Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

01.10.2020 - 26.01.2021

AACCP 2021 Bildiri Çağrısı

Özyeğin Üniversitesi
Orman Sk
Nişantepe Mahallesi, Çekmeköy, İstanbul 34794

AACCP (Mimarlık, Arkeoloji ve Çağdaş Şehir Planlama), 2014 yılından bu yana kentsel gelişim ve şehir planlama ile ilgili konuları tartışmak için çeşitli alanlardan araştırmacıları, uzmanları ve uygulayıcıları bir araya getiren çok disiplinli bir araştırma ağıdır. Ağın ana amaçlarından biri farklı aktörler arasındaki işbirliğini teşvik etmek ve kentsel çevrelerde geçmişin, bugünün ve geleceğin karlı bir arada yaşama anlayışını artırmaktır. Bu görevi göz önünde bulundurarak, sizleri 26 Nisan-2 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul Özyeğin Üniversitesi'nde Dynamic Research on Urban Morphology (DRUM) laboratuvarı ile birlikte düzenlenen sekizinci AACCP sempozyumuna davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

KENTSEL VE ​​KIRSAL YERLEŞİMLERİN ARTZAMANLI DÖNÜŞÜMLERİ temasıyla, mimarlık, arkeoloji ve şehir planlamasının kesişme alanına giren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki konularla ilgili makaleler sunmaya davet ediyoruz:

Konferans temaları:

  • Arkeoloji, mimari, araştırma, restorasyon ve tasarım, disiplinler arası ve disiplinler arası çalışmalar
  • Kentsel ve kırsal evrim, peyzajın yeniden geliştirilmesi ve yenilenmesi
  • Artzamanlı kent-bölge çalışmaları ve "longue durée" tarih 
  • Küçük kasabalar: vizyonlar, fikirler ve gerçekleştirmeler - pratikte ilkeler
  • Arkeolojinin şehir planlama ve tasarımdaki rolü ve olası yanlış kullanımı
  • Şehir planlamacıları, mimarlar, arkeologlar, tasarımcılar ve geliştiriciler arasında işbirliği
  • Şehir planlaması ve arkeolojide kamu-özel-insan ortaklığı
  • İklim krizi, COVID-19 krizi, göç, şehirler ve kültürel miras
  • Müzeler, kütüphaneler, üniversiteler ve mirasın sosyal perspektifi
  • Arkeolojik alanların, şehirlerin ve kırsal bölgelerin işlevselliği, sürdürülebilirliği

Sempozyuma katılmak ve İstanbul'daki AACCP2021'de çalışmalarınızı, deneyimlerinizi ve fikirlerinizi sunmak için özet şablonuna uygun olarak (boşluklar dahil olmak üzere en fazla 3000 karakterlik özet (referanslar dahil) ve 1000 karakterlik kısa bir biyografi) hazırlanmış metinleri linkten 15 Ocak 2021'e kadar çevrimiçi olarak iletebilirsiniz. Özetler bilimsel komite tarafından hakem tarafından incelenecektir; metinlerin kabulü 25 Şubat tarihinde e-posta ile duyurulacaktır. Toplantıya bildiri yazmadan da katılmak mümkündür. Program, sunumlar ve tartışmalar, İstanbul içi ve dışı geziler ile yeni bir araştırma ve işbirliğine yönelik sosyal aktivitelerden oluşmaktadır. Bildirilerin kabulünün ardından sempozyum programı en geç 28 Mart 2021 tarihine kadar web sitesinde yayınlanacaktır. Toplantıya Özyeğin Üniversitesi ev sahipliği yapacaktır, sempozyuma katılım ücretsizdir, katılımcıların konaklama ve yemek harcamaları kendilerine aittir. Bildiri sunmayanlar da dahil olmak üzere tüm katılımcılar 1 Mart 2021 tarihine kadar sempozyuma linkten online kayıt yaptırmalıdır. Kayıtla ilgili detaylar 15 Ocak'a kadar özet gönderenlere iletilecektir. Beyrut'ta AACCP2020 (iptal edilmiştir) için kabul edilen özetler AACCP2021 İstanbul'a dahil edilecektir, yine de katılmak isteyen yazarlardan yeni şablonu kullanarak özetlerini yeniden göndermelerini ve linkten online kayıt yaparak katılımlarını teyit etmelerini rica ederiz. Konferans, farklı ülkeler arası seyahat kısıtlamaları nedeniyle çevrimiçi ve gerçek zamanlı paralel oturumlarla gerçekleştirilecektir. AACCP2021 özetleri ISBN kodlu PDF döküman olarak yayınlanacaktır. Tam bildiri teslimi için son tarih 1 Haziran 2021'dir. Seçilen makaleler daha sonra "FORMA CIVITATIS: Uluslararası kentsel ve bölgesel morfolojik araştırmalar" (IJUTMS), Grünberg Verlag, Weimar- Rostock http://www.formacivitatis.com/ tarafından yayınlanacaktır. 

Email: aaccp.2021@gmail.com
Web: http://aaccp2021.wordpress.com
Online kayıt, özet ve makale gönderim adresi: https://forms.gle/ J2Jk7Bf79THMLYdZ7
Sosyal medya için hashtag: #aaccp2021
İstanbul, 1 Ekim 2020
Organizasyon Komitesi Adına: Alessandro Camiz ve Zeynep Ceylanlı