Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

İdari Direktörler ve Koordinatörler

İdari Direktörler ve Koordinatörler

Cemalettin Gürel
Cemalettin GÜREL
Operasyon Direktörü

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olan Cemalettin Gürel, 1984 yılında İTÜ’de Maden Mühendisliği lisans eğitimini, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. 1988-1998 yılları arasında Profilo Holding’de Satınalma Müdürü olarak, 1998-2003 yılları arasında Kıran Holding’de Satınalma ve İdari İşler Müdürü olarak ve 2003-2014 yılları arasında Finansbank ve Fiba Holding’de Satınalma ve İdari İşler Müdürü olarak görev aldı. Ocak 2015 tarihinden itibaren Operasyon Direktörü olarak Özyeğin Üniversitesi’nde çalışmaya başladı.

Hikmet Taşdemir
Hikmet TAŞDEMİR
Güvenli Yaşam ve Çevre Koordinatörü

Hikmet Taşdemir, Lisans derecesini Şubat-1995’ te İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden almıştır. 2013 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. A Sınıfı Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği sertifikalı olup okulun resmi İş Güvenliği Profesyonelidir. Int’l NEBOSH sertifikasına sahiptir. Culligan Int’l da, 1996-2001 yılları arasında, Türkiye, Türkmenistan ve Rusya da bilinen şehir ve kurumlarda proses suyu, içme suyu ve deniz suyu arıtma tesisleri yapmıştır. 2001-2011 yılları arasında inşaat sektöründe sektörde bilinen Türk ve Yabancı ortaklı firmalarında (BEJV, IC İçtaş vb.) Kurumsal veya Proje HSEQ Koordinatörü olarak yurtiçi ve yurt dışı görev yapmış, Kazakistan, Ukrayna, Irak, Libya, Romanya ve Umman’ da ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 gereklerine göre US Army Corporation, Chevron Texaco, Philip Morris, Lukoil, İlgili ülke bakanlıklarının ve köklü kuruluşlarının işveren olduğu büyük şantiyeler kurmuş, takip ve denetimlerini gerçekleştirmiştir. 2008-2009 yıllarında Antalya Havalimanı inşaatı görevi esnasında eş zamanlı olarak Fraport-IC Havalimanı Operatörünün HSE Müdürlüğünü de yapmıştır. 2011 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi’nde Güvenli Yaşam ve Çevre Departmanı’nın kurulmasını sağlamış, Güvenlik ve Sağlık hizmetlerinin de dahil olduğu şekilde departmanın koordinatörlüğünü yürütmektedir. Güvenli Yaşam ve Çevre (ISO 14001 ve OHSAS 18001) Yönetim sistemlerinin tüm gereklerinin Üniversite’ de yerine getirilip BSI (British Standard Institute) tarafından belgelenmesine öncülük etmiş ve halen devam eden standart yükümlülüklerinin takibi ve rehberliğine devam etmektedir. Kampüsteki USGBC tarafından Gold Sertifikayla ödüllendirilen binaların inşaat aşamasında LEED süreçlerini yönetmiştir.

İpek İldiz
İpek ILDIZ
Öğrenci Hizmetleri Direktörü

İpek Ildız, 2010 yılında ODTÜ ve SUNY Binghamton üniversitelerinin Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler çift diploma programından mezun oldu. Nisan – Eylül 2010 tarihleri arasında Türkiye İş Bankası iştiraki İşNet A.Ş.’de Satış Pazarlama bölümünde Satış Yöneticisi olarak çalıştı. Ekim 2010 itibariyle Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’nde Lisansüstü Program Uzmanı olarak göreve başladı. Ocak 2013 – Nisan 2019 tarihleri arasında görevine Öğrenci Hizmetleri-Süreç ve İş Geliştirme biriminde devam etti. Mayıs 2019 itibariyle Öğrenci Hizmetleri Direktör Vekili olarak görevine başladı.

J. Melda Alpaydın
J. Melda ALPAYDIN
Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim Direktörü

J. Melda Alpaydın Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Yapı ve Kredi Bankası Management Trainee deneyiminin ardından Koç Üniversitesi MBA programını 1996 yılında tamamladı. Koç Holding’de Stratejik Planlama, Yeni İş Geliştirme ve Koç Bilgi Grubu Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. 2004 yılından itibaren Turkcell’de Pazarlama, Uluslararası Genişleme, Yatırımcı İlişkileri ve İş Geliştirme yöneticiliğinin ardından Strateji fonksiyonunda İştirak Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü olarak Turkcell’in yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren grup şirketlerinin sorumluluğunu üstlendi. Yurtdışı yeni yatırım projeleri, şirket birleşme ve devralma süreçleri, halka arz, dijital dönüşüm, çevik takım yönetimi konularında çok sayıda uluslararası proje yönetti. Özyeğin Üniversitesi’nde Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim Direktörü olarak 2019 Eylül ayında göreve başladı.

