Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Sınav Hakkında

Sınav Hakkında

Havacılık İngilizcesi Sınavı (TEA)

TEA, aşağıdaki becerileri ve dil alanlarını ölçmektedir:

 • ICAO Tanımlamaları'na göre bütünüyle değerlendirilebilen dil.
 • ICAO Baskın İletişim İşlevleri'ni kullanabilme becerisi
 • ICAO Öncelikli Sözlüksel Alana ilişkin dil

TEA, ICAO Ölçme ve Değerlendirme Ölçeği'ne göre değerlendirilebilen bir dil oluşturmayı hedefler. Bu nedenle, sınavda:

 • Tanıdık, yaygın, somut ve mesleki konular yer alır.
 • Tanıdık olmayan ama mesleki konulara yer verilir.
 • Aday, geniş bir yelpazeye yayılan uluslararası aksanlar ile sınanır.
 • Aday, dilbilimsel veya durumsal karmaşıklıklar veya beklenmedik şekilde gelişen olaylar ile sınanır.
 • Adayın, söylem yönetimi stratejilerini sergileyebilmesi için fırsat sunulur.
 • Adayın deyimsel ifade ve jargon bilgisini gösterebilmesi ve uzun diyaloglar gerçekleştirebilmesi için fırsat verilir.

ICAO'nun 9835 No'lu belgesine göre, TEA:

 • Adayın, ICAO tanımlamalarına göre konuşma ve dinleme becerilerini ölçüp değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.
 • İngilizce iletişim sınavıdır.
 • Havacılık bağlamında kullanılan sade İngilizce'ye yönelik bir sınavdır.
 • Aday ile sınav görevlisi arasında birebir mülakat şeklinde gerçekleştirilir.
 • 3 ayrı bölümden oluşan ve yaklaşık 20 dakika süren bir sınavdır.

Birinci Bölüm: Giriş

 • Adaylara, havacılık geçmişlerine ilişkin bir dizi önceden hazırlanmış basit soru yöneltilir. Bu sorularda doğru veya yanlış cevap yoktur. Adaylardan havacılık alanındaki mevcut görevlerinden bahsederek, soruları anladıklarını göstermesi beklenir.

İkinci Bölüm: İnteraktif Anlama

 • Bu bölüm üç ayrı kısımdan oluşur. Her bir kısımda, adaylar, değişik ülkelerden gelen konuşmacılar tarafından okunan bir dizi İngilizce kayıt dinlerler. Adaylar talep etmediği sürece, kayıtlar yalnızca bir kez dinletilir. Adayların kaydı üçüncü kez dinlemesine ya da not tutmasına izin verilmez. İlk kısımda, bir pilot veya bir trafik kontrolörünün, olağandışı bir havacılık durumu hakkındaki konuşmalarını içeren 10 farklı kayıt yer alır. Her bir kayıttan sonra, adaylardan, kayıtta verilen bilgileri tekrarlayarak veya kendi cümleleriyle açıklayarak, söz konusu durumu anladıklarını göstermeleri beklenir. Kayıtta yer alan bütün bilgiler önemlidir.
 • İkinci kısımda, yine olağandışı ama daha genel durumları içeren 3 farklı kayıt yer alır. Her bir kayıttan sonra, adayların 20 saniye içinde söz konusu durum hakkında daha fazla bilgi edinmek için konuşmacıya çeşitli sorular yöneltmesi gerekir. Bu sorularda doğru veya yanlış cevap yoktur. Adaylardan söz konusu duruma ilişkin sorular yönelterek durumu anladıklarını göstermesi beklenir.
 • Üçüncü kısım da ikinci kısım ile benzerlik taşır. Yine olağandışı ama daha genel durumları içeren 3 farklı kayıt yer alır. Her bir kayıttan sonra, adayların 20 saniye içinde konuşmacıya tavsiyede bulunması beklenir. Bu sorularda doğru veya yanlış cevap yoktur. Adaylardan söz konusu duruma ilişkin tavsiyeler vererek, durumu anladıklarını göstermesi beklenir.

Üçüncü Bölüm: Resim Açıklama ve Tartışma

 • Adaylara, birbiriyle ilişkili 2 resim verilerek, bu resimleri anlatıp karşılaştırmaları istenir. İlk resim gösterildikten sonra, adaylardan 30 saniye içerisinde bu resmi anlatması beklenir. Adaylara daha sonra ikinci resim gösterilir ve bu resimle ilgili çeşitli sorular yöneltilir. Ardından adaylara her iki resimle ilgili çeşitli sorular yöneltilir. Son olarak, adaylar, resimlerle ilişkili genel havacılık konuları üzerine bir tartışmaya katılır.
 • Sınavın her bölümünde, sınav görevlisi,  adayın becerilerini ICAO’nun belirlediği aşağıdaki altı dil yeterlilik şartına göre değerlendirir: Telaffuz, Yapı, Kelime Bilgisi, Akıcılık, Anlama ve Etkileşim.
 • Adaya bu altı becerinin her biri için 1 ile 6 arasında bir puan verilir.