Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Emniyet Politikası ve Amaçları

Emniyet Politikası ve Amaçları

Emniyet, eğitim ve faaliyetlerimizin tamamında birincil önceliğimizdir. Havacılık eğitiminin ve faaliyetlerinin tümünde en üst seviyede emniyeti sağlamak ve ulusal ile uluslararası standartlara uyum göstermek adına gerekli stratejileri, yönetim sistemlerini ve süreçleri uygulamayı, geliştirmeyi ve iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Bu kapsamda:

  • Kurumumuzda emniyetin ve adil bir kültürün geliştirilmesini sağlamayı, 
  • Emniyet uygulamalarını teşvik eden uygun kaynakların tümünü sağlayarak emniyet yönetimini desteklemeyi, 
  • Emniyete ilişkin etkili bir raporlama ve iletişim sürecini teşvik etmeyi, 
  • Eğitim ve operasyonlarımızın emniyetini etkileyebilecek, dış kaynaklardan temin edilen eğitimlerin, sistemlerin ve hizmetlerin, emniyet standartlarına uygun olmalarını sağlamayı, 
  • Hukuki ve idari düzenlemelere ve standartlara uymayı, 
  • Özyeğin Üniversitesi Onaylı Uçuş Okulu akademisyenleri, çalışanları, öğrencileri ile alt yüklenicinin, onaylanmış politika, prosedür ve eğitimlere uyarak, emniyet politikası ve prosedürlerine aşinalık kazanıp, bunlara uygun hareket ederek emniyetli bir çalışma ortamı yaratmalarını zorunlu kılmayı taahhüt ediyoruz. 

Temel amacımız, Özyeğin Üniversitesi Onaylı Uçuş Okulu tarafından veya bizim adımıza yürütülen eğitim ve faaliyetlerin tüm aşamalarında yaşanabilecek olayları ve kazaları en aza indirmek; akademik ve idari personeli, öğrencileri ve altyüklenicileri için emniyetli havacılık eğitimini teşvik etmektir.