Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

09.10.2020 - 09.10.2020

Milletlerarası Hukuk ve Diplomasi- Online Konferanslar 2020-2021 VIII

Özyeğin Üniversitesi
Orman Sk
Nişantepe Mahallesi, Çekmeköy, İstanbul 34794

Hukuk Fakültemiz tarafından  9 Ekim Cuma günü, saat 19:00-20:00 aralığında  "Milletlerarası Hukuk ve Diplomasi"  başlıklı konferans gerçekleştirilecektir. 

Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL'in (Atılım Üniversitesi / Eski Dışişleri Bakanı) konuşmacı olduğu konferans  Teams sistemi üzerinden yapılacaktır. 

Etkinlik, tüm Özyeğin Üniversitesi  mensuplarının katılımına açıktır.

Konferansa ilgili link ile katılım sağlanabilir: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhhN2E2NjgtNGRlYS00OWZiLTlhNTUtMzcyYzc1ZWZkMzRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281052e1c-8804-4f86-b20e-fe8e0b82cbf4%22%2c%22Oid%22%3a%22d6db8fee-fb4e-40c4-9fbd-5a0455aa6309%22%7d