Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nün misyonu geleceğin liderlerini yetiştirmek ve idari bilimler alanında yeni bilgiler üretmektir. Yaratıcı olmak, girişimcilik ve dönüştürücülük, eğitim ve araştırma çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Özenli araştırma ortamı ve iş dünyası ile yakın ilişkilerimizle, paydaşlarımızın sektörel ve işlevsel uzmanlıklarını arttırıyor, sorunları belirlemek ve hazır cevapları ret ederek edinilen ve yaratılan bilgiyi uygulayarak yeni çözümler üretmelerine yardımcı oluyoruz.

Küreselleşen rekabet içerisinde şirketlerin hayatta kalabilmesi ancak yaratıcı olabilmeleri ile mümkün. Analitik eğitim ve sorgulayıcı yaklaşım, sadece hızla değişen teknolojik ilerlemelere uyum sağlamamızı değil, aynı zamanda iş hayatında önde olmamızı da sağlıyor.

Girişimciler var olanı sorgulayıp dünyayı daha yaşanabilir kılıyorlar. Girişimcilik kültürü, ülkeler için iktisadi refahı arttırmanın, şirketler için ise çalışanlarının yaratıcılığını ortaya çıkarmanın aracı haline geldi. Yeni girişimler ve sıçramalar geleceğin büyük oluşumlarının temelini oluşturuyor.

Yeni dünyanın gerekleri, değişikliklere uyum sağlamak ve ortamı yenileştirmek ise dönüştürücü olmayı, geleneksel anlayışların yeniden gözden geçirilmesi ve yeni davranış kalıplarının öğrenilmesini gerektiriyor.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü bünyesinde sunduğumuz dört program bu temel özellikleri taşıyor.

Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisansı Programı (EMBA), modüler bir yapıya ve zengin bir içeriğe sahip olup, 8 haftalık (toplamda 12 ay süren) beş modülden oluşmaktadır. Farklı sektörlerden genellikle 8 yılı aşkın deneyime sahip katılımcılar, bu program için mükemmel bir eğitim ve ağ kurma (networking) ortamı yaratır. Ayrıca, EMBA öğrencileri programın zorunlu bir parçası olan Harvard Business School Online'nın çevrimiçi verilen üç dersine ve sadece Özyeğin EMBA öğrencilerine özel olarak sunulan "Advanced Negotiation Skills" çalıştayına katılarak Harvard'ın "Leadership & Management" uzmanlık sertifikasını almaya hak kazanırlar..

İşletme Yüksek Lisans Programı (MBA), tam zamanlı bir programın bütün özelliklerine sahip olup, çalışanlara yönelik tasarlanmıştır ve 8’er haftalık beş modülde (toplamda 12 ay süren), katılımcıların iş yaşamlarını etkilemeyecek şekilde akşamları sunulan dersler ile tamamlanabilmektedir. Programın amacı, başarılı bir yönetici adayının hızla değişen küresel iş döngüleri karşısında etkin karar alması için gereken güncel ve etkin bir araç setini kendisine kazandırmaktır. Program, müşteri odaklı organizasyonlarda çalışan veya pazarlama alanında uzmanlaşmak isteyenlere stratejik pazarlama alanında uzmanlaşma seçeneği sunmaktadır. MBA programı, amacı doğrultusunda vaka analizleri ve yönetici seminerleri ile zenginleştirilmiştir.

Finans Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (FERM), yüksek idealleri olan finans çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak tasarlanmış bir yıllık bir gece programıdır. Programımız, dünya çapında takdir gören araştırma çıktıları ve eşsiz bir sektör deneyimi ile harmanlanmış teknik ve pratik bilgiler sunar. Dersler, en son teknoloji ürünü Bloomberg terminalleriyle donatılmış, dinamik ve interaktif bir sınıf deneyimi yaşatan yüksek teknolojili sınıflarda gerçekleştirilir. Program, finansal risk yönetimi ve finansal veri analitiği alanlarında iki uzmanlık alanı sunmaktadır.

