Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Lisansüstü programlarına 2014-2015 akademik yılı Bahar dönemi başvuru sürecimiz başladı. Çok iyi şartlarda bursların mevcut olduğu programlarımızda, başta Avrupa Komisyonu projeleri olmak üzere, endüstri ve TÜBİTAK destekli projeler alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencileri bekliyoruz.

Makina Mühendisliği Lisansüstü Programlarının amacı, en son bilgilere ve kavramlara sahip, çağdaş bilime, endüstri uygulamalarına, ülke ekonomisine ve iş dünyasına katkıda bulunabilecek, girişimciliğe açık, takım çalışma kavramını benimsemiş mühendisler yetiştirmektir. Bu özellikleriyle mezunlarımız hem yurtiçi hem de uluslararası iş dünyasında aranılan kalitede teknik insan gücünü oluşturacaklardır.

Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin dünya standartlarında alacağı eğitim, onların çalışacakları kurum ve kuruluşlarda değişimin ve iyileştirmenin öncüsü olmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, akademik bir yön tercih eden yüksek lisans öğrencilerimizin, istedikleri tüm dünya üniversitelerinde eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlayabilecek, yüksek düzeyde bir bilgi birikimiyle mezun olmalarına önem gösterilecektir.

Program hem Türk hem de yabancı öğrencilerin beraber eğitim görmesini hedeflemektedir. Böylece öğrencilerin, yüksek seviyede bir mühendislik eğitimi almasının yanı sıra, uluslararası ve kültürlerarası etkileşimlerden de yararlanmalarını sağlayacaktır.

Makina Mühendisliği öğretim üyeleri TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve Sanayi İşbirliği projelerini yürütmektedirler. Bu projelerin tümünde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışması öngörülmektedir.

Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Lisansüstü Programlarının, dünyadaki tüm programlara benzer olması, hem dünya üniversitelerinden gelecek öğrencilerin kolay geçiş yapması açısından, hem de mezunlarımızın diğer üniversitelere katılabilmeleri açısından önemlidir. ÖzÜ Makina Mühendisliği lisansüstü programları, ABD’de ve Türkiye’de en ileri ve modern eğitim veren kurumlar arasında olmayı hedeflemiştir. Tezsiz yüksek lisans programı, doğrudan endüstride çalışan öğrenciler için kurulacaktır. Bu programların benzerleri de birçok ABD üniversitesinde bulunmaktadır.