrencilere üst seviyede bilgi üretme, bağımsız olarak araştırma yapabilme ve esnek uygulama yetenekleri kazandırmaktır. Mühendislik uygulamalarının ve bilimsel araştırmaların üst seviyede yapılması için gerekli akademik ortam ancak başarılı lisansüstü programları ile mümkündür. Lisansüstü programlarımızın sağladığı süreç ve imkânlar sayesinde lisans seviyesinde mümkün olmayan derinlemesine eğitim ve araştırma gerçekleştirilirken, öğrencilere hem mühendislik uygulama alanlarına yönelik ve hem de mühendislik araştırmaları açısından geniş bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.

Yüksek Lisans (MSc) ve doktora (PhD) programı mezunlarımız Özyeğin Üniversitesi’nde dünya standartlarında alacakları eğitim, uygulamaya ve bilimsel araştırmalara yönelik edindikleri bilgi ve tecrübe sayesinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kolayca görev alabilecekleri bir seviyede olacaklardır. Çağdaş bilime, endüstri uygulamalarına, ülkemizin öncelikli gelişim alanlarına, genel olarak ülke ekonomisine ve iş dünyasına katkıda bulunabilecek, takım çalışması kavramını benimsemiş, kendini sürekli geliştirebilme yeteneğini kazanmış mühendisler olarak, değişim ve gelişmenin öncüleri olacaklardır. Bunun yanı sıra istedikleri takdirde, yurt içi ve dışında üniversitelerde mevcut doktora ve doktora sonrası programlarına kabul edilmeleri ve burada almış oldukları lisansüstü eğitim sayesinde bu programlarda da çok başarılı olmaları beklenmelidir.

Programın Kapsamı ve İçerdiği Bilim Dalları

 Lisansüstü öğrencilerimiz ve bağlı bulundukları laboratuvar ve araştırma grupları Özyeğin Üniversite'sindeki araştırmalara hayat verecektir. Buralarda öğretim üyeleri, doktora sonrası araştırmacılar, yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından yapılan araştırmalar teknik dergilerde makaleler, konferanslarda bildiriler, patentler ve hatta yeni yüksek teknoloji şirketleri olarak meyve verecektir.

Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü yüksek lisans ve doktora programları kapsamında altta belirtilen çeşitli uzmanlaşma alanlarında araştırma yapılmaktadır.

  • Yapı mühendisliği
  • Geoteknik mühendisliği
  • Deprem mühendisliği
  • Yapı malzemeleri
  • Yapım yönetimi
  • Ulaştırma mühendisliği
  • Hidrolik mühendisliği ve şehir fiziği