İşletme Doktora (PhD) programının misyonu, ‘connected' ekonomideki yeni nesil işletmeleri şekillendirmede etkili olacak liderleri yetiştirmek. Bu misyon, sıkı bir temel üstüne kurulmuş iki yıllık bir programın tamamlanmasının ardından, dünya çapında ses getiren akademisyenlerin rehberliğinde, adayların kendilerine yön verme esnekliğini sunan araştırma fırsatlarının bir araya gelmesiyle gerçekleşmekte. İlk iki yıl, alt yapı oluşturacak, araç ve teknikler, gerekli bilgi ve beceriler kazanılır.  Özellikle ilk yıl, akademik disiplini adaylara kazandırmak önceliklidir. Doktora adayının, finans, pazarlama, işletme ve yönetim alanlarında, geniş bir bakış açısı ve temel kavramlarda ve konularda yeterlilik kazanması beklenir. Akademik titizlikle verilen bütüncül bir anlayış hem metodoloji hem de uygulama açısından yaratıcılık için bol miktarda fırsat sağlar. Son iki yıl, doktora adayları seçtikleri danışmanlarla birlikte çalışır, ilgi alanlarını belirler ve seçtikleri alandaki tezlerini tamamlamak için çaba gösterir. Fikirlerin gelişmesi, olgunluk kazanması ve özenle hazırlanan akademik makalelerin şekillenmesi bu süreçle mümkün olur. Programımızın sunduğu uzmanlık alanlarından üçü olan Finans, Pazarlama ve Operasyon Yönetimi işletmenin geleneksel işlevsel alanları olarak bilinir. Sunduğumuz dördüncü uzmanlık alanı olan Yönetim ise, işletmenin bütün işlevsel alanları ile bütün insan çabaları kapsar, hatta bunların da ötesine geçer.

ÖzÜ İşletme Enstitüsü’nün Başlıca Özellikleri

Her biri engin sektörel deneyime sahip, dünya çapında tanınmış aktif araştırmacılardan oluşan nitelikli ve uluslararası öğretim üyelerimiz, yalnızca sınıflarımıza alanlarındaki en yeni bilgileri getirmekle kalmaz, aynı zamanda yüksek etkili akademik dergilerde yayınladıkları araştırmalarıyla da bu bilginin üretilmesine katkıda bulunurlar.

Derslerde simülasyonlar, oyunlar ve vaka çalışmaları gibi en yeni eğitim teknolojilerinden yararlanılması, bir yandan öğrenmeyi kolaylaştırıp hızlandırırken, diğer yandan eğitirken eğlendiren bir öğrenim deneyimi yaşatır.

Sektör lideri şirketlerden davet edilen konuk konuşmacılarımız, öğrencilerimiz ile eşsiz deneyimlerini paylaşarak, onların kendi profesyonel ağlarını oluşturabilmeleri için paha biçilmez fırsatlar sunar.

İşletme Yüksek Lisans Programımız ve Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programımızda, öğrenciler kavramsal bilgilerin gerçek dünyadan uygulamalar ile hassas bir denge içinde sunulduğu temel dersler aracılığıyla işletmenin temellerine dair sağlam bir bilgi birikimi ile donatılır.

Sektörel ve İşlevsel Uzmanlık yaratmanın yanı sıra yönetim ve karar alma yeteneklerini geliştirmek için sunulan seçmeli dersler ise, işletmenin her alanını kapsar ve öğrencileri, ilgili alanlardaki en yeni gelişmeler ile buluşturur.

Pazarlık, Takım Çalışması, İşletme İletişimi, Networking gibi bir dizi Yönetim Becerisi eğitimini de içeren oryantasyon programımızdan başlayarak, iş dünyasında liderlik için gerekli soyut becerilerin de geliştirilip güçlendirilmesi hedeflenir.

Yaşam boyu öğrenim ve uzmanlığı teşvik eden Yönetici Eğitimi ve Sertifika Programlarımız da lisans programlarımızın tamamlayıcısıdır.

Yukarıda sayılan bütün niteliklerimizle, erişebildiğimiz her yerde programlarımızla dünya kalitesinde bir işletme eğitimi vermeyi hedefleriz. Programlarımız, şehrin merkezi noktalarında yer alan Altunizade ve Swissôtel binalarımızda gerçekleşmekle birlikte, Çekmeköy’deki ana kampüsümüzün bütün kaynakları da katılımcılarımızın kullanımına açıktır.

Programlarımız, Kalite, Esneklik, Erişilebilirlik ve Değer ilkelerimizin eşsiz bir bütünüdür. Daha ayrıntılı bilgi için sizi internet sitemize incelemeye, tanıtım günlerimize katılmaya ve tanıtım görevlilerimiz ile görüşmeye davet ediyoruz.

Sizinle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.