Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

ÖzÜ Hukuk Fakültesi Farkındalık Laboratuvarı

ÖzÜ Hukuk Fakültesi Farkındalık Laboratuvarı

Temelleri İstanbul'da Özyeğin Üniversitesi'nde hukuk öğrencilerine ders verirken oluşan Yasal Farkındalık Projesi, öncelikli olarak hukuk fakültesi öğrencilerine yaşadıkları topluma ve bir bütün olarak küresel topluma karşı sahip oldukları rollerinin önemini hatırlatma hedefini barındıran bir oluşumdur. Hukuk fakültesine büyük hayallerle giren hukuk öğrencilerinin bu hayallerinin zirvesinde özellikle temel sosyal haklardan yoksun bir şekilde dünyaya gelen ve insana yakışır bir yaşamın temel gereklerinden yoksun olan herkes için adil bir dünya yaratmak nihai hedefi bulunmaktadır. Ne yazık ki, hukuk fakültesindeki derslerde başarılı olmak için gereken çaba ve hukuk öğrencilerinin omuzlarına yüklenen yükümlülükler, son sınıfa yaklaşırken onları bu hedeflerinden uzaklaştırmaktadır. Bu durum, onlara içinde yaşadıkları topluma ve bir bütün olarak küresel topluma karşı rollerinin önemini hatırlatma ihtiyacını doğurmaktadır.

Öte yandan, geleneksel yöntemlerden farklı olarak hukuk müfredatına öğrencilerin araştırma yapmalarını, sunum hazırlamalarını, diksiyon becerilerini geliştirmelerini ve yeni kültürler ve toplumlarla tanışmalarını sağlayan yeni öğretim yöntemlerinin getirilmesi gerekliliği de bu projenin temel motivasyon kaynağını oluşturmaktadır.

Hukuk öğrencilerinin becerilerini geliştirme ihtiyacı, hukuki sorunların azaltılması ve daha demokratik toplumların oluşmasını sağlamak için temel haklarının bilincinde toplum üyeleri yaratma ihtiyacı ile yakın ilişki içerisindedir.

Bu proje, ağırlıklı olarak imkânları az olan okul öğrencilerine odaklanarak uluslararası olarak yürütülecektir. Bu projenin uygulanması, ilk adım olarak okul programı sırasında hedeflenen ülkelerdeki okulların yardımıyla gerçekleşecek ve ikinci aşamada umarız ki okul müfredatına entegre edilecektir.

Proje, 2021 yılında Uluslararası İnsan Hakları Hukukuyla başlayıp devamındaki süreçte İş Hukuku, Sigorta Hukuku ve Ceza Hukuku gibi toplumdaki her bir üyenin günlük yaşamını doğrudan etkileyen temel hukuk alanlarıyla ilgilenmeyi hedeflemektedir. Projenin ilk başlığı olan Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, çocuk hakları, kadın hakları, mülteci hakları ve LGBTİ haklarına odaklanarak insan hakları kavramını ele almaktadır.

Bu bağlamda çocuk hakları kapsamında, çocuk işçiliği, cinsel sömürüden kurtulma hakkı, silahlı çatışmada olan çocuklar ile ceza hukuku kapsamındaki çocuklara yönelik yasal düzenlemeler incelenecektir. Kadın hakları kapsamında ise cinsiyet ayrımcılığı üzerinde durulduktan sonra toplumlardaki temel kadın hakları sorunları üzerinde durulacaktır. Bunlar temel olarak; kadınlara yönelik şiddet, kadınların topluma ve yönetime katılımı, evlilik ve aile, emek ve istihdam ile mülkiyet hakları gibi en zararlı ve yaygın suistimallerden oluşmaktadır. Mülteci hakları çerçevesinde de seyahat özgürlüğü, geri göndermeme ilkesi, aile hayatı hakkı ile kişinin özgürlük ve güvenlik hakkı incelemeleri yapılacaktır. Son olarak LGBTİ hakları çerçevesinde de konu ile ilgili temel insan hakları endişeleri üzerine yoğunlaşılacak olup, ardından yaygın insan hakları ihlalleri üzerinde durulacaktır.

https://thelegalboffin.com/webinar-international-human-rights/