Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsünün misyonu geleceğin liderlerini yetiştirmek ve işletme alanında yeni bilgiler üretmektir. Yaratıcı olmak, girişimcilik ve dönüştürücülük, eğitim ve araştırma çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Özenli araştırma ortamı ve iş dünyası ile yakın ilişkilerimizle, paydaşlarımızın sektörel ve işlevsel uzmanlıklarını arttırıyor, sorunları belirlemek ve hazır cevapları ret ederek edinilen ve yaratılan bilgiyi uygulayarak yeni çözümler üretmelerine yardımcı oluyoruz.

Küreselleşen rekabet içerisinde şirketlerin hayatta kalabilmesi ancak yaratıcı olabilmeleri ile mümkün. Analitik eğitim ve sorgulayıcı yaklaşım, sadece hızla değişen teknolojik ilerlemelere uyum sağlamamızı değil, aynı zamanda iş hayatında önde olmamızı da sağlıyor.

Girişimciler var olanı sorgulayıp dünyayı daha yaşanabilir kılıyorlar. Girişimcilik kültürü, ülkeler için iktisadi refahı arttırmanın, şirketler için ise çalışanlarının yaratıcılığını ortaya çıkarmanın aracı haline geldi. Yeni girişimler ve sıçramalar geleceğin büyük oluşumlarının temelini oluşturuyor.

Yeni dünyanın gerekleri, değişikliklere uyum sağlamak ve ortamı yenileştirmek ise dönüştürücü olmayı, geleneksel anlayışların yeniden gözden geçirilmesi ve yeni davranış kalıplarının öğrenilmesini gerektiriyor.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü bünyesinde sunduğumuz üç program bu temel özellikleri taşıyor.

Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisansı zengin bir içeriğe sahip modüler yapısıyla, 8 haftalık 6 modül halinde tamamlanabilir. Programın toplam süresi 15 aydır. Program, istenirse 20 aylık 8 modül halinde de tamamlanabilir. Program, çeşitli sektörlerde 10 yılı aşkın iş deneyimine sahip çalışanlardan oluşan katılımcılarıyla, mükemmel bir eğitim-öğrenim ve ağ kurma ortamı sunar. Program aynı zamanda katılımcılara, sahip oldukları bilgi birikimini arttırmak için, hiçbir ek ücret ödemeksizin, ÖzÜ İşletme Enstitüsü tarafından sunulan sertifika programlarından dilediklerine katılma olanağı sağlar.

Gece İşletme Yüksek Lisans Programı’mız tam zamanlı Gündüz İşletme Yüksek Lisans Programı ile tamamen aynı özelliklere sahip olup çalışan profesyoneller için tasarlanmıştır. Program modüller halinde 15 aylık bir süre zarfında tamamlanabilir. İstenirse bu süre 20 aya uzatılabilir. Öğrencilerimiz seçtikleri bir uzmanlık alanı ile programlarını kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebilir. İşletme Yüksek Lisans Programı’mız genel uzmanlık alanlarına ek olarak, (1) Perakendecilik ve (2) Gayri Menkul Yönetimi olmak üzere iki de sektörel uzmanlık alanı sunmaktadır. Perakende ve Gayrimenkul Merkezi’nden sertifika almaya hak kazanmış adaylar, dilerlerse eğitimlerine devam edip, temel program şartlarını tamamlayarak yüksek lisans derecesi de alabilir.

Finans Mühendisliği ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı, yüksek idealleri olan finans çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak tasarlanmış bir yıllık bir gece programıdır. Programımız, dünya çapında takdir gören araştırma çıktıları ve eşsiz bir sektör deneyimi ile harmanlanmış teknik ve pratik bilgiler sunar. Dersler, en son teknoloji ürünü Bloomberg terminalleriyle donatılmış, dinamik ve interaktif bir sınıf deneyimi yaşatan yüksek teknolojili sınıflarda gerçekleştirilir.

ÖzÜ İşletme Enstitüsü’nün Başlıca Özellikleri

Her biri engin sektörel deneyime sahip, dünya çapında tanınmış aktif araştırmacılardan oluşan nitelikli ve uluslararası öğretim üyelerimiz, yalnızca sınıflarımıza alanlarındaki en yeni bilgileri getirmekle kalmaz, aynı zamanda yüksek etkili akademik dergilerde yayınladıkları araştırmalarıyla da bu bilginin üretilmesine katkıda bulunurlar.

Derslerde simülasyonlar, oyunlar, vaka çalışmaları ve internet kaynakları gibi en yeni eğitim teknolojilerinden yararlanılması, bir yandan öğrenmeyi kolaylaştırıp hızlandırırken, diğer yandan eğitirken eğlendiren bir öğrenim deneyimi yaşatır.

Sektör lideri şirketlerden davet edilen konuk konuşmacılarımız, öğrencilerimiz ile eşsiz deneyimlerini paylaşarak, onların kendi profesyonel ağlarını oluşturabilmeleri için paha biçilmez fırsatlar sunar.

Gündüz İşletme Yüksek Lisans Programımız ve Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programımızda, öğrenciler kavramsal bilgilerin gerçek dünyadan uygulamalar ile hassas bir denge içinde sunulduğu temel dersler aracılığıyla işletmenin temellerine dair sağlam bir bilgi birikimi ile donatılır.

Sektörel ve İşlevsel Uzmanlık yaratmanın yanı sıra yönetim ve karar alma yeteneklerini geliştirmek için sunulan seçmeli dersler ise, işletmenin her alanını kapsar ve öğrencileri, ilgili alanlardaki en yeni gelişmeler ile buluşturur.

Pazarlık, Takım Çalışması, İşletme İletişimi gibi bir dizi Yönetim Becerisi eğitimini de içeren oryantasyon programımızdan başlayarak, iş dünyasında liderlik için gerekli soyut becerilerin de geliştirilip güçlendirilmesi hedeflenir.

Yaşam boyu öğrenim ve uzmanlığı teşvik eden Yönetici Eğitimi ve Sertifika Programlarımız da lisans programlarımızın tamamlayıcısıdır.

Yukarıda sayılan bütün niteliklerimizle, erişebildiğimiz her yerde programlarımızla dünya kalitesinde bir işletme eğitimi vermeyi hedefleriz. Programlarımız, şehrin merkezi noktalarında yer alan Altunizade ve Swissôtel binalarımızda gerçekleşmekle birlikte,

Çekmeköy’deki ana kampüsümüzün bütün kaynakları da katılımcılarımızın kullanımına açıktır.

Programlarımız, Kalite, Esneklik, Erişilebilirlik ve Değer ilkelerimizin eşsiz bir bütünüdür. Daha ayrıntılı bilgi için sizi internet sitemize incelemeye, tanıtım günlerimize katılmaya ve tanıtım görevlilerimiz ile görüşmeye davet ediyoruz.

Sizinle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.
Alpay Filiztekin
İşletme Enstitüsü Direktörü
İşletme Fakültesi Dekanı