Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mühendislik Fakültesi Temel Mühendislik Bilimleri Bölümü

Mühendislik Fakültesi Temel Mühendislik Bilimleri Bölümü

Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Temel Mühendislik Bilimleri Bölümü Eylül 2020 tarihinde işe başlamak üzere Matematik alanındaki başvuruları davet eder. Özyeğin Üniversitesi İstanbul’da faaliyette bulunan bir vakıf üniversitesidir. Eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. İlgilenen adayların daha fazla bilgi için https://www.ozyegin.edu.tr web sayfasını ziyaret etmeleri önerilir. Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü farklı fakültelerden öğrencilere lisans düzeyinde servis dersleri vermektedir. Matematik alanında bir lisans veya lisansüstü program henüz mevcut değildir. Sözkonusu kadrolar için en üst düzey yazılı ve sözlü iletişim yetenekleri gerekmektedir. Matematik alanında alınmış bir doktora derecesi gerekir. İşe başlama tarihi 2020 Güz Yarıyılı veya daha sonra olabilir. Başvuruların değerlendirilmesi hemen başlayacak ve kadrolar dolduruluncaya kadar devam edecektir. Ücret paketi yetenek ve birikimle orantılı olacaktır.

Uygulamalı matematiğin uzmanlık alanlarından (örneğin uygulamalı analiz, optimizasyon, stokastik süreçler, finans matematiği, sürekli ortamlar mekaniği) adayların başvurmaları özellikle önerilir. Hesaplamalı matematik (örneğin sayısal analiz, bilimsel hesaplama, hesaplamalı finans) alanındaki adaylar özel bir önemle değerlendirilecektir.

Öğretim üyelerinin ders vermeleri ve araştırma yapmaları beklenecektir. Adaylar farklı programlardaki lisans öğrencilerine ders vermek konusunda kuvvetli bir ilgiye sahip olmalıdır. Aynı zamanda, adayların üst düzey araştırma çıktılarına sahip olmaları beklenmektedir. Olağanüstü bir araştırma potansiyaline sahip olmak bu kadrolar için çok önemlidir. Diğer öğretim üyeleri ile birlikte gerçekleştirilecek disiplinlerarası araştırma aktiviteleri özellikle teşvik edilir. Sözkonusu kadrolara Yardımcı Doçent seviyesinde atamalar düşünülmekle birlikte, fevkalade yüksek kalitede adaylar için diğer seviyelerdeki kadrolar da düşünülebilir.

Adayların bir kapak yazısı ile birlikte özgeçmişlerini, öğretim ve araştırma konusundaki beyanlarını ve referans olarak verecekleri en az üç ismin tam iletişim bilgilerini elektronik olarak göndermeleri gerekir. Lütfen başvuruları e-mail ile Sevinç Dursun'a (sevinc.dursun@ozyegin.edu.tr, +1 90-216-5649963) iletiniz.