Müge Belbes
Müge BELBES
İnsan Kaynakları Direktörü

Müge Belbes lisans derecesini 1998 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden aldı. 1996 yılında Commercial Union Hayat Sigorta’da İnsan Kaynakları Uzmanı olarak göreve başladı. Daha sonra Aviva Hayat ve Emeklilik adını alan şirkette İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalıştı. Ak Emeklilik ile birleşerek AvivaSA Emeklilik ve Hayat adını alan şirkette 2007-2008 yılları arasında Eğitim, Gelişim ve İşe Alım’dan sorumlu Birim Yöneticisi olarak görev yaptı. İnsan Kaynaklarında ana uzmanlık alanları ücret yönetimi, performans değerlendirme, kariyer ve yetenek yönetimi, seçme ve yerleştirme süreçleridir. Seçme ve yerleştirme süreçlerinde Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamalarında yer almıştır. Bazı sayısal ve sözel yetenek testleri ve mesleki kişilik envanterlerinin test verme ve yorumlama yetkilerine sahip olup seçme ve yerleştirme süreçlerinde aktif olarak kullanmıştır. Performans Yönetimi, Seçme ve Yeleştirme, Mülakat Teknikleri alanlarında eğitim vermiştir. Temmuz 2008’den bu yana Özyeğin Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

Nuray Özsoy
Nuray ÖZSOY
YÖK İlişkileri Koordinatörü

İstanbul’da doğan ve Kandilli Kız Lisesinden sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitiren Nuray Özışık halen Özyeğin Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı'na devam etmektedir.

1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nda başladığı görevini, üniversitenin çeşitli birimlerinde yöneticilikler yaparak 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri olarak tamamladı. 2009 yılında YÖK İlişkileri Koordinatörü ve Rektör Danışmanı olarak Özyeğin Üniversitesi'nde çalışmaya başladı.

Oğuz Ergin
Oğuz ERGİN
Mali İşler Direktörü

1998 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Oğuz Ergin, 2000 yılında Digiturk’te Finans bölümünde çalışmaya başladı. Digiturk’te Finans bölümü içinde çeşitli pozisyonlarda çalıştı, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren ana ortak ve bağlı iştiraklerinin bütçeleme ve raporlama sorumluluğunu üstlendi. En son 2011-2019 yılları arasında Bütçeleme, Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Müdürü olarak görev yaptı. Mali İşler bünyesinde ana uzmanlık alanları bütçeleme, finansal raporlama, konsolidasyon, finansal modelleme, finansal analiz, yatırımcı ilişkileri ve halka arz süreçleridir. Ağustos 2019 itibarıyla Mali İşler Direktör Yardımcısı olarak Özyeğin Üniversitesi’ndeki görevine başladı. Kasım 2020 itibarıyla da Mali İşler Direktörü olarak atanmıştır.

Özlem EFE
Özlem EFE
Kütüphane Direktörü

Lisans derecesini 1994 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden aldı. Bursa’da yerel bir gazetede Arşiv Sorumlusu olarak mesleğe başlayan Efe, 1996-1997 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde Kataloglama Kütüphanecisi olarak görev yaptı. 1997 - 2005 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde Kataloglama, Satın Alma ve Arşiv Kütüphanecisi olarak çeşitli görevlerde bulundu. 2006 yılında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi’nin kuruluş çalışmalarında Ekip Koordinatörü olarak görev aldı. 2008 yılı itibariyle Özyeğin Üniversitesi'ne katılan Efe, 2012 yılında Bilgi Erişim Hizmetleri Ekip Yöneticisi unvanını aldı. 2017-2019 yılları arası Kütüphane Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2019 Haziran itibari ile Kütüphane Direktör Vekili olarak görevini sürdürmektedir. 2016 yılından beri ANKOS bünyesinde veri tabanı sorumlusu olarak görev almaktadır. Uzmanlık alanları kataloglama ve sınıflama, sağlama ve bütçe yönetimidir. Eylül 2019’da Kütüphane Direktörü olarak atanmıştır.

