Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2012 - 2013 eğitim-öğretime yılında başlamış, ilk mezunlarını 2016 yılında vermiştir. 2019 yılı itibarı ile yapı mühendisliği, geoteknik mühendisliği, deprem mühendisliği, yapı işletmesi ve yapı malzemesi alanlarında araştırma yapan ve eğitim veren 11 öğretim üyesi ile çalışmalarına devam etmektedir. Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün amacı, yeni teknolojik uygulamaları, hem tasarım açısından hem de uygulama açısından iyi bilen ve geliştirebilen, farklı coğrafyalarda çalışma yetkinliğine sahip inşaat mühendisleri yetiştirmektir. Bir araştırma üniversitesi olan Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimine ilave olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisansüstü programlarla ve araştırma projeleri ile öğrencilere üst seviyede bilgi üretme, bağımsız olarak araştırma yapabilme ve esnek uygulama yetenekleri kazandırmanın yanısıra yeni yöntem, teknoloji ve bilgileri geliştirilmesi ile üniversitemizin araştırma misyonunun yerine getirilmesine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.  

Özgörevimiz

Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün özgörevi ulusal ve uluslararası alanlarda kabul görecek, insani ve toplumsal değerleri önde tutan, araştırma-uygulama arakesitinin gerektirdiği temel teknik ve bilimsel altyapıya sahip, sorgulayabilen, kendi kendine öğrenebilen ve uygulayabilen, teknolojik gelişmeleri takip eden,  girişimci, iletişim ve yönetim becerileri gelişmiş  inşaat mühendisleri ve bilim insanları yetiştirmek ve toplumun  ihtiyaç duyduğu yeni bilgi, ürün ve yapıların tasarımı için, endüstri ve diğer kurumlarla işbirliği içinde ileri düzeyde temel ve uygulamalı araştırmalar yapmaktır.

Programlar

Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bünyesinde Lisans (B.Sc.), Yüksek Lisans (M.Sc.) ve Doktora (Ph.D.) programları yer almaktadır. Lisans programı, 2018 yılı itibariyle 61 yeni İnşaat Mühendisi adayını kabul etmiş olup, öğrencilerin bursluluk oranı ortalama % 49’dur.