Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Öğrenci Ferdi Kaza Sigortaları

Öğrenci Ferdi Kaza Sigortaları

Öğrencilerimizin, kampüs içerisinde yaşayabilecekleri herhangi bir kazadan ötürü oluşacak sağlık masraflarının karşılanması amaçlı grup ferdi kaza sigortası bulunmaktadır. Her dönem yenilenen ferdi kaza sigortalarımız tüm öğrencilerimizi kapsayam grup ferdi kaza ve lisanslı sporcularımızı kapsayan sporcu ferdi kaza olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır.

Olabilecek kazalarda öğrencilerimiz bağlı bulundukları fakülte veya idari birimler (sporcu öğrencilerimiz Spor Merkezine, diğer öğrenciler bağlı bulundukları fakülte sekreterine ulaşarak aşağıda örneği verilmiş Vukuat raporunu doldurtmak zorundadır) aracılığı ile kaza ile ilgili bilgi ve belgeleri hazırlamaları ve İdari İşler Birimine başvurmaları gerekmektedir.

  • Öğrenci beyan tutanağı (yaşadığı kazayı tarih ve saati ile detaylı bir şekilde aktarmalı, öğrenci numarası, cep telefonu ve banka bilgileri eklenmiş olmalı, ıslak imzalı.) 
    Örnek için tıklayınız.
  • Vukuat raporu (ilgili fakülte sekreterliği veya idari birim yöneticisi tarafından hazırlanmalı, ıslak imzalı.) 
    Örnek için tıklayınız.
  • Epikriz Raporu (Doktor Muayene Detay Raporu)
  • Varsa tıbbi görüntüleme ve tahlil sonuçları (MR, Röntgen, Tahlil sonuçları v.d.)<
  • Hastane faturası.

İdari İşler Birimi, kampüs hayatında, hızlı ve efektif çözümlerle paydaşların hayatını kolaylaştıracak şekilde 7/24 esasına dayalı olarak hizmet vermektedir.