Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Operasyon Yönetimi Alanında Öğretim Üyesi

Operasyon Yönetimi Alanında Öğretim Üyesi

 

Özyeğin Üniversitesi’nde Güz 2022 döneminde başlamak üzere, “Operasyon Yönetimi” uzmanlık alanında Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, ve Profesör düzeylerinde öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor öğretim üyesi adaylarının, operasyon yönetimi veya ilgili bir alanda doktora derecesine sahip olması veya pozisyonun başlangıç tarihine kadar doktora derecesini alması beklenir.  Adayların alanda yüksek etkili akademik araştırma yapma ve hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde İngilizce dilinde kaliteli eğitim verme potansiyelini göstermeleri beklenir. Doçent ve Profesör pozisyonları için adayların yüksek kaliteli öğretim geçmişleri ile birlikte alanda yüksek etkili dergilerde yayın geçmişleri olması beklenmektedir. Hem deneysel hem de analitik araştırma yönelimleri olan araştırmacıların başvuruları teşvik edilmektedir.

 Ücret ve ders yükü eşdeğer üniversitelerdekiler ile rekabet edebilecek düzeyde olup, akademik derece ve deneyim ile orantılı olarak belirlenecektir.

İlgilenen adayların pozisyon için en kısa zamanda başvurularını tamamlamaları tavsiye edilir. Başvurular hemen değerlendirmeye alınacak ve pozisyon dolduruluncaya kadar başvuru kabulü devam edecektir. Uygun görülen başvuru sahipleri, fakülte üyelerine araştırma semineri vermek ve görüşme yapmak için davet edilecektir. Gerekli olan durumda, görüşme video konferans ile yapılabilir. Başvuruların aşağıdaki belgelerle birlikte Dr. Nagihan Çömez Dolgan’a (nagihan.comez@ozyegin.edu.tr) ulaştırılması rica olunur.

1.             Özgeçmiş

2.            Niyet mektubu (cover letter)

3.            Araştırma beyanı (research statement)

4.            Eğitim-öğretim beyanı (teaching statement)

5.            Yayın ve araştırma çalışmalarından örnekler (5 makaleye kadar)

6.            Daha önce verilen derslerin listesi ve öğrenci değerlendirme sonuçları

7.            Tavsiye mektubu alınacak üç profesyonelin iletişim bilgileri  (En az 3 mektup)

Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ), üçüncü kuşak üniversite vizyonu ve uluslararası yapısıyla bölgede öne çıkan güçlü bir araştırma üniversitesidir. ÖzÜ öğretim üyeleri, topluma değer katan üst düzey araştırmalar üretir. ÖzÜ’nün bütün programlarında öğretim dili, dünya çapından gelen bütün tam zamanlı öğrenciler ve değişim öğrencileri için İngilizce olup, dersler uluslararası eğitim ve deneyimleri olan yerli ve yabancı akademisyenler tarafından verilir. Bunun yanı sıra, ÖzÜ iş dünyası ile doğrudan bağlantılı, başarılarını her geçen gün yukarı taşıyan, etki sahibi merkezlere sahiptir. Üniversite, İşletme Fakültesi, öğretim üyeleri ve araştırmaları hakkında daha fazla bilgi https://www.ozyegin.edu.tr adresinde bulunabilir.