Özlem YALÇIN
Özlem YALÇIN
Kurumsal İlişkiler ve Bütünleşik İletişim Direktörü

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Çevre Mühendisliği lisans derecesini tamamlayan Özlem Yalçın aynı üniversiteden Yüksek İşletme Mühendisi olarak mezun olmuştur. Wendy’s firmasında Bölge Müdürü, Swissair Gate Gourmet, UNMAŞ-UNO kurumlarında Pazarlama Müdürü olarak, Medina Turgul DDB reklam ajansında Perakende Aktiviteler Grup Direktörü olarak çalışmıştır.

2007-2014 tarihlerinde Akbank’ta PR’dan sorumlu Başkan Vekili olarak görev yaparken Sabancı Üniversitesi EMBA programını tamamlamıştır. 2014 yılında Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Başkanı olarak OMV Petrol Ofisi’nde görev alan Özlem Yalçın, 2015 – 2020 yılları arasında Çalık Holding’de Kurumsal İletişim Direktörü ve İcra Komitesi üyesi olarak çalışmıştır. İtibar yönetimi ve paydaş yönetimi konularında 15 senelik deneyim sahibidir. Basın iletişimi, lider iletişimi, iç iletişim, sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk, içerik yönetimi, organizasyon yönetimi, sponsorluk yönetimi, dijital iletişim, pazarlama iletişimi ve pazarlama alanlarında farklı sektörlerde projeler yönetmiştir. Özyeğin Üniversitesi’nde Aralık 2020 itibariyle Kurumsal İlişkiler ve Bütünleşik İletişim Direktörü olarak göreve başlamıştır.

Uğur Ünsal Yavuz
Uğur Ünsal YAVUZ
Bilgi Teknolojileri Direktörü

Ünsal Yavuz, lisans derecesini 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği bölümünden almıştır. 1994-1995 yılları arasında PDK Pres Döküm Kromaj Sanayi ve Tic. A.Ş.’de MRP Sistem yazılımcısı olarak görev aldı. 1995-1997 yılları arasında EMC TEMBOR Boru San.Tic.A.Ş.’de MRP Sistem ve Endüstriyel Otomasyon cihazları yazılım yöneticiliği görevlerini yürüttü. 1997-1999 yılları arasında Boykar Makine Savunma Yan San. Tic. A.Ş.’de İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılması konularında görev aldı. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Bilgi Teknolojisi Birimi’nde Akademik/İdari yazılım geliştirme uzmanı, 2005-2016 yılları arasında ise Yazılım Geliştirme Yöneticisi olarak çalışmıştır. Mart 2016 tarihi itibariyle Ünsal Yavuz, Özyeğin Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak çalışmaktadır.

Yasemin Kilit
Yasemin Kilit AKLAR
Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Koordinatörü

1988’de Eskişehir Anadolu Lisesinden, 1992’de Marmara İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. ODTÜ’de İktisat masteri yaparken YÖK yüksek lisans ve doktora bursu ile London School of Economics’e gitti. 2004-2009 yılları arasında Kocaeli Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ‘Siyaset,’ ‘Türk Dış Politikası’ gibi dersler verirken Erasmus Kurum Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler AB ofisi Direktörü ve Bologna Eşgüdüm Komisyonu üyesi olarak da görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında Maltepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü olarak çalıştı. 2011-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü olarak görev aldı. Eylül 2014’de Özyeğin Üniversitesi’ne Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Koordinatörü olarak katıldı.

Yeşim Tuba Başaran
Yeşim Tuba BAŞARAN
Planlama ve Analiz Ofisi Direktörü

Yeşim Tuba Başaran lisans derecesini 1996 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden aldı. Çalışma yaşamına DOMINET’te önce Yazılım Uzmanı, ardından Proje Yöneticisi olarak çalıştığı İstanbul Havayolları Otomasyonu Projesi ile başladı. 2001 - 2004 yılları arasında Primeart’ta MRP sistemleri üzerine çalıştıktan sonra Çukurova Holding Medya Grubu’nda (TURKMEDYA) Veritabanı Yöneticisi olarak çalışmaya başladı. TURKMEDYA’da 2007 yılından itibaren Yazılım Yetkilisi sorumluluğunu üstlendi. 2008 - 2018 yılları arasında PMP sertifikası bulunmaktadır. Mayıs 2009’da Özyeğin Üniversitesi’nde Yazılım Müdürü olarak başladığı görevine, Şubat 2020 itibariyle Planlama ve Analiz Ofisi Direktörü olarak devam etmektedir.