Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Özyeğin Üniversitesi’nin amacı yeni teknolojik uygulamaları, hem tasarım açısından hem de uygulama açısından iyi bilen ve geliştirebilen, farklı coğrafyalarda çalışma yetkinliğine sahip inşaat mühendisleri yetiştirmektir. Bir araştırma üniversitesi olan Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimine ilave olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisansüstü programlarla ve araştırma projeleri ile öğrencilere üst seviyede bilgi üretme, bağımsız araştırma yapabilme ve esnek uygulama yetenekleri kazandırma hedefimiz aynı zamanda yeni yöntem, teknoloji ve bilgilerin geliştirilmesi vasıtasıyla üniversitemizin araştırma misyonunun işlerliğini sürekli etkin tutmaya yöneliktir.

İnşaat Mühendisliği akademik kadrosunda deneyim ve birikimleri ile alanlarında büyük tanınırlık kazanmış hocalar, sektör deneyimli ve yurtdışı doktora dereceli başarılı akademisyenler görev yapmaktadır. Bölümümüzün eğitim, araştırma ve uygulama alanlarındaki kapasite ve yetkinliğinin en önemli göstergeleri olan her birisi konusunda geniş bilgi birikimine ve mesleğin geleceğine dair vizyona sahip tam zamanlı öğretim üyelerimiz, yapı mühendisliği, yapı malzemeleri, yapım yönetimi, geoteknik, hidrolik, ulaştırma mühendisliği, deprem mühendisliği gibi inşaat mühendisliğinin tüm alt alanlarında eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

İnşaat Mühendisliği Bölümümüzde laboratuarlarda öğrencilerimiz deneyleri bizzat yaparak öğrenmektedir. Gelişmiş bir zemin ve malzeme laboratuarına sahip olan üniversitemizde açılma evresinde olan yapı laboratuarımızda büyük boyutlu yapı elemanları üzerinde statik ve dinamik deneyler yapılabilecektir.

Amacı öncelikle özgörevi ile tanımlanan geniş ufuklu, yetkin, girişimci ve yeni çözümler üretebilen mezunlar vermek olan inşaat mühendisliği bölümümüzün bu niteliklere uygun seçkin öğrenci adaylarının üniversitemizi seçmelerini sağlamak üzere sunduğu geniş burs imkanları ortalama %57,7 seviyesindedir.