Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Girişimcilik Merkezi, Özyeğin Üniversitesi'nin girişimcilikle ilgili faaliyetlerinin ve hizmetlerinin geliştiricisi ve sağlayıcısı olan ana platformdur.

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi, girişimcilerin yenilikçi fikirleri ticarileştirerek toplumda sürdürülebilir zenginlik yaratılmasına katkıda bulunan temsilciler olduğuna inanmaktadır ve girişimcilerin gelişmesi için çalışmayı misyon edinmiştir. 

Girişimcilik Merkezi, girişimcilik alanında sürdürdüğü hizmetleri; Teknolojik Girişimcilik, Kurumiçi Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik ve KOBİ-Aile Şirketleri Girişimciliği olarak dört kategoride ve eğitim/çalıştay, danışmanlık ve inkübasyon olarak üç fonksiyonda sunmaktadır. 

Bu çerçevede girişimcilik kültürünü her kurumda ve toplumda geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bunlara ek olarak üniversitemiz içerisindeki TTO (Teknoloji Transferi Ofisi) ile de yakın temasta çalışarak akademisyen, araştırma görevlisi ve öğrenci buluşlarının ticarileştirilmesi konusunda da destek sağlamaktadır.